Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Mladi protiv zločina iz mržnje

U okviru debate „Mladi protiv zločina iz mržnje” navedeno je da je čak 56 odsto mladih bilo izloženo nekom obliku diskriminacije.

Foto 36947 Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je u okviru projekta „Podizanje svesti o pitanjima vezanim za zločine iz mržnje među mladima” uz podršku Misije OEBS-a, organizovala debatu pod nazivom „Mladi protiv zločina iz mržnje”. Sa mladima su razgovarale aktivistkinje iz Sombora Valerija Forgić i Jelena Štulić. One su detaljnom prezentacijom odgovorile na pitanje šta je zločin iz mržnje i skrenule pažnju na poražavajuću statistiku koja kaže da je skoro 80% mladih svedočilo diskriminaciji, a da je čak 56% bilo izloženo nekom obliku diskriminacije. Aktivistkinje su odlučile da poseban naglasak stave na diskriminaciju i nasilje prema LGBT populaciji. Skrenule su pažnju na povećanu netoleranciju prema pripradnicima LGBT zajednice.
Kao načine prevencije navele su podizanje svesti o različitosti među ljudima, počevši od najranijeg uzrasta, kako u obrazovnim institucijama, tako i u samoj porodici. Debata je organizovana u saradnji sa Kancelarijom za mlade Sombor.
Mara Sikic @ Uto, 03.12.2019. 09:00
debata društvo jelena štulić kancelarija za mlade sombor kc laza kostić krovna organizacija mladih srbije - koms lgbt misija oebs sombor valerija forgić
• Skup posvećen reintegraciji bivših osuđenika

Predstavnici Psihozona učestvovali u Beogradu na okruglom stolu Saradnja organizacija civilnog društva u socijalnoj reintegraciji bivših osuđenika.

Foto 32755 Učestvovale su organizacije sa teritorije cele Srbije čije delovanje je delovanje usmereno i ka rešavanju problematike vezane za osuđena lica, bolju reintegraciju bivših osuđenika u zajednicu nakon isteka kazne zatvora, odnosno prevenciju kriminaliteta i povratništva. Govorili su stručnjaci iz ove oblasti Danijela Ristić, poverenica za sprovođenje vanzavodskih sankcija i mera, Nataša Novaković, rukovodilac programa za ljudska prava i krivičnopravni sistem Misije OEBS-a u Srbiji, odnosno saradnik na programu, Bratislav Redžić. Tokom okruglog stola bilo je reči o mogućnostima i ulozi civilnog društva u pružanju postpenalne podrške definisane Strategijom za društvenu reintegraciju bivših osuđenika, postojećim programima, potrebama i kapacitetima organizacija, te modelima saradnje i problematici u ovoj oblasti. 
Problematika vezana za lica koja se nalaze na odslužavanju kazna zatvora, odnosno po isteku iz zatvora je veoma kompleksna i tiče se svih članova društva. Važno je da se svi relevantni akteri društvene zajednice, institucije sistema i organizacije povežu i da svako u okviru svog polja rada, doprinese stvaranju sigurnijeg, bezbednijeg i zdravijeg društva i zajednice - generalni je zaključak skupa koji je organizovala misija OEBS-a u Srbiji.
savamajstor @ Sre, 20.12.2017. 04:17
bratislav redžić danijela ristić društvo misija oebs nataša novaković poverenica za sprovođenje vanzavodskih sankcija program za ljudska prava i krivičnoppravni sisret saradnja organizacija civilnog društva u socijalnoj reintegraciji bivših osuđenika sombor strategija za društvenu reintegraciju bivših osuđenika ug psihozon
• Sombor potpisnik deklaracije za bolji položaj Roma

U sredu, 26. oktobra u Smederevu je održana konferencija pod nazivom „Inkluzija Roma - izazov i šanse na lokalnom nivou” tokom koje je potpisana Deklaracija o socijalnom uključivanju.

Foto 29269Petočlanu delegaciju Grada Sombora na konferenciji u Smederevu predvodio je zamenik gradonačelnice Antonio Ratković. Na konferenciji je potpisana Deklaracija o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja na lokalnom nivou, a kojom se potvrđuje dalja posvećenost lokalnih samouprava, merama unapređenja položaja Roma, angažovanjem koordinatora za romska pitanja i jačanjem međusektorske saradnje pružanjem podrške u radu mobilnih timova za inkluziju Roma. Grad Sombor je među dvadeset gradova i opština koji su prisustvovali ovoj konferenciji, a pored gradova sa formiranim timovima, u radu konferencije učestvovali su predstavnici ministarstava, međunarodnih organizacija kao i predstavnici civilnog društva.
Delegaciju Grada Sombora činili su Aleksandar Radulović, koordinator za romska pitanja u Gradskoj upravi, kao i članovi mobilnog tima za inkluziju Roma: Borko Mojsijević, predstavnik Centra za socijalni rad, Biljana Dragić Ognjenović, ispred Nacionalne službe za zapošljavanje i Stevan Oršoš, andragoški asistent za obrazovanje odraslih. Konferencija je održana pod organizacijom Misije OEBS-a - navodi se u saopštenju Odeljenja za poslove informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave.
milangagrčin @ Uto, 01.11.2016. 14:53
aleksandar radulović andragoški asistent za obrazovanje odraslih antonio ratković biljana dragić ognjenović borko mojsijević cenatr za socijalni rad društvo inkluzija roma - izazov i šanse na lokalnom nivou konferencija koordinator za romska pitanja u gradskoj upravi misija oebs mobing tim za inkluziju roma nacionalna služba za zapošljavanje sombor stevan oršoš zamenik gradonačelnice
• Planska dokumentacija za romsko naselje

Obezbeđena su sredstva za izradu Plana detaljne regulacije u romskom naselju u Bačkom Monoštoru.

Foto 24525Foto 24524 - Plan će omogućiti rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, te izgradnju neophodne infrastrukture i tako doprineti kvalitetnijem životu stanovnika ovog dela Bačkog Monoštora. Plan detaljne regulacije će omogućiti finansiranje projekata izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže i izgradnje atmosferske kanalizacije. U narednom periodu planirana je i izgradnja saobraćajnica u novoformiranim ulicama, kao i primena stambenih modela koje je Gradsko veće grada Sombora usvojilo. Stambeni model podrazumeva kupovinu kuće na selu, sufinansiranje dogradnje sanitarnih prostorija i druge radove na kući - piše u izveštaju sa sastanka gradskih većnika, koordinatora za romska pitanja i delegacije JP Urbanizam.
Finansiranje Plana detaljne regulacije obezbeđeno je u okviru pete komponente (oblast unapređenja uslova stanovanja) projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”. Projekat je vredan je 4,8 miliona evra i finansiran je od strane Evropske Unije. O relizaciji u Srbiji brine Misija OEBS-a u okviru Strategije za unapređenje položaja Roma. Projekat se sprovodi u 20 opština i gradova, a odvija kroz šest komponenti i to: (1) pristup osnovnim pravima, (2) formiranje mobilnih timova, (3) jačanje kapaciteta organizacijacivilnog društva, (4) preventivni programi sa ciljem napuštanja školovanja, (5) poboljšanje uslova stanovanja i (6) održivo zapošljavanje.
savamajstor @ Sub, 18.04.2015. 00:29
bački monoštor društvo gradsko veće misija oebs ovde smo - evropska podrška za inkluziju roma plan detaljne regulacije romsko naselje sela sombor
• Tehnička podrška za inkluziju Roma

- Somborska lokalna samouprava dobila je sertifikat o partnerstvu na programu inkluzije Roma - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Foto 20613 Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma vredan je 4,8 miliona evra i podržava unapređenje položaja Roma kroz šest komponenti koje su definisane kao: pristup osnovnim pravima (podrška Romima da dobiju lična dokumenta), formiranje mobilnih timova, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, preventivni programi sa ciljem sprečavanja napuštanja školovanja, unapređenje uslova stanovanja i održivo zapošljavanje. Projekat bi trebalo da se sprovodi dve godine. Program, u partnerstvu sa 20 lokalnih samouprava, sprovodi Misija OEBS-a u Republici Srbiji. 
- Koordinator programa je Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a finansijsku podršku je obezbedila Evropska unija. Memorandum u cilju uspostavljanja partnerstva potpisan je Sava centru u Beogradu, a Zoran Kalanjoš, koordinator za romska pitanja u Gradskoj upravi grada Sombora je preuzeo sertifikat o partnerstvu Grada u okviru projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma” - saopšteno je iz GU Sombor. 
savamajstor @ Pet, 07.02.2014. 00:54
društvo evropska unija gu sombor misija oebs romi sertifikat sombor tehnička podrška za inkluziju roma zapošljavanje
>>
12