Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Sombor ponosan na pristupačnost

Savetnice Zaštitnika građana Maja Zlatković i Marija Kunstelj i predstavnik Udruženja za reviziju pristupačnosti Vidan Danković posetili su Sombor kako bi se upoznali sa stanjem po pitanju pristupačnost objekata javne namena za osobe sa invaliditetom, starije i druge građane sa teškoćama u kretanju.

Foto 33998 Kako se navodi u zvaničnom izveštaju sa sastanka, domaćini su ptreneli da je Sombor primer dobre prakse i da je dosta toga urađeno po pitanju pristupačnosti, ali i po pitanju različitih oblika prilagođavanja objekata. - Uređeni su pešački prelazi i prilagođeni osobama sa invaliditetom, postavljen govorni semafor za slepe i slabovide osobe, veliki deo ustanova je prilagodio prilaze potrebama osoba sa invaliditetom - rekao je Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo. Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti je navela da je Sombor u prethodnom periodu po koracima na unapređenju ukupnog položaja osoba sa invaliditetom u svojoj sredini bio lider u Republici po inovacijama i merama, dodajući da se pre svega misli na pomoć i negu u kući koju mogu da ostvare stara, invalidna i hronično obolela lica koja žive sama ili sa drugim licem nesposobnim za pružanje pomoći.
- Sistem personalne asistencije, kojom se pruža usluga podrške korisniku u održavanju i unapređenju kvaliteta njegovog života kroz održavanje što većeg stepena nezavisnog življenja uz aktivno učestvovanje u zajednici. Razvojno savetovalište omogućava pravo pojedincima i porodicama na „paket” u okviru koga se realizuju psihološko – pedagoške, socijalne i pravne usluge. Ove usluge pružaju profesionalci koji imaju potrebna znanja i veštine i stručne obuke za pružanje ovog vida usluga. Pored same ustanove u kojoj se nalazi savetovalište ova usluga je dostupna pojedincima i porodicama i u sredini u kojoj žive posebno kada su u pitanju invalidna ili obolela lica - ispričala je Čarna Petričević zaštitnica građana grada Sombora. Tokom sastanka sa predstavnicima Zaštitnika građana, preneto je da je deo rezultata postignut kroz realizaciju projekata, a deo kroz realizaciju programskih aktivnosti organizacija i udruženja i razvojnih planova rada ustanova. Nadležni u lokalnoj samoupravi su bili jedinstveni u oceni da sprovedene aktivnosti i mere treba unaprediti u neposrednoj primeni rešenja navedenih u Strategiji razvoja socijalne zaštite Sombora, s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.
savamajstor @ Sre, 15.08.2018. 03:49
čarna petričević društvo maja zlatanović marija kunstelj miodrag petrović nevena rosić sombor udruženje za reviziju pristupačnosti vidan danković zaštitnica građana zaštitnik građana rešpupublike srbije
• Komad o Lazi Kostiću i Lenki Dunđerski

U utorak, 29. maja u Gradskoj kući će biti prikazana predstava „Od raja do beznjenice” prema tekstu i režiji mr Zorana Subotičkog.

Foto 33611 Predstava o dramatičnom odnosu Laze Kostića i Lenke Dunđerski nastala je krajem 2015. godine u dvorcu Bogdana Dunđerskog, kao sastavni deo projekta „Čudesni svet Dunđerskih” i izvodi se isključivo u dvorcima, palatama i zdanjima od kulturno-istorijskog značaja. Izvedena je više od pedeset puta u samim dvorcima i palatama u Novom Sadu, Beogradu, Budimpešti, Pančevu, Zrenjaninu, Bečeju, Kulpinu, itd. Zahvaljujući podršci Kulturnog centra „Laza Kostić” ova intrigantna, emotivna i potresna priča o Lazi Kostiću, Lenki Dunđerskoj i njenoj porodici biće predstavljena i somborskoj publici. Pre same predstave „Od raja do beznjenice”, publika će imati priliku da čuje monodramsko kazivanje Testamenta Bogdana Dunđerskog. 
Program će biti održan 29. maja u velikoj sali Gradske kuće, sa početkom u 20 časova. U predstavi igraju: Ervin Hadžimurtezić, Jovana Radovanović i Miodrag Petrović. Cena ulaznice je 500 dinara.
triletrip @ Pon, 14.05.2018. 09:00
ervin hadžimurtezić gradska kuća jovana radovanović kultura kulturni centar laza kostić laza kostić lenka dunđerski miodrag petrović od raja do beznjenice predstava sombor zoran subotički
• Primedbe upućene Gradskom veću

Održana je javna rasprava o Nacrtu odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Sombora.

Foto 32915 Raspravi su prisustvovali zakupci poslovnih prostora lociranih u najužem jezgru grada. Njima su se ispred Gradske uprave, o razlozima izmena Odluke, dostavljenim primedbama i ostalim postavljenim pitanjima tokom rasprave, obratili načelnica GU Sombora Helena Roksandić Musulin, Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Milanka Krstić, načelnica Odeljenja inspekcije i komunalne policije i Viktor Despotović, pomoćnik načelnika Odeljenja za komunalne delatnosti, imovninsko-pravne i stambene poslove. - Osnovni razlozi za donošenje prvih izmena i dopuna Odluke su regulisanje postupka izdavanja odobrenja za postavljanje drugih objekata i uređaja koji nisu navedeni u postojećoj Odluci, kao i definisanje uslova i mera za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata u obuhvatu prostorno kulturno-istorijske celine Istorijsko jezgro Sombora-Venac prema Rešenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na Nacrt odluke primedbe i predloge su dostavliji Densing bar i Coffee time, a primedbu i advokat Marija Vučković. Predlozi su se odnosili na postavljanje podijuma ispred lokala, brendiranje suncobrana, korekciju cena zakupa javnih površina za letnje bašte van sezone i slične primedbe i predlozi. Nakon iscrpne rasprave, zakupcima prostora je rečeno da će izveštaj o održanoj javnoj raspravi i primedbama biti dostavljen Gradskom veću koje će utvrditi Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada i dostaviti na odlučivanje Skupštini grada. Raspravi su prisustvovali zakupci poslovnih prostora, odnosno vlasnici lokala: Via Gusto, Grutini Press, Coffee time, Coffee time II, Buda bar, Bašta Centar, SG Priča, Des Arts 025 i Sunset.
savamajstor @ Pon, 22.01.2018. 10:52
helena roksandić musulin javna rasprava milanka krstić miodrag petrović odluka o uruđenju grada privreda sombor viktor despotović
• Nov način prijave za priključenje

Obaveštenje Javnog komunalnog preduzeća Vodokanal.

Foto 6441- Izmenom i dopunom Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombor (Službeni list Grada Sombora 7/2017), Skupština Grada Sombora, na sednici održanoj dana 26. juna ustanovila primenu objedinjene procedure kao skup postupaka i aktivnosti u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom priključka na javnu vodovodnu ili kanalizacionu mrežu, koja se primenjuje od juče 5. jula. Građani, ubuduće, zahtev za priključenje na javnu vodovodnu ili kanalizacionu mrežu postojećeg objekta podnose Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo u elektronskoj formi kroz CIS (centralni informacioni sistem) - piše u saopštenju JKP Vodokanal.
To praktično znači da potrebne aktivnosti oko priključenja na vodovod i kanalizaciju, stanovnici Sombora i naseljenih mesta, obavljaju u Županiji konkretno u kancelariji navedenog odeljenja. Načelnik ovog ogranka gradske uprave Sombor je Miodrag Petrović.
savamajstor @ Čet, 06.07.2017. 02:29
centralni informacioni sistem jkp vodokanal miodrag petrović odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo odluka o pripremi i distribuciji vode za piće odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda privreda sombor
• Oktobarska nagrada dodeljena dr Branislavu Daniloviću (5)

Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, te donelo odluku da se Oktobarska nagrada za 2016. godinu dodeli prim. dr Branislavu Daniloviću, kao nagrada za trajno životno delo.

Foto 29169 Na Javni poziv za dodelu Oktobarske nagrade prispelo je četiri predloga. Dva su odbačena, jer nisu bili u skladu sa propozicijama. Komisija za dodelu oktobarske nagrade odlučila je da se Oktobarska nagrada grada Sombora dodeli prim. dr Branislavu Daniloviću, rođenom u Gnjilanu, gde je završio i gimnaziju, a diplomirao je na Medicinskom fakultet u Beogradu. Titulu primarijusa je dobio 1991. godine. Radni vek je proveo u ambulantama u preduzećima Bane Sekulić, Vesna, Trepča, Rade Končar. Godinama je bio i predavač na Radničkom univerzitetu „Blagoje Parović”, gde je edukovao radnike o zaštiti na radu. Diploma i novčana nagrada u iznosu od 120 hiljada dinara, dr Daniloviću biće dodeljeni na Svečanoj akademiji u Skupštini grada, 21. oktobra.
Pored Oktobarske nagrade, Gradsko veće je na 26. sednici odlučilo da se potpiše ugovor sa Veterinarskom stanicom Sombor o vršenju sistematske deratizacije na teritoriji grada Sombora. Gradsko veće je imenovalo i radnu grupu za izradu informacije o statusu pružnih pravaca koji prolaze kroz teritoriju Grada Sombora i posebno lokalne pruge Vrbas - Sombor. Radna grupa će raditi u sastavu: Miroslav Kovačić i Sava Dojić, članovi Gradskog veća, Viktor Despotović, pomoćnik načelnika Odeljenja za komunalne poslove, Vasa Krstevski, v.d. direktora JKP „Energana” i Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za komunalne poslove. Njihov zadatak je „prikupljanje informacija i relevantnih činjenica u vezi statusa lokalnih i manipulativnih pruga na teritoriji Grada Sombora i pruge u okviru Industrijske zone Sombor”.
milangagrčin @ Čet, 20.10.2016. 01:56
društvo gradsko veće komisija miodrag petrović miroslav kovačić oktobarska nagrada politika prim. dr branislav danilović radna grupa saobraćaj sava dojić sombor vasa krstevski viktor despotović železnica
>>
12