Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Mere za trošenje novca od poreza na imovinu

Meštanima i članovima MZ Bački Monoštor predstavljene su mere akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021.

Foto 35441 Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na poboljšanje dijaloga sa građanima, i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koji odgovaraju njihovim potrebama. Na prezentaciji je istaknuto da samo svojim angažmanom, učešćem u javnom i političkom životu, građani mogu direktno uticati na proces donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života u zajednici u kojoj žive. U isto vreme, direktno će uticati na prihvatanje prioriteta koji će se finansirati iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. - Vaše učešće je od velikog značaja za poboljšanje kvaliteta života vas, vaše porodice, vaših sugrađana i za ukupan razvoj lokalne zajednice. S toga je jako važno uputiti i uključiti sugrađane u ove procese. Ovakvim angažovanjem vaših sugrađana ove godine će se, osim u gradu, realizovati i predloženi projekat u Bačkom Monoštoru - rekao je Branimir Trbojević, poreski inspektor, koji je govorio o važnosti plaćanja poreza na imovinu, kao i o participativnom budžetiranju. Na prezentaciji su, uz njega, govorili, Nikolina Kovačić i Jovana Grujić, članice Radne grupe za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021.
Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi ga Helvetas.
savamajstor @ Sre, 10.04.2019. 05:25
akcioni plan bački monoštor branimir trbojević helvetas jovana grujić mesna zajednica ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ministarstvo finansija nikolina kovačić porez na imovinu reforma poreza na imovinu sela sombor stalna konferencija gradova i opština švajcarska agencija za razvoj i saradnju (sdc)
• Somborskoj carini potrebna dva radnika

Ministarstvo finansija Uprava carina raspisala je konkurs za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vreme u više carinarnica u Republici Srbiji, između ostalih i u Somboru.

Foto 30059 Uprava carine raspisala je Javni konkurs za zapošljavanje ukupno 24 radnika, a najviše, njih šest zapošljava Centralna uprava na Novom Beogradu. Somborska carinarnica oglasila je potrebu za dva radna mesta, i to za carinskog inspektora u Somboru i carinika u Bezdanu. Rok za dostavljanje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 11. februara - piše u pozivu. 
Razgovori sa pozvanim kadidatima u Somboru će biti obavljeni 9. marta, sa početkom u 9. časova. Više informacija o raspisanom konkursu i uslovima zapošljavanja na sajtu Uprave carina.
milangagrčin @ Uto, 07.02.2017. 06:36
carinarnica sombor društvo javni konkurs ministarstvo finansija oglašavanje slobodnih radnih mesta sombor uprava carina
• Odložena primena novog Pravilnika o PDV-u

Primena novog Pravilnika o PDV-u odložena za 1. januar 2018.godine – navodi se u saopštenju Regionalne privredne komore Sombor.

Foto 21637Iako je trebalo da stupi na snagu 1. januara naredne godine, primena novog Pravilnika odložena je za godinu dana. Kako se navodi, Ministarstvo finansija se na ovaj korak odlučilo uvažavajući pre svega primedbe privrednika, a na inicijativu i u dijalogu sa Privrednom komorom Srbije. Privredna komora Srbije će zajedno sa Ministarstvom u narednom periodu nastaviti da radi, kako bi se otklonili nedostaci na koje ukazuju struka i privreda i kako bi došlo do najboljih rešenja u ovoj oblasti. 
Ključna primedba privrede jeste da je Pravilnikom propisana obaveza vođenja znatno obimnije evidencije nego do sada i da bi kompanije ubuduće trebalo da popunjavaju i dostavljaju upitnik sa više od 150 stavki, zbog čega bi morale da prilagođavaju softver, dodatno angažuju radnike i imale bi veće troškove – navodi se u saopštenju.
milangagrčin @ Pet, 04.11.2016. 09:00
ministarstvo finansija pravilnik o pdv-u privreda privredna komora srbije regionalna privredna komora - rpk sombor sombor zoran bulatović
• RAGS na putu za likvidaciju (3)

Gradsko veće pokrenulo je inicijativu za pokretanje postupka likvidacije Razvojne agencije grada Sombora. Većnici su na zasedanju obavešteni o šteti koju je na usevima prouzorokvalo nevreme. Procenjuje se da su polovinom jula, grad i olujni vetar naneli štetu od od pola milijarde dinara.

Foto 28753Obrazlažući inicijativu Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, rekao je da Razvojna agencija grada nije ostvarila cilj zbog kojeg je osnovana, a o inicijativi Gradskog veća izjasniće se i Skupština grada Sombora. Obrazloženje, koje je upućeno odbornicima, sadrži i informacije da RAGS nije ispunio uslove za akreditaciju po bilo kom osnovu. Nisu izrađeni predlozi projekata, a odobrena donatorska sredstva nisu u srazmeri sa finansijskim sredstvima koja je Grad Sombor izdvajao za njihovo funkcionisanje. Takođe, RGS nije uspeo da se pozicionira na tržištu, te da obezbedi dodatne prihode i donacije, već se isključivo oslanjao na gradska budžetska sredstva. Većnici su na poslednjoj sednici prihvatili informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih i javnih komunalnih preduzeća za prvu polovinu godine. Zaključkom Gradskog veća, javna i javna komunalna preduzeća su zadužena da sagledaju mogućnosti za dodatno smanjenje ukupnih troškova poslovanja do kraja poslovne godine, a posebno troškova po osnovu službenih putovanja, naknada po ugovoru o delu, troškove sponzorstva, donacija, reprezentacije i slične troškove. Ova informacija biće dostavljena i Ministarstvu privrede Republike Srbije. Prihvaćena je i informacija o realizaciji Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora. 
Gradsko veće je usvojilo izveštaj o proceni štete od elementarne nepogode na poljoprivrednim usevima, u noći između 13. i 14. jula. Prema izveštaju, grad i olujno nevreme, zahvatili su oko 8.000 hektara zemljišta i naneli štetu na usevima od 80 do 100 odsto. Okvirni iznos štete kreće se u rasponu od 412 do 513 miliona dinara. Komisija za procenu štete je obišla teren i utvrdila da je najveća šteta od grada i olujnog vetra naneta usevima na području salaških naselja Bilić i Obzir, te u Svetozar Miletiću. Štetu je prijavilo 150 fizičkih i pravnih lica. Odeljenje za poljoprivredu će izveštaj proslediti nadležnim republičkim i pokrajinskim organima. 
Većnici su na ovom zasedanju prihvatili predlog za učešće u Programu za poboljšanje uslova stambenog zbrinjavanja i infrastrukture u romskim naseljima - IPA 2013. Ministarstvu finansija Repupblike Srbije kandidovani su infrastrukturni radovi u romskom naselju u Bačkom Monoštoru i Tekstilnoj ulici u Somboru.
milangagrčin @ Sre, 31.08.2016. 04:02
bački monoštor društvo gradsko veće javna preduzeća javno - komunalna preduzeća ministarstvo finansija ministarstvo privrede rags salaši obzir salaši bilić sava dojić skupština grada sombora sombor svetozar miletić
• NSZ: Isplata dugovanja korisnicima naknada

- Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da će se u petak 25. decembra, preko Poštanske štedionice, izvršiti isplata privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije - piše u saopštenju.

Foto 14485- Obezbeđena su sredstva za isplatu svih zaostalih naknada korisnicima privremene novčane naknade zaključno sa isplatom za novembar 2015. godine. Nakon šest meseci kašnjenja, od januara 2016. godine korisnicima će redovno biti isplaćivane naknade, kao i svim ostalim korisnicima novčanih naknada koje se ostvaruju preko NSZ - piše u dopisu. U budžetu RS omogućena je isplata 1,725 milijardi dinara za oko 15.600 korisnika novčane naknade za lica koja žive izvan teritorije Kosova i Metohije. Po navodima NSZ proces isplata se od početka (2003. godine) odvijao sa zakašnjenjem. Tokom godina odobravana su sredstva uglavnom za 12 mesečnih isplata ili manje, tako da je kašnjenje variralo, a poslednji put je bilo šest meseci.
- Sredstva za ove namene Nacionalna služba za zapošljavanje obezbeđuje u svom finansijskom planu. Za 2015. godinu transfer iz Ministarstva finansija je planiran u iznosu od 8,9 milijardi dinara. Zahvaljujući dobroj naplati prihoda od doprinosa i smanjenju broja korisnika naknade za slučaj nezaposlenosti, Nacionalna služba je sredstva iz budžeta koristila isključivo za isplatu privremene naknade za KiM, u ukupnom iznosu od 4,52 milijarde dinara. Time je ostvarena ušteda u planiranom transferu iz budžeta u iznosu od 4,38 milijardi dinara - piše u saopštenju NSZ.
savamajstor @ Pet, 25.12.2015. 02:29
lica koja žive izvan teritorije kosova i metohije ministarstvo finansija nacionalna služba za zapošljavanje privreda privremena novčana naknada sombor
>>
123