Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Studija pred gradskim stručnjacima

Somborska industrija prehrambenih proizvoda predstavljena je na sastanku koji je organizovalo Odeljenje za privredu Gradske uprave grada Sombora - piše u saopštenju.

Foto 20628 - Ovo je peti sastanak posvećen realizaciji projekta, a autori Milovan Matijević i Goran Nonković, taksativno su naveli šta projekat sadrži i posebno istakli da bi se projektom zaokružio proizvodni proces na relaciji poljoprivreda i prehrambena industrija: plastenici - hladnjača - prerada i sušenje povrća i voća. Na sastanku su precizirani naredni koraci, a kao primarni zadatak navedeno je osnivanje i registracija privrednog društva, imenovanje osnivača i odgovornih lica. Uz autore Studije sastanku su prisustvovali Vladislav Kronić, načelnik Odeljenja za privredu, Mihael Plac, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj, Strahinja Pekez, samostalni stručni saradnik Odeljenja za privredu, Danijela Ivanović, samostalni stručni saradnik u Odseku za plan i statistiku, Slobodan Kosanović, šef Službe za poljoprivredu i Gordana Cvetićanin, samostalni stručni saradnik u Službi za poljoprivredu. Sa studijom su se upoznale Kornelija Janković, zaposlena u Razvojnoj agenciji grada Sombora i Olivera Sekulić, predstavnik somborske Poljoprivredne stručne službe - piše u izveštaju sa sastanka.
Očekuje se da Somborska industrija prehrambenih proizvoda treba da obezbedi najmanje 500 novih radnih mesta i to bez novozaposlenih u obaveznim pratećim delatnostima. Visina ukupnih ulaganja, za potpuno zaokružen projekat, kreće se u rasponu od pet do pet i po miliona evra i ne sme se smatrati previsokom - smatraju u Razvojnoj koordinaciji SPINN Sombor, koja stoji iza predloga industrije prehrambenih proizvoda.
savamajstor @ Uto, 11.02.2014. 23:51
danijela ivanović goran nonković gordana cvetićanin mihael plac milovan matijević poljoprivredna stručna služba privreda razvojna agencija grada sombora razvojna koordinacija spinn sombor slobodan kosanović sombor somborska industrija prehrambenih proizvoda strahinja pekez studija izvodljivosti vladislav kronić
• Petsto radnih mesta u prehrambenoj industriji (2)

Na poslednjem sastanku Razvojne koordinacije SPINN Sombor, predstavljen je elaborat budućeg objedinjenog razvojnog projekta „Somborska industrija prehrambenih proizvoda”, sa naglaskom na finalni elaborat „Fabrika za preradu i sušenje voća i povrća”.

Foto 19826 - Projekat rešava uočenu neophodnost zaokruženja početnih razvojnih ideja u području poljoprivrede i prehrambene industrije, obezbeđivanjem visokog nivoa organizovanosti, proizvodne sigurnosti, te ekonomske i tržišne atraktivnosti. Stoga se, kao logičan nastavak na projekat 100 plastenika i savremenu hladnjaču sa kontrolisanim režimima hlađenja, dodaje i zaključni proizvodni sadržaj prerade i sušenja voća i povrća - piše u izveštaju sa sastanka razvojne koordinacije SPINN. U njemu se ističe da bi zaokruživanje ukupnog proizvodnog procesa, plastenici - hladnjača - prerada i sušenje, sezonske oscilacije, koje nastaju u sezonskoj proizvodnji, svelo na prihvatljivo nizak nivo. Na taj način „Somborska industrija prehrambenih proizvoda” obezbedila bi najmanje 500 novih radnih mesta i to bez novozaposlenih u obaveznim pratećim delatnostima. - Visina ukupnih ulaganja, za potpuno zaokružen projekat, kreće se u rasponu od pet do pet i po miliona evra i ne sme se smatrati previsokom - smatraju u razvojnoj koordinaciji.
- Uveren sam da će obrazloženi vrlo precizni odgovori i argumentacija potvrditi dosada važeću ocenu da je realizacija ovih budućih investicionih ulaganja prihvatljiva, izvodljiva, te ekonomski korisna i opravdana. Posebno naglašavam stav Razvojne koordinacije SPINN o nestranačkoj prirodi predstavljenog elaborata buduće Somborske industrije prehrambenih proizvoda - naveo je autor elaborata Milovan Matijević, koji je najavio detaljno i odgovorno izvođenje studije izvodljivosti i investicionog programa. 
mifi @ Sre, 18.12.2013. 01:09
elaborat fabrika za preradu i sušenje voća i povrća hladnjača milovan matijević plastenici poljoprivreda privreda razvojna koordinacija spinn sombor somborska industrija prehrambenih proizvoda
• Razvojne ideje za poljoprivredu (29)

Koordinacija somborskog privredno industrijskog napretka predstavila je elaborat ideje o budućem ulaganju na području Sombora u investicijski projekat izgradnje savremenog skladišnog kapaciteta hlađenja voća i povrća sa sortiranjem i pakovanjem prema zahtevima tržišta.

Foto 19518 - Razvojni sadržaj vezuje, u jedinstvenu celinu, niz poljoprivrednih proizvodnji na zapostavljenom somborskom području. Budući proizvodni ciklus zatvara celokupni proces kroz postojeću voćarsku i povrtarsku proizvodnju i budući projekat plasteničke proizvodnje, preko savremenih rešenja skladištenja, do proizvodnog kapaciteta za proizvodnju raznih gotovih proizvoda na bazi voća i povrća, kao i sušenja istog, te proizvodnje gotovih konzumnih proizvoda čiju osnovu čini sušeno voće i povrće - navedeno je u elaboratu. Kroz elaborat se konstatuje da nema opravdanih razloga koji bi dovodili u sumnju ekonomsku opravdanost planiranog investicionog projekta, a konačna potvrda toga trebalo bi da se dobije po završetku izrade investiciono-tehničke dokumentacije.
Prisutni su kroz diskusije, kao temeljni cilj budućih projekata, istakli konačno ostvarivanje razvojnih pomaka, upravo u poljoprivrednoj delatnosti, kao delatnosti koja je pokazala posebnu otpornost i sposobnost opstajanja i u najtežim uslovima dugogodišnje podcenjenosti i zapostavljanja. Takođe, potvrđena je opravdanost opredeljenja države na podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje. - U tom smislu ulaganja u projekte razvoja poljoprivrede i industrijske prerade poljoprivrednih proizvoda na somborskom području, neće predstavljati samo početne razvojne pomake nego i mogućnost stvaranja novih trgovačkih brendova ovog područja - naveo je u svom izlaganju član koordinacije, Milovan Matijević, koji je naglasio da je ovaj i slične projekte neophodna podrška pokrajinskih, odnosno republičkih organa vlasti.
savamajstor @ Čet, 14.11.2013. 04:38
koordinacija somborskog privredno industrijskog napretka milovan matijević poljoprivreda povrtarska proizvodnja privreda skladišni kapacitet hlađenja voća i povrća sombor sortiranje i pakovanje trgovački brend voćarska proizvodnja