Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Plan reorganizacije u AD Kolut

Privredni sud u Somboru pokreće stečajni postupak reorganizacijom u Poljoprivrednom preduzeću Kolut AD.

Foto 176Rešenjem sujdije Zorana Čokorila, pokreće se stečajni postupak u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i izmenama plana od 10. oktobra tekuće godine. Privredni sud u Somboru obaveštava poverioci da uvid u predlog UPPR-a sa izmenama mogu izvršiti svakog radnog dana (8 do 14 sati) na pisarnici suda,l uz poziv na broj Reo 1/2019 - piše u rešenju. Kako se navodi, zainteresovana lica sve primedbe na UPPR, kojim osporavaju njegovu sadržinu, a naročito osnov ili visinu potraživanja dostave stečajnom dužniku i Privrednom sudu u Somboru. - Predlagač plana i stručno lice su u obavezi da odgovor na primedbe dostavi sudu u roku od osam dana - navode nadležni.
Privredni sud u Somboru je objavio da će ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu biti održano u sredu, 27. novembra sa početkom u 11:30. Pozivaju se predlagač, privremeni stečajni upravnik, stručno lice i poverioci da prisustvuju zasedanju.
Račun poljoprivrednog preduzeća Kolut AD je u blokadi gotovo 800 dana. Zaključno sa poslednjim danom oktobra, po informacijama Narodne banke Srbije, blokada iznosi 24,21 milion dinara ili 206.000 evra. Većinski vlasnik Kolut AD je bezdanski mlin Ravnica doo čiji su članovi Branko i Milka Galović. Udeo od preko 38 odsto u akcionarskom društvu iz Koluta imaju Miloš i Ljubomir Galović. Mali akcionari, mahom bivši zaposleni, poseduju blizu četiri odsto izdatih akcija preduzeća. Preduzeće je 2017. poslovnu godinu završilo sa neto gubitkom od oko 110 miliona dinara.
savamajstor @ Čet, 31.10.2019. 03:53
bezdan blokada računa branko galović kolut kolut ad - kolt ljubomir galović mali akcionari milka galović miloš galović narodna banka srbije privreda privredni sud sombor ravnica bezdan ročište sela sombor unapred pripremljeni plan reorganizacije - uppr zoran čokorilo
• Berza „luda” za Kolutom (1)

Od petka do utorka prodato je više od 11,5 hiljada vrednosnih papira PP Kolut (KOLT).

Foto 176Na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti još uvek nije objavljeno ko je kupac, odnosno prodavac ovolikog broja akcija Kolut ad, ali se već sada može govoriti o rekordnoj trgovini. Može se, takođe naslutiti da je kupac, kao i polovinom decembra, bezdanska Ravnica, dok se svog udela najverovatnije oslobađa Akcionarski fond Republike Srbije. Tokom petka po ceni od 239 dinara vlasnika je promenilo 1630 akcija, već u ponedeljak po 250 dinara istrgovano je čak 10.000 vrednosnih papira, da bi dan kasnije, po istoj ceni, bila počišćena kompletna ponuda od 200 akcija nekadašnjeg PP Kolut. Za ovu trgovinu kupac ili više njih, izdvojio je gotovo tri miliona dinara. Ovaj broj akcija predstavlja više od tri odsto ukupnog udela u preduzeću.
Najveći akcionar u Kolut ad je Ravnica Bezdan koja poseduje 92.971 akcija, tj 31,12 udela u preduzeću. Drugi akcionar po veličini, još uvek je, Akcionarski fond RS (51.694 - 17,3%), a zatim slede Miloš i Ljubimir Galović koji zajedno poseduju (84.118 - 27,15%). Pošto se na čelu bezdanske Ravnice nalazi Milka Galović izvesno je ko upravlja većinskim paketom. Među značajnijim akcionarima su još Miroslav Roca (23.758 - 7,95%) i Milorad Dmitrašinović sa 16.040 vrednosnih papira, odnosno 5,36 odsto udela u vlasništvu.
savamajstor @ Sre, 29.02.2012. 00:14
akcionarski fond republike srbije beogradska berza bezdan kolut kolut ad (kolt) ljubomir galović milka galović milorad dmitrašinović miloš galović miroslav roca privreda ravnica sela sombor
• Država prodaje petinu Koluta (1)

Akcionarski fond Republike Srbije uključiće na Beogradsku berzu 61.694 akcija ad Kolut (KOLT) - objavila je Agencija za privatizaciju. Prvog dana trgovanja nije bilo interesovanja za 10.000 ponuđenih akcija.

Akcionarski fonda R Srbije će ovim akcijama na Beogradskoj berzi trgovati po metodu preovlađujuće cene. Trenutno jedan KOLT vrednosni papir na tržištu košta 229 dinara, pa bi ovaj „izlazak”, od 20 odsto, država Srbija trebalo da naplati 14,12 miliona dinara, odnosno oko 140.000 evra. Kolut u posedu ima oko 2.700 hektara u oranicama, livadama, ribnjacima, šumama i građevinskom zemljištu - objavljeno je u prospektu preduzeća. Šestomečnim planom za drugi deo 2011. godine predviđena je dobit preduzeća od pet miliona dinara.   
Najveći udeo (27,77%) u nekadašnjom ZZ Kolut poseduje bezdansko društvo sa ograničenom odgovornošću „Ravnica”, čiji je direktor Milka Galović. Većinski paket ad Kolut zatvaraju Miloš i Ljubomir Galović koji poseduju 14,67, odnosno 13,48 odsto udela u preduzeću. Među značajnijim akcionarima su još Miroslav Roca (7,95%) i Milorad Dmitrašinović (5,37%).
savamajstor @ Uto, 13.12.2011. 02:53
beogradska berza kolut ad - kolt milka galović privreda ravnica bezdan sela sombor