Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Plan detaljne regulacije za romsko naselje

Održana je konsultativna radionica sa romskom zajednicom na temu izrade Plana detaljne regulacije dela romskog naselja, ulica Nova i Nova sportska u Bačkom Monoštoru. Događaj je organizovan u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”.

Foto 34448 - Radionicu su vodili predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Igor Miščević, Milena Zindović i Klara Danilović uz prisustvo predstavnika GU Grada Sombora kao naručioca PDR-a i predstavnika JKP Prostor u svojstvu obrađivača. Aktivno je učestvovalo dvadesetak meštana romskog naselja koji su na jasan način izrazili svoje stavove i posebno potencirali da im je bitno da se ostvare preduslovi za ozakonjenje objekata, formiranje i uređenje ulica, rešavanje problema atmosferske kanalizacije i izgradnju objekta javne namene za potrebe udruženja Roma. Ovo je prva od više predviđenih tribina u kojima će romsko stanovništvo Bačkog Monoštora moći aktivno da učestvuje u izradi PDR-a - objavljeno je na sajtu grada.
Sredstva za sufinansiranje Plana u iznosu od 770.000 dinara su dobijena po osnovu raspisanog konkursa koji finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO, na kojem je projekat pripremljen na inicijativu grada izabran kao jedan od deset odabranih predloga lokalnih samouprava u Srbiji. Ostatak sredstava od 330.000 dinara se finansira sredstvima budžeta Grada. Usvajanje Plana detaljne regulacije romskog naselja u Bačkom Monoštoru se predviđa tokom 2019. godini.
savamajstor @ Pon, 05.11.2018. 02:00
bački monoštor igor miščević jko prostor klara danilović milena zindović nova sportska ulica nova ulica paln detaljne regulacije podrška eu inkluziji roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju roma roimi romsko naselje sela sombor stalna konferencija gradova i opština - skgo
• Klimatske promene iz perspektive žena i muškaraca

Upriličen je Forum „Rodne perspektive i klimatske promene” na temu rodnih aspekata održivog planiranja gradova i razgovor sa ključnim lokalnim akterima.

Foto 33187 - UN Women se u decembru priključio ovom projektu sa namerom da u, javni poziv, za podnošenje predloga projekata i ideja u oblasti  klimatskih promena, sa ciljem smanjivanja emisije gasova sa efektom staklene bašte, unese komponentu rodne ravnopravnosti. Da se potrudimo da svi projekti obuhvataju različite uticaje, kako žena tako i muškaraca - objasnila je Natalija Ostojić, UN Women Srbija. Lokalni akteri i partneri upoznati su sa rodno senzitivnim kriterijumima unutar dva segmenta poziva „Izazov otvorenih podataka” i „Izazov za inovativna rešenja”, a izvršena je i identifikacija potencijalnih lokalnih projekata koji mogu doprineti rodnoj ravnopravnosti. Organizatori su kroz ovakav vid predstavljanja projektnih poziva želeli da pruže neophodnu podršku lokalnoj samoupravi i organizacijama civilnog društva da odgovore na konkursne pozive. Deo foruma bio je posvećen diskusiji o političkim okvirima za uvođenje rodnih perspektiva u razvojne politike, podizanju svesti u Somboru i okolini o prednostima implementacije rodno osetljivog i održivog urbanog razvoja.
Tokom skupa održane su prezenatcije „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, Žensko arhitektonsko društvo i Pametni grad: Rodni aspekti održivog planiranja - Milena Zindović, „Planovi za urbani razvoj Sombora” - Vesna Đorđević Janjatović, te „Rodno osetljivi kriterijumi unutar poziva za inovativna rešenja iz oblasti klimatskih promena” - Natalija Ostojić.
savamajstor @ Čet, 22.02.2018. 03:16
društvo izazov otvorenih podataka izazov za inovativna rešenja klimatske promene milena zindović natalija ostojić rodna ravnopravnost rodne perspektive i klimatske promene sombor un women srbija vesna đorđević janjatović