Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Pristup finansijama za mala i srednja preduzeća

Panel „Izazovi i potencijali razvoja MMSPP iz ugla pristupa izvorima finansiranja” zakazan je za sredu u 13 sati u prostorijama PSS Sombor na Staparskom putu.

Foto 16442Organizatori iz niške organizacije ENECA naveli su da je događaj namenjen zainteresovanim preduzetnicima, predstavnicima mikro, malih i srednjih preduzeća, ali i onima koji planiraju pokretanje biznisa. - Pozivamo ih da prisustvuju diskusiji i aktivno učestvuju u razmeni ideja i predloga za unapređenje izvora finansiranja i pristupa finansijama na lokalnom, ali i nacionalnom nivou - napisali su u pozivu. Panel će biti posvećen problemima sa kojima se suočavaju preduzetnici, kako na početku poslovanja, tako i u kasnijim fazama razvoja, sa fokusom na izvore i pristup finansiranja. - Svesni smo da danas finansije predstavljaju glavni izazov pri pokretanju posla pa ćemo u okviru panela pričati o ovom, ali i o drugim alternativnim načinima i pristupima finansiranja - kažu iz ENECA. Panel je deo aktivnosti na projektu „Unapređenje kapaciteta mreže ENECA preduzetnika za lobiranje i facilitaciju pristupa finansijama” koji je podržao USAID.
Domaćini su saopštili da će u završnom delu skupa biti predstavljen program „Pokreni se za posao”. ENECA ga u saradnji sa kompanijom Filip Moris sprovodi od 2009. godine. Tokom decenije postojanja uključeno je 742 klijenata sa teritorije Srbije iz oblasti poljoprivrede, zanatstva, proizvodnje i usluga. Ove godine program Pokreni se za posao pruža donaciju u vidu opreme, licenci ili sertifikata, standardizacije i optimizacije, neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе biznisa, u vrednosti do 10.000 dolara (obavezno finansijsko učešće od 20 odsto vrednosti granta), poslovne i stručne obuke, odnosno stalnu savetodavnu i mentorsku pomoć.
savamajstor @ Uto, 23.04.2019. 02:20
eneca mala preduzeća mentorska pomoć mikro preduzeća philip morris pokreni se za posao preduzetnici privreda sombor srednja preduzeća stručna obuka unapređenje kapaciteta mreže eneca preduzetnika za lobiranje i facilitaciju pristupa finansijama
• Odobreno 40 kredita za koje grad plaća kamatu

Kompletna aktivnost realizuje se u sklopu saradnje grada Sombora sa bankama Intesa i Komercijalna, a na osnovu Ugovora o saradnji o dodeli kratkoročnih kredita preduzetnicima, malim i mikro preduzećima, za koje lokalna samouprava plaća kamatu.

Foto 7436- Kod Banke Intesa kredite su dobila 23, a kod Komercijalne banke 17 preduzetnika, odnosno malih preduzeća. U oblasti proizvodnje realizovano je šest kredita, 21 kredit je realizovan u oblasti trgovine i ugostiteljstva i 13 kredita u ostalim delatnostima - objavljeno je na zvaničnom sajtu grada. Sava Dojić, gradski većnik za finansije i privredu rekao je da se može reći da su preduzetnici prepoznali odluku lokalne samouprave da pokuša da pospeši privredne aktivnosti preuzimanjem obaveze plaćanja kamate na kratkoročne kredite i da je odluka odluka grada i saradnja sa bankama opravdali su svoju svrhu. - Kredite je dobilo 40 preduzetnika, od kojih osam iz somborskih sela što je značajno i sa aspekta očuvanja i razvoja seoskih sredina - ispričao je Dojić.
Ukupna vrednost 40 odobrenih kredita iznosi 20 miliona dinara, a grad je već izmirio obavezu koju je imao u pogledu plaćanja unapred obračunate kamate za ceo period korišćenja kredita u iznosu od 801.165,24 dinara. Reč je o kratkoročnim kreditima vrednosti do 500 hiljada dinara. Sredstva koja će grad finansirati kamatu na dodeljene kredite ograničena su i iznose do million dinara. Nije objavljen spisak preduzeća za koje će grad Sombor preuzeti obavezu isplate kamata.
savamajstor @ Pon, 20.08.2018. 01:20
banka intesa gradsko veće kamate komercijalna banka krediti mala preduzeća mikro preduzeća preduzetnici privreda sava dojić sela sombor
• Anketari NSZ obilaze poslodavce

Nacionalna služba za zapošljavanje poziva kompanije koje posluju u Srbiji da učestvuju u istraživanju Anketa poslodavaca 2017.

Foto 14485- NSZ, od 22. novembra, sprovodi „Anketu poslodavaca 2017”, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Ovogodišnja anketa je sedma zaredom i njome će biti obuhvaćeno oko 5.000 poslodavaca iz svih oblasti rada. Anketari NSZ intervjuisaće u narednih mesec dana poslodavace širom Srbije o njihovim planovima zapošljavanja, neophodnim veštinama i znanjima koje potencijalni zaposleni treba da poseduju. Rezultat, kao i u slučaju prethodnih anketa, koristiće se za procenjivanje situacije na tržištu rada, za usklađivanje usluga i mera koje pruža NSZ sa potrebama privrede, kao i za poboljšanje kvaliteta naših usluga. Svrha Ankete poslodavaca je i identifikacija deficitarnih zanimanja – u svim regionima, kao i po privrednim sektorima - piše u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.
Dobijene informacije biće od značaja za NSZ, obrazovne institucije i za same poslodavce. Visok nivo učešća kompanija u istraživanju je od ključnog značaja. Bez saradnje malih, srednjih i velikih kompanija sa NSZ, ambiciozni rezultati, koji su od koristi za celo društvo, možda neće biti postignuti. Samo zajedničkim radom doprinećemo sagledavanju realnih potreba i daljnjem razvoju tržišta rada u Srbiji.
savamajstor @ Čet, 23.11.2017. 11:20
anketa poslodavaca istraživanje kompanije mala preduzeća nacionalna služba za zapošljavanje obrazovanje privreda sombor srednja preduzeća tržište rada
• Državne subvencije za standarde i proizvodnju

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je konkurs za jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća.

Foto 11250Bespovratna sredstva će se odobravati za dve grupe aktivnosti. Na iznos od 50.000 do 200.000 dinara mogu da računaju preduzetnici i mali privrednici ukoliko podnesu projekat koji se odnosi na: uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda CE znakom, novi dizajn proizvoda i ambalaže, kao i elektronsku prezentaciju. U drugoj konkursnoj kategoriji preduzećima će na raspolaganju biti od 50.000 do 500.000 dinara. Projekti se u ovom slučaju odnose na poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga, testiranje novih proizvoda, kao i izradu i implementaciju specijalizovanog softvera
- Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50 odsto od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a - piše u javnom pozivu. Krajnji rok za podnošenje prijava je 18. jul. Zvanični javni poziv i potrebni konkursni obrasci dostupni su na sajtu NARR.
savamajstor @ Pet, 20.06.2014. 00:02
konkurs mala preduzeća narr - nacionalna agencija za regionalni razvoj privreda sertifikacija sombor srednja preduzeća tehnološki proces
• Sekretarijat finansira nabavku opreme

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme.

Foto 4508Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta. Neophodno je da su preduzeća registrovana na teritoriji AP Vojvodine, te da su uspešno poslovali u 2013. godini, odnosno uredno uplaćivali obaveze javnih prihoda - piše u javnom pozivu. Sredstva u ukupnom iznosu od 11,7 miliona dinara namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme. Rok za podnošenje prijave je 13. jun
Prednosti prilikom odlučivanja imaju preduzetnici/pravna lica kojima su osnivači žene ili su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena, zatim koji obavljaju proizvodnu delatnost, izvozno su orijentisani ili koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Konkurs

savamajstor @ Pon, 09.06.2014. 03:57
konkurs mala preduzeća mašine i oprema mikro preduzeća pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova preduzetnici privreda sombor
>>
12