Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Održana prva ovogodišnja sednica Privrednog saveta

Privredni savet Grada Sombora je na prvoj ovogodišnjoj sednici izabrao novog predsednika nakon ostavke Dmiotra Pavlevskog, direktora Somboled d.o.o.

Foto 35062 Za novog predsednika članovi su jednoglasno predložili Slobodana Lovrića, direktora preduzeća „Sinagoga”, za njegovog zamenika predložen je Sava Dojić, gradski većnik za oblast finansija i privrede. Ovi predlozi dostavljaju se Gradskom veću grada Sombora na razmatranje i usvajanje. Gradski većnik za oblast finansija i član saveta Sava Dojić predstavio je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu. U budžetu grada Sombora za ovu godinu za aktivne mere zapošljavanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara. Lokalnim akcionim planom predviđene su subvencije za samozapošljavanje, zapošljavanje teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima i javni radovi u seoskim područjima. Na sednici je napomenuto da su elektronske evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i Centra za socijalni rad povezane, te da se radi na tome da se što više radno sposobnih korisnika socijalne pomoći zaposli pomoću ovih mera. Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Sombora prihvaćen je od strane članova Privrednog saveta uz određene sugestije.
Gradonačelnica Dušanka Golubović izvestila je članove Privrednog saveta o učešću Sombora na 2. Forumu lokalnih samouprava u Španiji. Ovaj boravak i predstavljanje Sombora dogovor je dva Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Španije. Gradonačelnica je istakla da je učešće na forumu bilo veoma konstruktivno i da je Sombor jedan od dvadeset gradova koji su potpisali protokol o saradnji sa Seviljom, što su članovi saveta pozdravili kao dobar razvojni potencijal.
triletrip @ Pon, 11.02.2019. 04:08
društvo dušanka golubović gradonačelnica gradski većnik za finansije lokalni akcioni plan za zapošljavanje nacionalna služba za zapošljavanje politika predsednik privredni savet sava dojić sinagoga slobodan lovrić sombor
• Savet prihvatio plan zapošljavanja

Savet za zapošljavanje je na osmoj sednici dao pozitivno mišljenje na predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Sombora za 2019. godinu i uputio ga Gradskom veću na razmatranje i usvajanje.

Foto 23652- Planom su predviđene mere aktivne politike zapošljavanja za čiju realizaciju se izdvajaju sredstva iz budžeta grada Sombora. Te mere su subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje grada Sombora na novootvorenim radnim mestima u privatnom sektoru, subvencija za samozapošljavanje radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva - piše u zvaničnom izveštaju sa sednice. Takođe, mere se odnose i na angažovanje nezaposlenih lica za javne radove u seoskim područjima u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode u trajanju do šest meseci.
Kako je navedeno za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja iz LAP-a za zapošljavanje sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara.
savamajstor @ Uto, 29.01.2019. 02:57
gradsko veće lokalni akcioni plan za zapošljavanje mere aktivne politike zapošljavanja nacionalna služba za zapošljavanje privreda savet za zapošljavanje sombor
• Nepunih 18 miliona za zapošljavanje

Savet za zapošljavanje grada Sombora, na trećoj sednici održanoj 31. januara, usvojio je Poslovnik o radu Saveta i Lokalni akcioni plan (LAP) za zapošljavanje za 2018. godinu.

Foto 19541Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje Savet je utvrdio prioritete i mere aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Sombora, kao i programe za realizaciju LAP-a za zapošljavanje radi povećanja zaposlenosti. LAP-om za 2018. godinu planirani su sledeći programi: javni radovi u seoskim područjima u trajanju do četiri meseca, samozapošljavanje nezaposlenih lica dodelom subvencija radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, programi subvencionisanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica i program stručne prakse radi stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica za samostalan rad u struci. Za sprovođenje navedenih programa i mera aktivne politike zapošljavanja u budžetu grada Sombora za 2018. godinu planiran je iznos od 17.800.000,00 dinara, a grad će  konkurisati i za dodatna sredstva  kod nadležnog ministarstva i pokrajinskog sekretarijata, saopštila je Gradska uprava.
Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje obavestila je članove Saveta da je pokrenut postupak za povraćaj sredstava od firme „Darfur Boreli” doo Sombor, Sombor. Ta firma nije poštovala obaveze regulisane ugovorom o dodeli sredstava na ime subvencije poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Sredstva za navedene namene izdvojena su iz budžeta grada Sombora.
triletrip @ Sub, 03.02.2018. 01:21
društvo lokalni akcioni plan za zapošljavanje nacionalna služba za zapošljavanje samozapošljavanje savet za zapošljavanje grada sombora sombor zapošljavanje
• Radna mesta u Upravi i zapošljavanje kod zanatlija

Održana je 78. sednica Gradskog veća.

Foto 30363Većnici su na jučerašnjoj sednici, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora donetoj na 15. sednici Skupštine grada, usvojili Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju Grada Sombora. Prema zaključku Gradskog veća Gradska uprava ima 185 izvršilaca, jednog Pravobranilaštvo i budžetska inspekcija tri izvršioca.
Članovi Gradskog veća su na prethodnom zasedanju prihvatili predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za zapošljavanje. Kako je navedeno u izveštaju, po pristiglim na javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u oblasti starih zanata, prihvaćene su prijave udruženja za angažovanje 13 nezaposlenih lica na period od tri meseca, odnosno jedno lice manje u odnosu na zahteve udruženja. Tako će Udruženje žena za negovanje tradicije „Staparska ruža” moći da angažuje pet lica, Udruženje Suveniri Podunavlja - četiri, ZUR Rustikana - tri, te Udruženje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Vojvodine – jedno nezaposleno lice. Za realizovanje javnog rada u oblasti starih zanata u okviru LAP-a za zapošljavanje izdvojeno milion i po dinara.
savamajstor @ Uto, 22.08.2017. 02:39
budžetska inspekcija društvo gradsko veće lokalni akcioni plan za zapošljavanje pravilnik o organizaciji i sistematizaciji pravobranilaštvo sombor stari zanati udruženje građana suveniri podunavlja udruženje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti vojvodine udruženje žena za negovanje tradicije staparska ruža zapošljavanje zur rustikana
• Aktivno zapošljavanje u 11 poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je uobičajene konkurse. Ove godine za samozapošljavanje biće opredeljeno 180.000 dinara.

Foto 14485- Podsticanju preduzetništva namenjeni su javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih romske nacionalnosti. Iznos subvencija za samozapošljavanje koji se dodeljuje jednokratno je 180.000 dinara, a 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, što predstavlja novinu u odnosu na prethodnu godinu - piše u pozivu organizatora. Kako se navodi poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom za samozapošljavanje je 10. april. Takođe, raspisan je i javni poziv za poslodavce. Subvencionisanje zapošljavanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih grupa na novootvorenim radnim mestima trajaće najkasnije do 30. novembra. Visina subvencije biće između 150.000 i 300.000 dinara.
NSZ je raspisala i javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova kroz koje se očekuje angažovanje oko 5.000 nezaposlenih. - Poseban konkurs namenjen je realizaciji javnih radova na kojima će biti angažovano 1.850 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, uz novinu da se ove godine radovi organizuju i u oblasti kulture. Raspisani su i javni pozivi za realizaciju programa stručne prakse, sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, sticanja praktičnih znanja za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja su na evidenciji NSZ duže od 18 meseci, kao i obuke na zahtev poslodavca, koje će moći da koriste i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zapošljavanju osoba sa invaliditetom namenjeni su i javni konkursi za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima - navodi se u javnom pozivu Nacionalne službe za zapošljavanje. Više informacija o konkursima može se pronaći na sajtu NSZ ili direktno u lokalnoj filijali Službe.
Grad Sombor je ove godine kroz Lokalni akcioni plan za zapošljavanje opredelio 28 miliona dinara, a planirano je radno angažovanje 116 lica. Trenutno je na evidenciji somborskog NSZ nešto manje od sedam hiljada građana.
savamajstor @ Čet, 09.02.2017. 04:54
aktivno zapošljavanje javni poziv javni radovi lokalni akcioni plan za zapošljavanje nacionalna služba za zapošljavanje osobe sa invaliditetom poslodavci privreda samozapošljavanje sombor stručne prakse subvencije
>>
123