Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Vreme je za plaćanje poreza

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu ističe 17. februara, a porez na dohodak građana treba da se plati do 15. maja.

Foto 4818Foto 8624Prva rata poreza na imovinu, koju je potrebno platiti do 17. februara, obračunava se akontaciono, na osnovu prošlogodišnjih rešenja. Rešenja za tekuću godinu počeće da pristižu početkom maja. Porez na imovinu se plaća četiri puta godišnje, a rokovi su 15. februar, 15. maj, 15. avgust. Poslednja rata dospeva na naplatu 15. novembra. Ovi porezi su u nadležnosti lokalne samouprave. Kako se navodi, za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznici će plaćati zateznu kamatu, a za svako izbegavanje plaćanja poreza predviđena je kazna u iznosu od 5 hiljada dinara.
Porez na dohodak platiće građani koji su prošle godine zaradili više od 2.201.220 dinara. Oni su dužni da Poreskoj upravi podnesu poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Ove godine limit je manji zbog smanjenja prosečne zarade u odnosu na 2014. godinu. Kako se navodi, građani imaju pravo i na odbitke u iznosu od 40 odsto prosečne godišnje zarade po zaposlenom, a za izdržavanog člana porodice 15 odsto prosečne godišnje zarade, s tim da ukupno umanjenje ne može biti veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje. Rok za podnošenje ovih poreskih prijava je 15. maj, a podnose se isključivo elektronskim putem.
milangagrčin @ Sre, 10.02.2016. 02:17
društvo ekonomija lokalna poreska administracija naplata poreska uprava porez na dohodak građana porez na imovinu sombor
• Nenaplaćena potraživanja dostigla dve milijarde (2)

Javna preduzeća i lokalna poreska administracija potražuju 1.969.026.223 dinara - objavljeno je u materijalu za narednu sednicu Skupštine grada.

Foto 8624Foto 13709Osam javnih i javno-komunalnih preduzeća dostavile su informacije o dugovanjima, a Odeljenje za privredu je sačinilo spisak nenaplaćenih potraživanja i neizmirenih obaveza na poslednji dan 2014. godine. Gradska preduzeća potražuju 617.025.385 dinara, a duguju 289.451.684 dinara. Najviše duguju fizička lica (282 miliona), nešto manje privredni subjekti 210 miliona, te ustanove skoro 80 miliona dinara. Pojedinačno najviše nenaplaćenih potraživanja imaju Vodokanal, Energana i Prostor, dok najveće neizmirene obaveze imaju Energana i Vodokanal. Tri javna komunalna preduzeća, kako se navodi u materijalu za skupštinu grada, imaju i veće neizmirene obaveze u odnosu na potraživanja, Energana (-26.068.091), Zelenilo (-11.456.682) i Direkcija za izgradnju grada (-13.368.121). 
Sumornu sliku dodatno pogoršava i stanje u Lokalnoj poreskoj administraciji koja potražuje deset miliona evra, odnosno 1.352.000.838 dinara. Glavni dug iznosi 734 miliona ili 54 odsto ukupnog potraživanja. Fizička lica duguju 405 miliona, dok je minus pravnih lica blizu milijardu dinara. U reprogram dugovanja je ušlo 7.691 fizičkih i 728 pravnih lica. Ukupan iznos reprograma iznosi 359.490.865 dinara.
milangagrčin @ Pet, 20.03.2015. 01:47
direkcija za izgradnju grada javna preduzeća jkp energana jkp prostor jkp vodokanal jkp zelenilo lokalna poreska administracija nenaplaćena potraživanja privreda skupština grada sombor
• Gradsko veće za naplatu dugova

Na osnovu zakupa poslovnog prostora Grad Sombor potražuje preko 48 miliona dinara, pokazuju podaci Lokalne poreske administracije. To je bila jedna od tema sednice Gradskog veća održane u sredu.

Foto 7436Ukupna dugovanja zakupaca prema Gradu iznose 55,1 milion dinara. Najviše duguju zakupci poslovnog prostora, a za zakup stambenog prostora dug iznosi 5,1 milion dinara. Interesantna je i cifra od milion i po dinara koliko duguju oni koji iznamljuju garaže - piše u izveštaju sa sednice. Članovi Gradskog veća su zaključili da je neophodno intezivirati naplatu dugovanja i posredstvom Gradskog javnog pravobranilašta pokrenuti odgovarajuće postupke za njihovu naplatu. Prema odluci Gradskog veća u budžetu Grada Sombora biće otvorene nove pozicije, radi transfera novca iz pokrajinskog budžeta: pola miliona dinara za revitalizaciju bunara na vodozahvatu Stanišić, 700 hiljada za revitalizaciju bunara u Svetozaru Miletiću, 200 hiljada dinara za izradu glavnog projekta bunara sa opremanjem u Aleksa Šantiću, kao i milion dinara za izradu glavnog projekta fekalnog prečistača u Bačkom Monoštoru. Iz pokrajinske kase u somborski budžet će se sliti i 6,5 miliona dinara namenjenih za poljočuvarsku službu. Za organizaciju 37. Međunarodnog sajma peradarstva Gradsko veće odobrilo je 150 hiljada dinara Društvu odgajivača sitnih životinja „Sombor 1871”. Članovi Veća dali su saglasnost na finansijski plan Razvojne agencije Grada Sombora, a prihvatili su i predlog da se za novog člana Komisije za bezbednost saobraćaja imenuje Nenad Ćelić, direktor „Severtransa”.
triletrip @ Čet, 24.01.2013. 01:04
aleksa šantić ap vojvodina bački monoštor dug garaža gradsko veće lokalna poreska administracija nenad ćelić politika poslovni prostor severtrans sombor stanišić svetozar miletić zakup
• Zemljište naplaćuje grad

Pristigli su računi za iznošenje kućnog otpada, ali ovoga meseca, neuobičajeno, deo na kojem je navedena cifra za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta ostao je prazan.

Foto 11130 Trodelni račun za „komunalije” ovoga meseca do građana je stigao bez uračunate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. Građane je takav račun iznenadio, možda mnoge i obradovao. Ipak, naknada za zemljište plaćaće se i dalje, ali u drugačijoj formi. Andrija Penzeš, direktor JKP „Čistoća” objasnio je da je naplata naknade za zemljište prešla u nadležnost lokalne poreske administracije. Tako će ubuduće na računu iz „Čistoće” biti naveden samo iznos za odnošenje otpada, a građani uskoro, možda već od sledećeg meseca, mogu očekivati i novi izgled računa. Još nije poznato da li će naknada za korišćenje građevinskog zemljišta biti naplaćivana kvartalno sa porezom na imovinu ili mesec za mesec. Naime, čeka se izmena zakona koji reguliše porez na imovinu, koji predstavlja direktan izvor prihoda za lokalne samouprave.
triletrip @ Čet, 10.02.2011. 15:18
društvo jkp čistoća lokalna poreska administracija naknada za korišćenje građevinskog zemljišta porez na imovinu račun sombor
• Polovina duga briše kamate (1)

Lokalna poreska administracija Grada Sombora obaveštava dužnike da će uplatom polovine duga za javne prihode biti oslobođeni prispelih obaveza po kamatama.

Foto 2221- Pravo na otpis kamate ostvaruje se uplatom najmanje 50 odsto dela glavnog duga sa početka 2010. godine, bez podnošenja posebnog zahteva. Srazmerno uplati glavnog duga, umanjeno za 10 odsto, otpisuje se kamata sa početka godine - piše u obaveštenju poreznika. Ovom Odlukom omogućen je otpis kamate po osnovu neblagovremenih plaćanja poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, poreza na zemljište pravnih lica, takse na isticanje firme i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i zaštite životne sredine fizičkih i pravnih lica.
Pravo na otpis kamate moguće je ostvariti  do poslednjeg dana 2010. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti lično u Odeljenju Lokalne poreske administracije ili putem telefona: 468-158, 468-149 i 468-198.
savamajstor @ Sre, 15.12.2010. 03:38
javni prihodi lokalna poreska administracija naknade porez privreda sombor takse
>>
12