Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Gradsko veće za naplatu dugova

Na osnovu zakupa poslovnog prostora Grad Sombor potražuje preko 48 miliona dinara, pokazuju podaci Lokalne poreske administracije. To je bila jedna od tema sednice Gradskog veća održane u sredu.

Foto 7436Ukupna dugovanja zakupaca prema Gradu iznose 55,1 milion dinara. Najviše duguju zakupci poslovnog prostora, a za zakup stambenog prostora dug iznosi 5,1 milion dinara. Interesantna je i cifra od milion i po dinara koliko duguju oni koji iznamljuju garaže - piše u izveštaju sa sednice. Članovi Gradskog veća su zaključili da je neophodno intezivirati naplatu dugovanja i posredstvom Gradskog javnog pravobranilašta pokrenuti odgovarajuće postupke za njihovu naplatu. Prema odluci Gradskog veća u budžetu Grada Sombora biće otvorene nove pozicije, radi transfera novca iz pokrajinskog budžeta: pola miliona dinara za revitalizaciju bunara na vodozahvatu Stanišić, 700 hiljada za revitalizaciju bunara u Svetozaru Miletiću, 200 hiljada dinara za izradu glavnog projekta bunara sa opremanjem u Aleksa Šantiću, kao i milion dinara za izradu glavnog projekta fekalnog prečistača u Bačkom Monoštoru. Iz pokrajinske kase u somborski budžet će se sliti i 6,5 miliona dinara namenjenih za poljočuvarsku službu. Za organizaciju 37. Međunarodnog sajma peradarstva Gradsko veće odobrilo je 150 hiljada dinara Društvu odgajivača sitnih životinja „Sombor 1871”. Članovi Veća dali su saglasnost na finansijski plan Razvojne agencije Grada Sombora, a prihvatili su i predlog da se za novog člana Komisije za bezbednost saobraćaja imenuje Nenad Ćelić, direktor „Severtransa”.
triletrip @ Čet, 24.01.2013. 01:04
aleksa šantić ap vojvodina bački monoštor dug garaža gradsko veće lokalna poreska administracija nenad ćelić politika poslovni prostor severtrans sombor stanišić svetozar miletić zakup
• Zemljište naplaćuje grad

Pristigli su računi za iznošenje kućnog otpada, ali ovoga meseca, neuobičajeno, deo na kojem je navedena cifra za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta ostao je prazan.

Foto 11130 Trodelni račun za „komunalije” ovoga meseca do građana je stigao bez uračunate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. Građane je takav račun iznenadio, možda mnoge i obradovao. Ipak, naknada za zemljište plaćaće se i dalje, ali u drugačijoj formi. Andrija Penzeš, direktor JKP „Čistoća” objasnio je da je naplata naknade za zemljište prešla u nadležnost lokalne poreske administracije. Tako će ubuduće na računu iz „Čistoće” biti naveden samo iznos za odnošenje otpada, a građani uskoro, možda već od sledećeg meseca, mogu očekivati i novi izgled računa. Još nije poznato da li će naknada za korišćenje građevinskog zemljišta biti naplaćivana kvartalno sa porezom na imovinu ili mesec za mesec. Naime, čeka se izmena zakona koji reguliše porez na imovinu, koji predstavlja direktan izvor prihoda za lokalne samouprave.
triletrip @ Čet, 10.02.2011. 15:18
društvo jkp čistoća lokalna poreska administracija naknada za korišćenje građevinskog zemljišta porez na imovinu račun sombor
• Polovina duga briše kamate (1)

Lokalna poreska administracija Grada Sombora obaveštava dužnike da će uplatom polovine duga za javne prihode biti oslobođeni prispelih obaveza po kamatama.

Foto 2221- Pravo na otpis kamate ostvaruje se uplatom najmanje 50 odsto dela glavnog duga sa početka 2010. godine, bez podnošenja posebnog zahteva. Srazmerno uplati glavnog duga, umanjeno za 10 odsto, otpisuje se kamata sa početka godine - piše u obaveštenju poreznika. Ovom Odlukom omogućen je otpis kamate po osnovu neblagovremenih plaćanja poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, poreza na zemljište pravnih lica, takse na isticanje firme i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i zaštite životne sredine fizičkih i pravnih lica.
Pravo na otpis kamate moguće je ostvariti  do poslednjeg dana 2010. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti lično u Odeljenju Lokalne poreske administracije ili putem telefona: 468-158, 468-149 i 468-198.
savamajstor @ Sre, 15.12.2010. 03:38
javni prihodi lokalna poreska administracija naknade porez privreda sombor takse
• Zatvaranje - otvaranje, građani ne pravite gužvu (3)

Gradski odsek za protokol i informisanje obaveštava da će američka ambasadorka Meri Vorlik (Mary Warlick) otvoriti uslužni centar, te preporučuju da u petak od 10 - 12:30 izbegnu dolazak u Županiju.

- Gradska uprava Sombora moli građane da u tom vremenu ne čekaju u redovima i ne prave gužvu ispred vrata Centra i u holu Županije. Uslužni centar će sa redovnim radom nastaviti nakon okončanja svečanog otvaranja, odnosno u 12:30 časova - objavio je Odsek.
Čast da preseče crvenu vrpce uslužnog centra imaće ambasadorka Sjedinjenih američkih država u Beogradu, Meri Vorlik, koja je nedavno stupila na dužnost. Izgradnju somborskog centra finansirali su Sekretarijata za lokalnu samoupravu (1,5 miliona dinara), dok je preostali, nepoznat, iznos obezbedio USAID kroz projekat Mega. Delatnosti uslužnog centra u Županiji: izvod i državljanstvo, građevinsko-komunalna dokumentacija, lokalna poreska administracija, informacije, overa potpisa, radne knjižice, stočni pasoši, primedbe, molbe i druga prepiska građana sa lokalnom samoupravom.    
savamajstor @ Uto, 14.09.2010. 15:48
lokalna poreska administracija meri vorlik u somboru sombor uslužni centar
• Lokalni poreznici u akciji

Lokalna poreska administarcija ažurira svoje podatke o nekretninama, a poreska osnovica za porez na imovinu povećana je za šest odsto, u skladu sa Vladinom odlukom o fiskalnoj politici.

Gradsko veće prošle sedmice donelo je odluku o povećanju osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za 2010. godinu. Prema usvojenom predlogu, osnovica za obračun poreza na stanove i stambene zgrade iznosi 51.080,98 dinara; na poslovni prostor 62.985,31 dinar; na zgrade za odmor i rekreaciju 30.621,11 dinara, a za garaže i druge objekte 27.185,80 dinara. Istovremeno Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave je intenziviralo posao upotpunjavanja evidencije poreskih obveznika na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji grada Sombora - najavio je Aleksandar Pejić, načelnik Odeljenja lokalne poreske administracije. Svaki vlasnik nepokretnosti dužan da u roku od 10 dana od dana sticanja prava ili bilo kakve promene značajne za utvrđivanje poreske obaveze, bez obzira da li je ona upisana u zemljišne ili druge javne knjige, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreske prijave moguće je dostaviti lično ili poštom, na adresu: Odeljenje lokalne poreske administracije, Trg Cara Uroša 1, kao i posredstvom mesnih kancelarija naseljenih mesta. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonski broj 468-198.
triletrip @ Pet, 23.04.2010. 01:54
aleksandar pejić gradska uprava lokalna poreska administracija načelnik poreska osnovica porez na imovinu sombor