Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Potrebno doraditi istraživanje

Članovima Privrednog saveta, na desetoj sednici, prezentovani su rezultati istraživanja javnog mnjenja. Govorilo se i o merama aktivne politike zapošljavanja kroz dodelu subvencija poslodavcima i drugim merama pospešivanja aktivnosti privrednih subjekata.

Foto 33116 Marketinška agencija „Invictus media”, za potrebe Grada obavila je istraživanje o zadovoljstvu građana u oblasti poljoprivrede, infrastrukture, lokalne samouprave i oblasti kulture i turizma. Generalno, u odnosu na ranije istraživanje, može se konstatovati veće zadovoljstvo građana u istraženim oblastima, rečeno je na sednici Privrednog saveta. - Konstatovano je, struktura anketiranih ispitanika nije adekvatna jer od 1.200 anketiranih ispitanika 30 odsto pripada starosnoj dobi od 55 do 64 godine, a samo osam odsto dobi od 25 do 34 godine života. Osim toga, više od 50 odsto ispitanika ima status penzionera, te su članovi Privrednog saveta zaključili da je potrebno izvršiti dodatno istraživanje kako bi se dobila verodostojnija ocena građana o navedenim oblastima - piše u zvaničnom izveštaju.
Članovi Saveta su pohvalili mere aktivne politike zapošljavanja koje preduzima lokalna samouprava, a posebno dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Bilo je reči o pospešivanju privrednih aktivnosti kroz kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata. Savetom je predsedavao Dimitar Pavlevski, a sednici su prisustvovali Ljubica Prokin, Zoran Bulatović, Panto Petrović, Sava Dojić, Miroslav Kovačić, Ivan Kamerer i mr Mihael Plac, svi članovi PS, te Tanja Štrangarić, savetnik u Odseku za lokalni ekonomski razvoj.
savamajstor @ Sub, 17.02.2018. 00:13
infrastruktura invictus media istraživanje ivan kamerer kultura ljubica prokin lokalna samouprava miael plac miroslav kovačić odsek za lokalni ekonomski razvoj panto petrović poljoprivreda privreda privredni savet sava dojić sombor tanja štrangarić turizma zadovoljstvo građana zoran bulatović
• Skupština grada 1. februara

Odbornici Skupštine grada Sombora će sledeće sedmice raspravljati o osam tema koje je za dnevni red predložio predsednik Skupštine dr Zoran Parčetić.

Foto 32474Sednica Skupštine grada Sombora zakazana je za 1. februar u 9 časova, u velikoj sali Županije. Odbornici će, prema predlogu, diskutovati o osam tačaka dnevnog reda. Najpre će odlučivati o Predlogu odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava -Bački vodotoci. Očekuje se interesantna rasprava o Predlogu odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada, o kojem je održana i javna rasprava, a najvećim delom dotiče ugostitelje i druge pružaoce usluga. Pred odbrnicima će se naći i predlog odluke o utvrđivanju naziva industrijske zone, te predlog za izmene i dopune dela Plana generalne regulacije na prostoru industrijske zone. Skupština grada će odlučivati i o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije grada Sombora za 2018. godinu, a doneće i odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora „Energane”. Sednica će biti zaključena raspravom o imovinsko-ravnim predmetima, te izborima i imenovanjima.
triletrip @ Čet, 25.01.2018. 01:20
društvo industrijska zona lokalna samouprava odbornik odluka odluka o uređenju grada plan generalne regulacije politika sednica skupština skupština grada sombora sombor urbanizam
• Dodatno vreme za registraciju stambenih zajednica

Zakonski rok za registraciju stambenih zajednica istekao je 12. decembra 2017. godine, ali je rok produžen.

Foto 31438Stanari koji organe upravljanja nisu izabrali u propisanom roku, imaće mogućnost da to učine u naknadnom roku, koji će odrediti komunalni inspektor prilikom obilaska zgrade radi provere o upisu u Registar stambenih zajednica. Samo u slučaju da stanari ni u naknadnom roku ne izaberu organe upravljanja, Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora će imenovati profesionalnog  upravnika sa liste, koja se vodi u Registru profesionalnih upravnika, saopštila je Gradska uprava.
Cilj Zakona o stanovanju i održavanju zgrada nije uvođenje prinudnih upravnika, već ostvarivanje javnog interesa kroz unapređenje uslova stanovanja građana. Zbog toga i Gradska uprava, putem nadležnog  Odseka, i dalje prima prijave za registraciju stambenih zajednica. Obrasci potrebni za upis zgrada u registar stambenih zajednica dostupni su na zvaničnom sajtu grada i na pisarnici Gradskog uslužnog centra, Trg cara Uroša 1, Sombor. Uz prijavu je potrebno priložiti i zapisnik sa sednice skupštine stanara sa odlukom o određivanju upravnika stambene zajednice, kao i dokaz o uplati 309 dinara na ime administrativne takse za registraciju. Potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona: 025/468-267 ili lično u kancelariji 206, na drugom spratu Županije.
triletrip @ Čet, 18.01.2018. 02:22
društvo lokalna samouprava profesionalni upravnik stambene zgrade registar stambenih zajednica sombor stambena zgrada zakon
• Gradsko veće o udruživanju sa podunavskim opštinama

Gradsko veće je 8. januara održalo 97. sednicu na kojoj je raspravljalo o finansijskom planu Turističke organizacije Grada Sombora, o udruživanju sa podunavskim opštinama u Vojvodini, te o usklađivanju nekoliko pravilnika.

Foto 19541Gradsko veće je usvojilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS) za 2018. godinu. Prema finansijskom planu, potrebno je 18.909.000 dinara, od kojih sredstva iz budžeta grada iznose 15.854.000 dinara, a iz sopstvenih prihoda planirano je 3.055.000 dinara.
Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na Predlog odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – „Bački vodotoci”. Razlozi za uspostavljanje saradnje sa Apatinom, Odžacima, Kulom, Bačom i Bačkom Palankom, su smanjenje rizika i posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru, ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program  za razvoj. O predloženoj inicijativi izjasniće se i Skupština grada Sombora.
Gradsko veće je odlučilo i o usklađivanju pravilnika koji se odnose na realizaciju odluke o budžetu grada, sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada, navodi se u saopštenju Gradske uprave.
triletrip @ Uto, 09.01.2018. 23:44
apatin bač bačka palanka budžet društvo dunav finansijski plan gradsko veće kula lokalna samouprava odžaci politika sednica sombor turistička organizacija grada sombora udruživanje
• U petak sednica Skupštine grada

Predsednik Skupštine grada Sombora dr Zoran Parčetić, uputio je odbornicima saziv za 21. sednicu Skupštine za petak, 12. januar.

Foto 32476Odbornici Skupštine grada će razmotriti Predlog odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora, te odlučiti o imenovanju direktora JKP „Vodokanal”, i o drugim predlozima Odbora za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose grada. Jedini kandidat na konkursu bila je dosadašnja direktorica „Vodokanala”, Jasmina Bobić. Prema sazivu, Skupština bi trebalo da počne sa radom u 9 časova, u velikoj sali Županije.
triletrip @ Pon, 08.01.2018. 22:40
društvo jasmina bobić jkp vodokanal kolektivno stanovanje lokalna samouprava politika predsednik skupštine grada prinudni upravnik sednica skupština grada sombor stambena zgrada zoran parčetić
<<>>
123456789
. . .
32