Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Zatvaranje - otvaranje, građani ne pravite gužvu (3)

Gradski odsek za protokol i informisanje obaveštava da će američka ambasadorka Meri Vorlik (Mary Warlick) otvoriti uslužni centar, te preporučuju da u petak od 10 - 12:30 izbegnu dolazak u Županiju.

- Gradska uprava Sombora moli građane da u tom vremenu ne čekaju u redovima i ne prave gužvu ispred vrata Centra i u holu Županije. Uslužni centar će sa redovnim radom nastaviti nakon okončanja svečanog otvaranja, odnosno u 12:30 časova - objavio je Odsek.
Čast da preseče crvenu vrpce uslužnog centra imaće ambasadorka Sjedinjenih američkih država u Beogradu, Meri Vorlik, koja je nedavno stupila na dužnost. Izgradnju somborskog centra finansirali su Sekretarijata za lokalnu samoupravu (1,5 miliona dinara), dok je preostali, nepoznat, iznos obezbedio USAID kroz projekat Mega. Delatnosti uslužnog centra u Županiji: izvod i državljanstvo, građevinsko-komunalna dokumentacija, lokalna poreska administracija, informacije, overa potpisa, radne knjižice, stočni pasoši, primedbe, molbe i druga prepiska građana sa lokalnom samoupravom.    
savamajstor @ Uto, 14.09.2010. 15:48
lokalna poreska administracija meri vorlik u somboru sombor uslužni centar
• Lokalni poreznici u akciji

Lokalna poreska administarcija ažurira svoje podatke o nekretninama, a poreska osnovica za porez na imovinu povećana je za šest odsto, u skladu sa Vladinom odlukom o fiskalnoj politici.

Gradsko veće prošle sedmice donelo je odluku o povećanju osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za 2010. godinu. Prema usvojenom predlogu, osnovica za obračun poreza na stanove i stambene zgrade iznosi 51.080,98 dinara; na poslovni prostor 62.985,31 dinar; na zgrade za odmor i rekreaciju 30.621,11 dinara, a za garaže i druge objekte 27.185,80 dinara. Istovremeno Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave je intenziviralo posao upotpunjavanja evidencije poreskih obveznika na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji grada Sombora - najavio je Aleksandar Pejić, načelnik Odeljenja lokalne poreske administracije. Svaki vlasnik nepokretnosti dužan da u roku od 10 dana od dana sticanja prava ili bilo kakve promene značajne za utvrđivanje poreske obaveze, bez obzira da li je ona upisana u zemljišne ili druge javne knjige, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreske prijave moguće je dostaviti lično ili poštom, na adresu: Odeljenje lokalne poreske administracije, Trg Cara Uroša 1, kao i posredstvom mesnih kancelarija naseljenih mesta. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonski broj 468-198.
triletrip @ Pet, 23.04.2010. 01:54
aleksandar pejić gradska uprava lokalna poreska administracija načelnik poreska osnovica porez na imovinu sombor
<<
123