Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• NSZ raspisala 12 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje je poslednjih dana februara raspisala 12 javnih poziva i konkursa za zapošljavanje u 2019. godini.

Foto 14485Nadležni su u pozivu naveli da se navedeno raspisuje u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2019. godinu. Predvideli su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, odnosno ostala nezaposlena lica i javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca. Nacionalna služba za zapošljavanje je u 2019. godini predvidela i sredstva za subvenciju zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, nezaposlenima romske nacionalnosti, kao i za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem. Najavljeni su i konkursi za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, realizaciju programa stručne prakse ili sticanja praktičnih znanja. Poslednja dva poziva odnose se na dodelu subvencije za samozapošljavanje (200 do 240 hiljada dinara) i dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Dopunske informacije o novim javnim pozivima i konkursima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, kao i preko pozivnog centra NSZ - 0800/300-301. Konkursi i javni pozivi biće otvoreni do utroška sredstava, najkasnije do kraja novembra tekuće godine.
savamajstor @ Pon, 04.03.2019. 03:05
javni pozivi javni radovi konkursi nacionalna služba za zapošljavanje filijala sombor nezaposleni nsz osobe sa invaliditetom - osi privreda romi sombor stručna praksa
• Serija konkursa sekretarijata za privredu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je 13 konkursnih poziva.

Foto 4508Većina javnih poziva odnosi se na razvoj turističkog potencijala, na kojima mogu da učestvuju lokalne samouprave, udruženja građana i privredni subjekti. Uglavnom će se odobravati sufinansiranje projekata, ali će po nekim pozivima biti dodeljena i bespovratna sredstava. Zaintreresovani mogu da konkurišu za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata za smeštaj i degustaciju, proširenje smeštajnih kapaciteta i dodatne sadržaje, pripremu objekata za degustaciju, nabavku mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost i nabavka mobilijara, kao i pripremu prostora za degustacionu promociju, komisiono i komercijalno izlaganje proizvoda u prodajnom objektu ili na prodajnom mestu. Takođe, odobravaće se sredstva za organizaciju sajamskih i kongresnih manifestacija, regionalnog i međunarodnog karaktera. Svi konkursni pozivi biće otvoreni 6. avgusta.
Navedeni sekretarijat raspisao je i pozive za subvencionisanje troškova klastera, za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera, odnosno sticanje nematerijalne imovine, nabavku repromaterijala, odnosno dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima.
savamajstor @ Uto, 24.07.2018. 08:30
kongresne priredbe konkursi objekti za degustaciju pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam privreda sajamske manifestacija sombor turizam
• Otvoreni konkursi za poljoprivrednike

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je pozive za podsticajna sredstva u iznosu od oko milijardu dinara.

Foto 4508Sekretarijat je početkom marta objavio deo konkursa namenjenih poljoprivrednim proizvođačima. Kako se navodi, podsticajna sredstva vojvođanskog sekretarijata opredeljena su za pčelarstvo, stočarstvo, navodnjavanje, nabavku plastenika, odnosno elemenata za zaštitu od vremenskih nepogoda. - Zainteresovanim poljoprivrednicima treba napomenuti  da su vremena trajanja konkursa različiti. Pojedini konkursi traju do 24. marta, dok će oni posebno interesantni poljoprivrednicima (5) biti otvoreni do 31. maja, odnosno do utroška sredstava. Pored navedenih, očekuje se i objavljivanje novih poziva. Predviđeni su konkursi za mehanizaciju, nabavku traktora za voćarstvo i vinogradarstvo, te priključne i vučene mašine - rekao je za SOinfo.org, Zvonko Džeba, savetodavac PSS Sombor. 
savamajstor @ Sre, 15.03.2017. 15:19
bespovratna sredstva izgradnja bunara konkursi konstrukcije za biljnu proizvodnju navodnjavanje pčelarstvo pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo poljoprivreda poljoprivredna stručna služba sombor - pss sombor sombor stočarske farme zaštita od vremenskih nepogoda zvonko džeba
• Konkursi u turizmu (98)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisali su konkursne pozive za subvencije i nastupe na međunarodnim sajmovima.

Foto 16068Foto 4508Konkurs MTTT obuhvata podsticaje za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji. Pravo korišćenja bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke organizacije, kao i nevladine organizacije za realizaciju projekata razvoja turizma. Sredstva Ministarstva namenjena su za promociju turističkih proizvoda i turističkih prostora, odnosno receptivne turističko - ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije, edukacije i treninge, izradu planske dokumentacije, uređenje građevinskog zemljišta i komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina i uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji, kao i za postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata - navodi se u konkursnom pozivu, koji zajedno sa potrebnim obrascima možete preuzeti na sajtu Ministarstva. Javni pozivi koji se tiču promocije turističkih proizvoda, istraživanja, odnosno edukacije i treninga biće otvoreni do 31. marta. Podnošenje projekata u preostalim kategorijama trajaće do početka oktobra.
Nadležni pokrajinski sekretarijat raspisao je poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma u Budimpešti, od 2. do 5. marta. Pravo nastupa na zajedničkom štandu imaju turističke organizacije gradova i opština, klasteri, udruženja i vinarije, kao i turističke agencije i privredni subjekti sa formiranim turističkim proizvodom sa cenom. Prijavljivanje traje do 30. januara. Obrazac prijave.
savamajstor @ Pon, 23.01.2017. 02:33
budimpešta javni pozivi klasteri konkursi međunarodni sajam turizma ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam privreda sombor subvencije subvencije za nastup na sajmovima turističke organizacije udruženja vinarije
• Sušare, hladnjače, pčele, odgajivački program

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je seriju konkursa. Dodeljuju se bespovratna sredstava za opremanje hladnjača, nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje i preradu uljarica. Takođe raspisani su i pozivi za sufinansiranje investicija u pčelarstvo te za usklađivanje standarda u proizvodnji mesa i mleka.

Foto 4508Bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 50 odsto od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Prilikom razmatranja podnetih prijava priznavaće se investicije realizovane nakon 1. januara 2016. godine. Maksimalan iznos bespovratnih za opremanje hladnjača je tri miliona dinara, dok će za nabavku opreme za pripremu i pakovanje voća, grožđa i povrća, zatim za opremanje sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje, kao i za nabavku opreme za preradu uljarica biti dodeljeno najviše milion dinara. Najmanji iznos bespovratnih sredstava po prijavi je 100.000 dinara, a biće razmatrane se samo prijave čija je vrednost investicije preko 200.000 dinara. Pravo da konkurišu imaju fizička lica i zemljoradničke zadruge upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Vojvodine. Konkurs će biti otvoren do 15. novembraPrijave i potrebna dokumentacija.
Pokrajinski sekretarijat je za sufinansiranje investicija u pčelarstvu opredelio deset miliona dinara. Sredstva se dodeljuju za nabavku novih pčelinjih društava, odnosno opreme za pčelarstvo. Maksimalni iznos podrške je 300.000 dinara ili polovina ukupne investicije. Pravo učešća imaju pčelari sa najmanje deset košnica koje su uredno prijavljene u Upravi za trezor. Poslednji rok za prijavu je 15. novembar. 
Poslednji u nizu oktobarskih raspisa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odnosi se na mere za sprovođenje odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu, kozaarstvu, živinarstvu, kod kopirata i u pčelarstvu. Biće dodeljeno ukupno 60 miliona dinara, a rok za predaju dokumentacije ističe 7. novembra. Konkurs
savamajstor @ Čet, 27.10.2016. 07:05
govedarstvo hladnjače konkursi kozarstvo lekovito bilje odgajivački program ovčarstvo pčelarstvo pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo poljoprivreda povrće sombor sušare voće začinsko bilje
>>
123