Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Izbor sudija porotnika

Visoki savet sudstva raspisao je oglas za izbor sudija porotnika u nekoliko sudova u Srbiji, među kojima je i Sombor.

Visoki savet sudstva raspisao je oglas za izbor sudija porotnika u Osnovni sud u Somboru. Biraće se devet osoba. Prema Zakonu o sudijama za sudiju porotnika može biti imenovan punoletni državljanin Republike Srbije koji je dostojan funkcije sudije porotnika. Pri imenovanju vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari. Sudija porotnik u momentu imenovanja mora imati manje od sedamdeset godina, a mandat mu traje pet godina. U prijavi na oglas obavezno treba navesti naziv jednog ili više sudova za koji kandidat konkuriše, kao i jedinstveni matični broj građana. Kandidati koji su zainteresovani da budu raspoređeni u Veće koje sudi u postupku u vezi sa porodičnim odnosima u višim i osnovnim sudovima, potrebno je da pored uslova propisanih Zakonom o sudijama, ispunjavaju i posebne uslove propisane Porodičnim zakonom - da imaju iskustvo u radu sa decom i mladima. Uz prijavu na oglas, potrebno je da kandidat dostavi potpunu ličnu i radnu biografiju, kao i sledeće dokaze: overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Prijave se podnose Visokom savetu sudstva u Beogradu, ulica Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Oglas za imenovanje sudija porotnika”. Rok za prijavu je 15 dana od objavljivanja oglasa u Službenom glasniku Republike Srbije. U dnevnim listovima oglas je objavljen 19. februara.
triletrip @ Uto, 23.02.2010. 22:12
konkurs sombor sudije porotnici visoki savet sudstva
<<
1
. . .
68697071