Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Objavljen konkurs za direktora Čistoće

Izborni rokovi teku do 20. marta.

Foto 21005Oglašen je javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog predzeća Čistoća. Kako je navedeno direktor se imenuje na period od četiri godine, a njegov izbor potvrđuju odbornici Skupštine grada Sombora. Radni odnos zasniva na određeno vreme.
Konkursom se predviđa da za direktora javnog komunalnog preduzeća može biti imenovano punoletno i poslovno sposobno lice, sa stečenim visokim obrazovanjem osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine. Neophodno je da ima pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje, kao i da ima tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovanjem javnog preduzeća. Kandidat ne sme biti član organa političke stranke, ali ni osuđivan na zatvorsku kaznu veću od šest meseci, odnosno da mu nisu izrečene mere bezbednosti.
Postupkom izbora direktora JKP Čistoća rukovodi gradska Komisija za imenovanje direktora. Ocenjuju stručnu osposobljenost, znanja i veštine kandidata na osnovu priloženih dokaza u prijavi, ali i usmenog razgovara sa prijavljenima.
savamajstor @ Čet, 27.02.2020. 07:00
javno komunalno preduzeće jkp čistoća komisija za imenovanje direktora konkurs za direktora privreda skupština grada sombora sombor
• Partnerstvo za puteve i dimničarske usluge

Skupština grada će za nedelju dana zasedati jubilarni 40. možda i poslednji put u ovom sazivu.

Foto 35979Pred odbornicima će se, kako je predviđeno za sada važećim dnevnim redom, naći 22. skupštinske tačke. Početak zasedanja biće rezervisan za izveštaj o radu gradonačelnice i gradskog veća, odnosno gradske uprave u prethodnoj godini. Izveštajima nadležnih detaljnije ćemo se baviti narednih dana za sada je dovoljno reći da je budžet grada Sombora za 2019. godinu bio na nivou od 3,1 milijardu dinara, odnosno za oko 650 miliona ili skoro 20 odsto niži u odnosu na rebalansom planiranih 3,775 milijardi dinara. Gradsko veće je, kako se navodi, održalo 45 sednica i razmatralo gotovo 700 tačaka dnevnog reda. 
Odbornici Skupštine grada Sombora će u nastavku sednici doneti odluku o Lokalnom akcionom planu za rodnu ravnopravnost 2020 - 2021. Nakon toga sednica će biti posvećena pokretanju javno-privatnom partnerstvu za održavanje lokalne putne infrastrukture, sastavljanju koncesionog akta za dimničarske usluge, te usvajanju Plana detaljne regulacije za proširenje deponije Rančevo. Na dnevno redu će biti odluka o korišćenju kesa na prodajnom mestu i priznanjima grada Sombora. Očekuje se da će odbornici usvojiti i planiranu ekspropijaciju zemljišta za potrebe groblja u Kljajićevu. Predviđeno je da za 0,6 hektara meštaninu Nikoli Gajiću, iz budžeta grada bude isplaćeno oko 882.000 dinara. Skupština bi trebalo da potvrdi odluku o korišćenju ambulante u Gogama. 
Završna trećina 40. zasedanja biće posvećena javnim komunalnim preduzećima. Skupština bi po očekivanjima trebalo da izglasa direktorske mandate Goranu Nonkoviću u JKP Prostor, odnosno Momiru Miokoviću u JKP Zelenilo, te da odobri raspisivanje konkursa za direktora JKP Čistoća. Na dnevnom redu će biti još pravilnici o radu, odnosno izmene i dopune programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća i Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Raspravljaće se i o godišnjem planu Komunalne policije. Sednicu zaključuje tačka izbotri i imenovanja.      
savamajstor @ Pet, 14.02.2020. 08:00
dom zdravlja dr đorđe lazić društvo ekspropijacija goran nonković jkp čistoća jkp prostor jkp zelenilo kljajićevo konkurs za direktora momir mioković nikola gajić plan detaljne regulacije proširenje deponije rančevo rebalans budžeta sela skupština grada sombor
• Raspisan konkurs za direktora Gradskog muzeja

Upravni odbor Gradskog muzeja Sombor je raspisao konkurs za izbor i imenovanje direktora ove kulturne ustanove.

Foto 9078Novi direktor se bira na mandatni period od četiri godine, a može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove: da ima visoku stručnu spremu društvenog smera i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Pored toga, mora da je radno sposoban, da je državljanin Republike Srbije, te da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjiva dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje ove funkcije. Prilikom prijavljivanja svi zainteresovani podnose obaveznu dokumentaciju: dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu, lekarsko uverenje i uverenje o državljanstvu, potvrdu nadležnog organa da nije osuđivano lice ili da se protiv lica ne vodi postupak, molbu sa biografijom i najvažnije, program rada ustanove za naredne četiri godine
Prijave sa kompletnom dokumentacijom i dokazima treba slati na adresu: Gradski muzej Sombor – za konkurs – Trg Republike 4, 25000 Sombor. Konkurs je otvoren još nekoliko dana, odnosno do ponedeljka, 5. juna.
milangagrčin @ Pet, 02.06.2017. 09:51
gradski muzej sombor konkurs za direktora kultura sombor
• Konkurs za direktora Doma zdravlja

Upravni odbor Doma zdravlja Dr Đorđe Lazić raspisao je konkurs za izbor i imenovanje direktora ove zdravstvene ustanove.

Foto 12839Rok za podnošenje prijave ističe u ponedeljak, a kako je navedeno u konkursu, konačnu odluku o izboru direktora doneće osnivač Skupština grada Sombora na osnovu poredloga UO Doma zdravlja Dr Đorđe Lazić. Kandidat za direktora, uz opšte uslove propisane Zakonom o radu mora ispuniti i posebne uslove, kojima podrazumeva završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet sa specijalizacijom, odnosno ekonomski fakultet sa završenom edukacijom u oblasti zdravstva. Neophodno je da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite. Prilikom prijavljivanja zainteresovani podnose obaveznu dokumentaciju (konkurs u prilogu vesti), te predlog programa rada i razvoja ustanove za period od četiri godine, koliko i traje direktorski mandat. Aktuelna direktorka Doma zdravlja Dr Đorđe Lazić je dr Emeše Uri.
Inače, upravni odbor je na poslednjoj sednici, krajem aprila, objavio oglas za prijem četiri doktora medicine u radni odnos. Kako je navedeno u konkursu (dostupan u prilogu vesti) dva mesta za lekare otvoreno je u Službi hitne medicinske pomoći, a dva u Službi opšte medicine sa centrom za preventivne usluge - odeljenje opšte medicine naseljenih mesta.
savamajstor @ Pet, 05.05.2017. 08:37
dom zdravlja dr đorđe lazić dr emeše uri društvo konkurs za direktora medicina skupština grada služba hitne medicinske pomoći služba opšte medicine sa centrom za preventivne usluge sombor
• Konkurs za direktore Prostora i Direkcije (1)

Objavljeni su konkursi za imenovanje direktora JKP Prostor i JP Direkcije za izgradnju grada.

Foto 21151Foto 18457- Oba javna poziva biće na snazi u narednih 30 dana. Novi direktori se biraju na mandatni period od četiri godine, a odluku o izboru će doneti Komisija za imenovanje direktora. Obavezujući uslovi konkursa zahtevaju da prijavljeni kandidati moraju imati visoko obrazovanje u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće, te najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri na rukovodećoj funkciji - piše u konkursnom pozivu.
Svi kandidati za direktora javnih preduzeća dužni su da dostave Program razvoja i povećanja dobiti javnog preduzeća. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Viktor Despotović (025/468-189). Sve dodatne informacije možete saznati u prilogu vesti.
milangagrčin @ Uto, 31.03.2015. 11:20
jkp prostor jp direkcija za izgradnju grada konkurs za direktora privreda sombor viktor despotović