Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Solidarna pomoć za radnike komunalnog sektora

Gradsko veće je na 120. sednici, održanoj danas, utvrdilo Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Sombora za 2018. godinu. Planirani deficit rebalansa veći od 50 miliona dinara.

Foto 7436Prema predloženom rebalansu ukupna sredstva budžeta iznose 3.247.505.778 dinara, a planirano je veće ostvarenje tekućih prihoda za 3,8 odsto, odnosno za 119 miliona u odnosu na važeću Odluku o budžetu grada, što znači da su tekući prihodi, planirani u iznosu od 2.969.000.000 dinara. Ukupni prihodi prema Predlogu odluke o prvom rebalansu iznosiće 3.296.858.000, a rashodi 3.348.592.000 dinara. Planirano je da se budžetski deficit u iznosu od 51.734.000 dinara „pokrije” iz prenetih sredstava i sredstava ostvarenih od prodaje domaće finansijske imovine. - Razlozi za donošenje Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu sadržani su u potrebi da se rasporedi budžetski suficit u iznosu od 49.734.089 dinara, utvrđen Odlukom o Završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu. Osim navedenog i pojedini budžetski korisnici iskazali su potrebu za korekcijom pojedinih budžetskih stavki u važećoj Odluci o budžetu grada, a došlo je i do izmena određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje celokupnog budžetskog sektora - objavljeno je na zvaničnom sajtu. Gradsko veće je prihvatilo predlog prvih  izmena i dopuna programa poslovanja somborskih javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini. Razlozi izmena programa poslovanja proističe iz njihovih potreba o revidiranju pojedinih stavki i usaglašavanja sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta. Kod svih preduzeća program je dopunjen i iznosom za isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, što je utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, koja za isplatu imaju obezbeđena finansijska sredstva
Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, te o naknadi štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja. Veće je prihvatilo predlog nadležne Komisije da se naknada štete odobri 15 lica, a da se jedan zahtev odbije. Većnisi su za „Festival multikulturalnosti” odobrili 500.000 dinara, a za sufinansiranje muzičkog događaja „Koncert u šumi – simfonija ptica” izdvojilo 300.000 dinara.
savamajstor @ Pon, 18.06.2018. 05:17
budžet društvo festival multikulturalnosti gradsko veće koncert u šumi - simfonija ptica posebni kolektivni ugovor rebalns sombor završni račun