Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Javni uvid za PDR deponije u Rančevu

Nacrt plana detaljne regulacije za proširenje kapaciteta deponije u Rančevu - centar za tretman otpada biće na javnom uvidu do 10. januara u kancelariji 143 na prvom spratu Županije.

Foto 36864Nacrt je pripremilo javno komunalno preduzeće Prostor, na čelu sa rukovodiocem Vesnom Đorđević Janjatović. Obrađivač je tekstualnom delu plana naveo da je prilikom planiranja i organizacije prostora ispoštovan uslov Zavoda za zaštitu prirode da ukupna površina planirane regionalne deponije ne može da iznosi više od 40 hektara. Objavljeno je i da će se u granicama parcela obuhvećnih Planom, ukupno 68 hektara, formirati dve celine, zaštićeno područje – stanište zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, odnosno regionalna deponija. - Kompleks planirane Regionalne deponije čini jedinstvenu urbanističku celinu u okviru koje se nalazi nekoliko različitih namena koje će funkcionalno i tehnološki biti povezane u jednu celinu. U okviru kompleksa planirane regionalne deponije nalaze se rekultivisana deponija, centar za tretman otpada, sanitarne kasete za odlaganje otpada, rezervisan prostor za proširenje prilikom formiranja Regionalne deponije i zaštitni pojas zelenila - objavili su nadležni. Nacrtom plana detaljne regulacije za proširenje kapaciteta deponije u Rančevu podrazumeva se i kompletno infrastrukturno opremanje ovog područja. Planira se značajno proširenje putne infrastrukture, uvođenje vodovodne i kanalizacione mreža, kao i potpuna sanacija elektro energetskih kapaciteta. Tekstualni nacrt plana dostupan je u prilogu vesti. Ostala dokumentacija može se preuzeti na sajtu grada.
Zainteresovana javnost svoje primedbe i predloge može dostaviti do 10. januara Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo. Javna sednica Komisije za planove grada Sombora zakazana je za 14. januar u 15 sati. Gradska uprava je pre nešto više od dve nedelje raspisala je javnu nabavku za izradu projekta regionalne deponije.
savamajstor @ Pon, 09.12.2019. 08:00
centar za tretman otpada društvo javna sednica komisija za planove odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo odlaganje otpada plan detaljne regulacije rančevo regionalna deponija sanitarne kasete sombor
• Realizacija budžeta nešto veća od 92 odsto

Gradsko veće je na poslednjoj, 158. sednici, jednoglasno usvojilo nacrt odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2018. godinu sa konsolidovanim izveštajem.

Foto 32590Ukupno ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 2,988 milijardi dinara i ostvareni na nivou od 92,03 odsto od planiranih. Kako se navodi, u odnosu na 2017. godinu nominalno su viši za oko 17 odsto. Inače, rebalansom budžeta iz juna 2018. godine, prihodi, računajući i transferisana sredstva, planirani su u iznosu od 3,247 milijardi dinara. Rashodi Budžeta grada Sombora u 2018. godini bili su 2,908 miljardi dinara. Izvršenje je na nivou od 84,81 odsto.
Gradsko veće je na 158. sednici dalo saglasnost na predlog za realizaciju populacione mere „Servis za podršku roditeljstva”. Odobrena je 3,683 miliona dinara koje je obezbedilo Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku. Preostali, potreban iznos je obezbeđen u budžetu grada. - Crveni krst Sombor bi bio nosilac realizacije servisa, a merom bi prevashodno bile obuhvaćene porodice zaposlenih samohranih roditelja sa dvoje i više dece, kao i zaposlenim roditeljima sa starijim članom domaćinstva, sa ciljem da se roditeljima koji su u radnom odnosu, a slabijeg materijalnog stanja olakša i poveća budžet slobodnog vremena - navodi se u zvaničnom izveštaju. Većnici su na sednici razmotrili i usvojili informaciju u vezi usvajanja ponude za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na delu Gakovačkog puta u Somboru - drugi deo, zatim predlog rešenja o imenovanju glavnog urbaniste grada Sombora i imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP Čistoća. Usvojili su i predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Sombora.
savamajstor @ Čet, 09.05.2019. 13:34
budžet crveni krst društvo fekalna kanalizacija glavni urbanista gradsko veće jkp čistoća komisija za planove ministarstvo za demografiju i populacionu politiku prihodi rashodi rebalans servis za podršku roditeljstva sombor vd direktora
• Uvid u PGR Bačkog Monoštora

Novi Plan generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor biće na javnom uvidu do 22. februara.

Foto 8164Nacrt izmene i dopune Plana generalne regulacije biće izložen na javni uvid svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Županije kancelarija 145 na prvom spratu - navodi se u obaveštenju Odeljenja za komunalne poslove Gradske uprave Sombor. Čudi što javni uvid neće biti organizovan i u prostorijama mesne zajednice Bački Monoštor, što je do sada bila uobičajena praksa prilikom predstavljanja seoskih nacrta planova. Zainteresovana fizička i pravna lica mogu, u toku trajanja javnog uvida, da dostave svoje primedbe na Nacrt plana, isključivo u pisanom obliku, Odeljenju za komunalne poslove, putem pisarnice u Uslužnom centru Županije, zaključno sa 22. februarom. Kako najavljuju nadležni, Javna sednica Komisije za planove Grada Sombora, biće održana 29. februara u 15 sati u sobi 108 na prvom spratu Županije. Fizička i pravna lica koja upute primedbe će na javnoj sednici moći da obrazlože svoje navode. - O svakoj podnetoj primedbi obrađivač Nacrta plana će na sednici izneti javni stav - piše u obaveštenju.
Nacrta plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor dostupan je na zvaničnom gradskom sajtu.
savamajstor @ Sre, 27.01.2016. 03:00
bački monoštor javna sednica javni uvid komisija za planove mz bački monoštor nacrt plana generalne regulacije odeljenje za komunalne poslove sela sombor županije
• Planovi za Bezdan i Kljajićevo na javnom uvidu!

Odeljenja za komunalne poslove grada Sombora je 4. decembra oglasilo javni uvid u tri urbanistička dokumenta.

Foto 6599Foto 10230- Javni uvid u nacrt izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bezdan, nacrt izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kljajićevo i nacrt Plana detaljne regulacije obilaznice oko Kljajićeva, održaće se od 4. decembra 2015. do 5. januara 2016. godine. Nacrti planova biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Županije, u kancelariji 145 na prvom spratu, odnosno u Mesnim kancelarijama u Bezdanu odnosno Kljajićevu - piše u oglasu Odeljenja za komunalne poslove. Zainteresovana fizička i pravna lica u toku trajanja javnog uvida mogu dostaviti svoje primedbe na Nacrte planova. Primedbe se podnose isključivo pisanim putem na šalterima 11 i 12 Uslužnog centra
Takođe, svim zainteresovanima će uz prethodno odobrenje Odeljenja za komunalne poslove, biti omogućeno da prisustvuju javnim sednicama Komisija za planove grada Sombora. Kako je navedeno u pozivu, sastanak Komisije povodom nacrta izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bezdan biće održan 19. januara u 15 časova. Sedam dana kasnije, 26. januara od 15, odnosno 16 sati, biće održane sednice Komisije posvećene Planu generalne regulacije naseljenog mesta Kljajićevo i Planu detaljne regulacije obilaznice oko Kljajićeva. Nacrti planova mogu se preuzeti na zvaničnom gradskom sajtu.
savamajstor @ Sre, 09.12.2015. 02:51
bezdan kljajićevo komisija za planove nacrt izmene i dopune plana generalne regulacije naseljenog mesta bezdan nacrt izmene i dopune plana generalne regulacije naseljenog mesta kljajićevo obilaznica oko kljajićeva odeljenje za komunalne poslove sela sombor