Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Utvrđene zone za naplatu poreza na imovinu (4)

Gradska uprava donela rešenje kojim je utvrđena prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu.

Foto 19541Na teritoriji grada Sombora određeno je pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu jedinstveno za naselja (grad, selo), prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju, i to: prva, druga, treća, četvrta i peta zona, kojoj pripadaju naseljena mesta. Prva zona se je okarakterisana kao najopremljenija i imaće maksimalan koeficijent - jedan. Koeficijent za zonu dva je 0,80, za treću, odnosno četvrtu 0,60, dok je za poslednju zonu određen koeficijent 0,40. Po novoutvrđenom rešenju procenjena prosečna cena kvadrata za stanove kreće se od 17.125 (peta zona) do 55.000 dinara u prvoj zoni, dok su kod kuća za stanovanje prosečne cene po kvadratu od 16,5 u petoj zoni do 48,5 u letnom delu grada. Ukoliko je naša računica tačna, porez na imovinu za porodičnu kuću u trećoj zoni koštaće oko 25.000 dinara na godišnjem nivou!
Kako se navodi, rešenje stupa na snagu danom donošenja, a za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu primenjivaće se od 1. januara 2016. godine. U prilogu vesti preuzmite rešenje za 2016. godinu, kao i Odluku o određivanju zona na osnovu kojih možete samostalno izračunati okvirnu cenu poreza na imovinu za 2016. godinu. Prosečna cena kvadrata (u zavisnosti od lokacije nepokretnosti) množi se sa adekvatnim koeficijentom.
milangagrčin @ Pon, 11.01.2016. 01:31
gradska uprava koeficijent odluka o određivanju zona porez na imovinu rešenja sombor zone
• Utvrđeni doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta

Skupština grada Sombora usvojila je odluku o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.

Foto 19537Usvojenom odlukom propisuju se postupak obračuna i naplate doprinosa, zone i vrste namene objekta, iznosi koeficijenata, kriterijumi, iznosi umanjenja u određenim slučajevima, itd. Doprinose je u obavezi da plaća investitor, a dobijena sredstva će se koristiti za pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta, pribavljanje u javnu svojinu, te za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture - navodi se u odluci o doprinosima za uređenje građevinskog zemljišta. Međutim, ti doprinosi ne obuhvataju troškove izgradnje elektrodistributivne i telekomunikacione mreže i objekata, kablovskih sistema i gasovoda. Sombor je podeljen u pet zona, a sela u tri. Gradski koeficijenti iznose od 0,02 do 0,09, a u naseljenim mestima se kreću od 0 do 0,02. Investitori poljoprivrednih objekata, objekata proizvodne namene, kao i izgradnje svih vrsta objekata u trećoj zoni u naseljenim mestima oslobođeni su u potpunosti plaćanja doprinosa. Ostavljena je mogućnost umanjenja doprinosa za objekte od posebnog značaja za razvoj Grada Sombora i objekte koji doprinose zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti. Plaćanje doprinosa se može izvršiti u celosti i tada se odobrava umanjenje od 30 odsto. U slučaju plaćanja na 36 mesečnih rata prva uplata iznosi 30 odsto od ukupne sume. Ako plaća na rate, investitor je u obavezi da obezbedi bankarsku garanciju ili da stavi hipoteku na objekat. U prilogu vesti možete da preuzmete spisak novih koeficijenata po zonama.
milangagrčin @ Ned, 29.03.2015. 23:32
društvo ekonomija grad građevinsko zemljište investicija investitor koeficijent lokalna samouprava privreda sela skupština grada sombor uređenje građevinskog zemljišta