Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• COSME javni poziv za klastere

Javni poziv je namenjen klasterima i poslovnim asocijacijama aktivnim u COSME zemljama zainteresovanim za formiranje i funkcionisanje „European Strategic Cluster” – navodi se u pozivu.

Foto 30501 Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje saradnje klastera i poslovnih asocijacija širom Evrope. Cilj je formiranje Evropskog strateškog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster Partnerships). Javni poziv biće realizovan u dve faze – pripreme (Strand 1.a i 1.b) i implementcije (Strand 2). Ukupan iznos budžeta javnog poziva je 5,79 miliona evra. Predviđeno je da bude realizovan u gore navedenim fazama. Pojedinačni grant koji se može odobriti po projektu kreće se od 200.000 evra do 448.750 evra. Maksimalan iznos sufinansiranja EASME iznosi 75 odsto ukupne vrednosti projekta.
Prijava se podnosi elektronski do 23. maja 2017. godine. Više informacija o javnom pozivu.
milangagrčin @ Pon, 10.04.2017. 03:52
agencija za mala i srednja preduzeća evropske unije (easme) drugi javni poziv za prodaju javni poziv klasteri poslovne asocijacije privreda program cosme sombor
• Konkursi u turizmu (98)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisali su konkursne pozive za subvencije i nastupe na međunarodnim sajmovima.

Foto 16068Foto 4508Konkurs MTTT obuhvata podsticaje za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji. Pravo korišćenja bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke organizacije, kao i nevladine organizacije za realizaciju projekata razvoja turizma. Sredstva Ministarstva namenjena su za promociju turističkih proizvoda i turističkih prostora, odnosno receptivne turističko - ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije, edukacije i treninge, izradu planske dokumentacije, uređenje građevinskog zemljišta i komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina i uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji, kao i za postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata - navodi se u konkursnom pozivu, koji zajedno sa potrebnim obrascima možete preuzeti na sajtu Ministarstva. Javni pozivi koji se tiču promocije turističkih proizvoda, istraživanja, odnosno edukacije i treninga biće otvoreni do 31. marta. Podnošenje projekata u preostalim kategorijama trajaće do početka oktobra.
Nadležni pokrajinski sekretarijat raspisao je poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma u Budimpešti, od 2. do 5. marta. Pravo nastupa na zajedničkom štandu imaju turističke organizacije gradova i opština, klasteri, udruženja i vinarije, kao i turističke agencije i privredni subjekti sa formiranim turističkim proizvodom sa cenom. Prijavljivanje traje do 30. januara. Obrazac prijave.
savamajstor @ Pon, 23.01.2017. 02:33
budimpešta javni pozivi klasteri konkursi međunarodni sajam turizma ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam privreda sombor subvencije subvencije za nastup na sajmovima turističke organizacije udruženja vinarije
• Klasteri za pomoć preduzećima

Agencija za mala i srednja preduzeća EU objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje kvaliteta poslovanja klastera prilikom pružanja profesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima.

Foto 1126- Javni poziv (Clusters Excellence programme) usmeren je ka unapređenju i osnaživanju menadžmenta klastera radi pružanja kvalitetnijih profesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima. U okviru podrške poslovanju klastera biće obuhvaćene aktivnosti usmerene ka razvoju inovacija, rasta i boljeg nastupa malim i srednjih preduzeća na stranim tržištima. Korisnici sredstava mogu biti konzorcijumi klastera ili poslovnih organizacija iz COSME zemalja članica - piše u javnom pozivu. Budžet za ovaj javni poziv iznosiće milion i po evra. Prosečna vrednost sredstava fonda koja se mogu odobriti po pojedinačnom predlogu iznosi 214.000 evra. Maksimalan iznos sufinansiranja je 75 odsto vrednosti projekta. Konkurs će biti otvoren do 31. marta.
Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME.
milangagrčin @ Pet, 12.02.2016. 02:56
clusters excellence programme cosme easme klasteri mala i srednja preduzeća privreda sombor
• Dva nova konkursa ministarstva ekonomije

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je dva nova konkursa za dodelu bespovratnih sredstava.

Za program podrške malim i srednjim preduzećima za jačanje inovativnosti namenjeno je ukupno 40 miliona dinara. Podrška ministarstva podrazumevanje sufinansiranje projekta u odnosu pola - pola. Sredstva će se dodeljivati za unapređenje organizacione strukture preduzeća, inovacije u oblasti marketinga, razvoj informaciono - komunikacione tehnologije, otkup prava na domaći patent, razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda, izradu ili ispitivanje prototipa, itd. Iznos traženih sredstava ne može da bude veći od 800 hiljada, odnosno milion i po dinara. Ovaj konkurs otvoren je do 13. septembra. Konkursna dokumentacija, kao i ostali detalji konkursa mogu da se preuzmu sa sajta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Drugi konkurs ima budžet od 30 miliona dinara i namenjen je za razvoj inovativnih klastera. Konkursnu dokumentaciju potrebno je podneti do 8. oktobra, a kao i za prethodni konkurs sva uputstva i formulari nalaze se na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u odeljku „Javni pozivi”.
triletrip @ Sre, 25.08.2010. 19:38
klasteri konkurs mala preduzeća ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja nepovratna sredstva podsticajna sredstva privreda sombor srednja preduzeća