Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Drugi krug nadmetanja za državnu zemlju

Danas počinju licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Foto 11003U drugom krugu licitacije zainteresovani će se nadmetati za korišćenje poljoprivrednog zemljište u većini katastarskih opština. Ponuđeno je državno zemljište u Bačkom Bregu, Riđici, Aleksa Šantiću, Bačkom Monoštoru, Bezdanu, Čonoplji, Doroslovu, Gakovu, Kljajićevu, Kolutu, Rastini, Somboru 2, Stanišiću, Staparu, Svetozar Miletiću, Telečki i Somboru 1. Posebno je raspisan oglas za davanje u zakup poljoprivrednog državnog zemljišta u KO Stanišić, površine 120 hektara, u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora iz 2017 godine. Licitacioni korak iznosi 500 dinara, a u zakup se daje ukupno 4.771 hektara zemljišta. Najniža početna cena zakupa zemljišta biće 600 dinara za pojedine njive u KO Kljajićevo, dok se, barem po početnoj ceni, najviše vrednuje izdvojena „tabla” od 120 hektara u Stanišiću. Početna cena je 20.330 dinara po hektaru za zakup na godinu dana.
Rokovi za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje su istekli u četvrtak, 22. marta. Javno nadmetanje biće organizovano u Gradskoj kući u Somboru, od ponedeljka do petka, 26. do 30. marta.
milangagrčin @ Pon, 26.03.2018. 01:04
aleksa šantić bački breg bački monoštor bezdan čonoplja doroslovo gakovo grad sombor javna licitacija katastarska opština kljajićevo kolut poljoprivreda rastina riđica sdtanišić sela sombor sombor 1 sombor 2 stapar telečka zakup državnog zemljišta
• Počelo omeđavanje atarskih puteva

Saopštenje lokalne samouprave.

Foto 32576 - Uzurpacija atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora bila je učestala i lokalna samouprava je, u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, odlučila da stane na put ovoj pojavi i izdala je naloge za omeđavanje uzurpiranih – odoranih atarskih puteva. Prvo omeđavanje izvršeno je u K.O. Aleksa Šantić – „Bajmočki put“, a juče se pristupilo omeđavanju dva atarska puta u K.O. Riđica. Omeđavanju puteva u K.O. Riđica prisustvovali su zamenik gradonačelnice Sombora Antonio Ratković, Darko Radulović, član Gradskog veća za oblast poljoprivrede i Mirko Strigić, član Gradskog veća za oblast ruralnog razvoja, koji su istakli da se sa uvođenjem reda u korišćenje javne svojine grada Sombora nastavlja i da Odeljenje za poljoprivredu priprema omeđavanje atarskih puteva u K.O. Rastina i K.O. Stanišić. Predstavnici lokalne samouprave podsećaju da je Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u dva navrata izdalo saopštenje kojima je upozorilo uzurpatore atarskih puteva da prestanu sa uzurpacijom
Na atarskim putevima, na kojima se nakon kolčenja, ustanovi neslaganje sa podacima RGZ Službe za katastar nepokretnosti Sombor, protiv lica koja su izvršila uzurpaciju atarskog puta biće izdati nalozi za učinjeni prekršaj - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.
savamajstor @ Uto, 28.11.2017. 04:32
aleksa šantić antonio ratković atarski putevi bajmočki put darko radulović gradsko veće katastarska opština mirko strigić poljoprivreda rastina riđica sela služba za katastar sombor stanišić zaštita poljoprivrednog zemljišta
• Stotine hektara staparske zemlje za Al Rawafeid!

Lokalna samouprava objavila je izveštaj o važećim ugovorima o zakupu i korišćenju bez naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Foto 4880Izveštaj potvrđuje nekadašnje pretpostavke da je preduzeće Al Rawafeid među povlašćenim zakupcima državne zamlje. Konkretno radi se o 224,7 hektara zemlje u Katastarskoj opštini Stapar. Zemlje je u zakup data na osnovu zaključka Vlade Srbije, odnosno prethodnom overenom međudržavnom sporazumu Srbije i Ujedinjenih Arapskim Emirata. Zakupci su u „posed državne zemlje” ušli još 2015. godine, i kako je navedeno u Izveštaju GU Sombor, pravo korišćenja imaće pune dve decenije, do 2035. godine! Godišnja naknada za korišćenje navedene površine je 56.293 evra, od čega bi lokalnoj samoupravi godišnje trebalo da pripadne 40 odsto tog iznosa ili oko 22,5 hiljade evra. Nadležnima su upućena pitanja, kada i koliko su novca partneri iz UAE do sada uplatili u korist budžeta Grada Sombora.
Pravo na povlašćenje korišćenje državne zemlje, po navodima gradske uprave, 2016. godine dobilo je i preduzeće Apple world. Na raspolaganje je ovom privrednom subjektu stavljeno nešto manje od 180 hektara oranica u KO Riđica, s tim da je period zakupa punih 30 godina, odnosno do 2046. godine. Apple world bi na ime zakupa navedenih površina, lokalnoj samoupravi, godišnje trebalo da preusmeri nešto preko deset hiljada evra. Pravo na korišćenje državne zemlje bez nadoknade 2015. godine steklo je Javno komunalno preduzeće Zelenilo (31 hektar), dok je godinu kasnije grad potpisao ugovore sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor (100 hektara), Srednjom poljoprivredno-prehrambenom školom (100 hektara), odnosno Kazneno popravnim zavodom Sombor (3,3 hektara). Ugovori će na snazi biti do 2019. godine, a navedene institucije su oslobođene plaćanja zakupa. Pravo na korišćenje državne zemlje bez nadoknade, po izveštaju, ima 57 fizičkih i pravnih lica. Među navedenima najduži period zakupa, punih 40 godina, ima preduzeće Bezdanski ribnjak. Oni će državnu zemlju koristiti do 2040. godine.
savamajstor @ Čet, 04.05.2017. 09:30
al rawafeid apple world bezdanski ribnjak državna zemlja jkp zelenilo katastarska opština kazneno - popravni zavod sombor međudržavni sporazum poljoprivreda poljoprivredna stručna služba sombor - pss sombor riđica sela sombor srednja poljoprivredna-prehrambena škola stapar ujedinjeni arapski emirati zaključak vlade srbije
• Grad ubira dug za zemlju (2)

Grad Sombor je tokom avgusta i septembra intenzivirao ubiranje roda sa parcela državnog poljoprivrednog zemljišta koje su bespravno koristila pojedina poljoprivredna gazdinstva ili preduzeća.

Foto 12855Posmatrajući po „sektorima”, u slučaju preduzeća za sada je jedino AD „Aleksa Šantić” ostalo bez roda sa bespravno korišćenih državnih njiva. Rod je skinut i sa nekoliko manjih parcela u Kolutu i u okolini salaša Šaponje, ali su tu bespravni korisnici ostali nepoznati, pa je za pretpostaviti da se radi o individualnim poljoprivrednim gazdinstvima ili prosto fizičkim licima koja su videla „dobru priliku”.
Sve u svemu, AD „Aleksa Šantić” je u nekoliko dana ostalo bez roda sa približno 742 hektara površina, od kojih je pod suncokretom bilo 319,427 ha, pod sojom 259,98 ha i pod kukuruzom 162,5 ha. Poslednja od niza odluka o skidanju useva doneta je 7. septembra, upravo o berbi kukuruza sa parcele koju je bespravno koristilo AD „Aleksa Šantić”.
Ubiranje roda zavisi od njegovog dozrevanja, a s obzirom da je sada na redu suncokret, mahom se to i skida sa uzurpiranih njiva. Požnjeveno je i nešto soje, ali za sada nije poznato, koliko će još biti ubrano drugih jesenjih kultura poput kukuruza i šećerne repe, za račun grada, odnosno Ministarstva poljoprivrede. Naime, prihod od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta, tako i od prinudne žetve, u zakonom propisanom odnosu dele ministarstvo poljoprivrede i lokalna samouprava.
Ubrani rod skladišti se kod najbližeg skladištara koji raspolaže dovoljnim kapacitetom, odnosno u TEPKOS d.o.o. u Čonoplji.
- Do 7. septembra požnjeveno je ukupno 692.214 kg suncokreta i 323.956 kg soje uz napomenu da se narednih dana očekuje skidanje roda sa još 121,3456 ha pod sojom, obzirom da ovaj usev na parceli broj 919 u KO Aleksa Šantić nije još zreo za žetvu - naveo je načelnik Odeljenja za poljoprivredu, dipl. pravnik Vladimir Katanić. Na zvaničnom gradskom sajtu javno su dostupne odluke o skidanju useva.
AD „Aleksa Šantić” iz Aleksa Šantića prijavilo je u datom roku površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje je koristilo bez ugovora o zakupu, pa je na osnovu toga, 26. avgusta ubran rod suncokreta sa parcele od 69,95 hektara u katastarskoj opštini (KO) Aleksa Šantić. AD „Aleksa Šantić” ostalo je i bez roda suncokreta sa parcele od 50,43 hektara u KO Aleksa Šantić, gde je žetva obavljena 29. avgusta. Dan kasnije, 30. avgusta prinudna žetva soje obavljena je i sa parcela od 24,41 i 114,22 hektara u KO Čonoplja, koje je takođe koristilo AD „Aleksa Šantić”. Isto preduzeće koristilo je bespravno i parcelu 2846 u KO Čonoplja, na kojoj je na 76,85 hektara bio posejan suncokret, te je po odluci lokalne samouprave rod požnjeven zadnjeg dana avgusta. Istog dana Grad Sombor ubrao je i suncokret sa osam manjih parcela od 0,7 do 27,61 hektara u KO Čonoplja, koje je takođe koristilo AD „Aleksa Šantić”. Prvi dan septembra doneo je žetvu suncokreta sa još četiri parcele koje je takođe obrađivalo AD „Aleksa Šantić”.
Sredinom jula rod pšenice skinut je i sa dve parcele u Kolutu ukupne površine od oko 4,5 hektara, ali u tom slučaju korisnik nije bio identifikovan. Deveta odluka o skidanju roda sa bespravno korišćene parcele doneta je 6. septembra, a za dan kasnije bila je zakazana žetva. Radi se o četiri parcele u okolini salaškog naselja Šaponje, ukupne površine 4,9 hektara zasejanih suncokretom.
triletrip @ Pet, 09.09.2016. 01:57
ad aleksa šantić društvo državno poljoprivredno zemljište ekonomija grad sombor gradska uprava katastarska opština kukuruz ministarstvo poljoprivrede njiva odeljenje za poljoprivredu poljoprivreda pšenica sela soja sombor suncokret vladimir katanić zakup
• Određeni pratioci poljoprivrede po gazdinstvima (2)

Gradski većnici su na poslednjoj sednici izglasali sastav Komisije za praćenje stanja u poljoprivredi porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Sombora.

Foto 26721- Formiranje Komisije je potrebno kako bi se obezbedila adekvatna baza podataka o stanju u poljoprivredi tokom proizvodne godine za porodična poljoprivredna gazdinstva na teritoriji Grada Sombora - piše u zvaničnom izveštaju Gradskog veća. Komisiju će činiti 17 članova. Imenovano je po jedno lice za svako selo, dok će za „praćenje” paora u katastarskim opštinama koje pripadaju gradu, biti zadužena tri člana Komisije. Članovi: Gordana Matković (KO Aleksa Šantić), Snježana Trivunović (KO Bački Breg), Marko Šimunov (KO Bački Monoštor), Mirko Trivunović (KO Bezdan), Dušan Ðerić (KO Gakovo i KO Rastina), Ištvan Ðurđević (KO Doroslovo), Nikola Cico (KO Kljajićevo), Zoran Mastilović (KO Kolut), Milan Olujić (KO Riđica), Siniša Simonović (KO Stanišić), Šima Ivanković (KO Svetozar Miletić), Stanimir Nikačev (KO Stapar), Roža Mandić (KO Telečka), Rade Kosanović (KO Čonoplja), Bogdan Olujić, Pavle Matarić i Igor Olujić (KO Sombor 1 i 2).
Gradsko veće je na 91. sednici, prihvatilo predlog zaključka Komisije za raspodelu sredstava u oblasti sporta. Klubovima i sportskim organizacijama će za prvih šest meseci biti dodeljeno 12,776 miliona dinara. Većnici su potvrdili Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP Urbanizam.
savamajstor @ Sre, 03.02.2016. 02:21
91. sednica aleksa šantić bački breg bački monoštor bezdan čonoplja doroslovo đerić gakovo gradsko veće jp urbanizam katastarska opština kljajićevo kolut poljoprivreda rastina riđica sela sombor stanišić stapar svetozar miletić telečka
>>
12