Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Krediti u Intesi ili Komercijalnoj banci

Grad Sombor je izabrao banke partnere za kreditiranje preduzeća i preduzetnika.

Foto 7436Gradska uprava je objavila da privredni subjekati (mikro i mala preduzeća) i preduzetnici sa sedištem na ovoj teritoriji, zainteresovani za kratkoročno kreditiranje, mogu da se obrate u lokalne ekspoziture Banke Inteze (Venac Stepe Stepanovića 30), odnosno Komercijalne banke (Kralja Petra I 7). Objavljeno je da po ovom pozivu kamatnu stopu kamate na kratkoročne kredite finansira. Krediti su namenjeni mikro i malim pravnim licima sa sedištem na teritoriji Sombora, prvenstveno onima koji se bave proizvodnjom, prerađivačkom delatnošću, trgovinom i ugostiteljstvom.
Objavljeno je da će lokalna samouprava sufinansirati ceo iznos kamate na godišnjem nivou, za šta su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od milion dinara, odnosno nepunih 8,5 hiljada evra. - Privredni subjekt i preduzetnik ima pravo na jedan kredit koji ne može biti veći od 500.000 dinara - objavili su nadležni.
savamajstor @ Pon, 02.09.2019. 06:00
banka intesa kamatna stopa komercijalna banka krediti mikro preduzeća mini preduzeća preduzetnici privreda sombor
• Kako Fond unapređuje našu poljoprivredu?

Somborska poljoprivreda, kao ključni činilac privrede, nalazi se u katastrofalnoj situaciji. Razloga ima na pretek, ali su ključni slaba i netransparentna lokalna finansijska podrška ovom sektoru.

Foto 5039Formiranje Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Sombora je dobra ideja, međutim moram primetiti da je od osnivanja malo toga zapravo urađeno. Fond se čvrsto drži „podrške” banaka koje inače kroz redovno poslovanje „barataju” sa premalo kreditnih sredstava za poljoprivredu, koja su usput poduprta enormno visokim kamatama. Svaki poljoprivredni kredit, čija je kamatna stopa veće od 5 odsto, nije isplativ i ne donosi rezultat. Kakva je u tom slučaju podrška somborskog Fonda sa kamatom od 9,5 odsto?! Tome treba dodati da je kredit Fonda bio ograničen na 500.000 po korisniku, što je beznačajan iznos za započinjanje iole ozbiljnije poljoprivredne priče u opštini sa najviše obradive zemlje u Srbiji. Stvarna moć Fonda ogleda se u finansiranju maksimalno pripremljenih projekata, poput proboja proizvoda na ino-tržište, razvoja organske proizvodnje hrane, otvaranja malih seoskih pogona, pa čak brendiranja određenih poljoprivrednih proizvoda... Međutim, sada je sve svedeno na „zatvaranje rupa” i preživljavanje poljoprivrede. Da bi se to izbeglo i da bi Fond najzad počeo da radi, mora se najpre uspostaviti praksa ozbiljne saradnje sa javnošću, poznatija kao transparentnost. Samo uz takav model konačno bi bilo moguće podići kvalitet rada Fonda za razvoj poljoprivrede Sombora, uz koji bi na prihvatljiv nivo porasla i trenutno neprimerena neozbiljnost poslovanja. Tada bi odgovori koje smo nedavno dobili iz Fonda, „sva sredstva su utrošena na kratkoročne (jednogodišnje) kredite i ovaj plasman se radi po istom principu nekoliko godina unazad, te da je putem konkursa kredite zaslužilo 61 gazdinstvo u različitim iznosima”, sigurno imali makar minimalan nivo odgovornosti. Znalo bi se ko i koliko sredstava je dobio, pa čak i za šta je namenjena kreditna podrška. Takođe, tada bi na gradskom sajtu moglo pronaći ozbiljniju informaciju o Fondu za razvoj poljoprivrede Grada Sombora, u kojima bi bili zapisnici sa sastanaka i donešene odluke, a bilo bi sigurno mesta i za trenutno „dobro čuvane“ planove razvoja somborske poljoprivrede. Uz malo dobre volje građani i zainteresovana javnost bi mogli da prestanu sa isčekivanjem čuda pri pokušaju da otkriju sastav Upravnog odbora Fonda. 
Tada se verovatno ne bi dogodilo da se „iz nađenog” saznaje da je „kvalifikacija“ i isključivi uslov za članstvo posedovanje privatne firme koja se bavi poljoprivrednom delatnošću. Tada verovatno ne bi bilo ni današnjeg sukoba interesa, kako u upravnom odboru, tako ni na listi odobrenih kredita! Tada bi u kredite stvarno počeli da veruju „obični“ paori koji od poljoprivrede zavise, a koji bez svoje zemlje postaju „savremeni” robovi!
Izvor: Milan Gagrčin | savamajstor @ Pet, 06.12.2013. 10:45
banka intesa fond za razvoj poljoprivrede grada sombora kamatna stopa krediti poljoprivreda sombor sukob interesa uo fonda