Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Vodna zadruga za zalivni sistem

Staparskim zemljoradnicima predstavljen je projekat zalivnog sistema kojim bi trebalo da se upravlja po principu vodne zadruge, odnosno zajednice, koji se primenjuje u Holandiji i Italiji.

Foto 37495Foto 37494 Predviđenom izgradnjom zalivnog polja „Stapar” stvorili bi se uslovi za izbor jednogodišnjih i višegodišnjih poljoprivrednih kultura čije je uzgajanje složenije i zahteva primenu navodnjavanja. Zahvaljujući projektovanom zalivnom polju predviđa se veći profit po hektaru proizvodnje, a samim tim i otvaranje radnih mesta u Staparu. Ovaj projekat je jedinstven i po tome što je predviđeno da upravljanje zalivnim poljem bude po uzoru na farmersku praksu u Holandiji i Italiji. U tim zemljama ovakvim sistemima upravljaju vodne zajednice ili zadruge, te je zemljoradnicima koji su prisustvovali sastanku predloženo da se i oni organizuju u takozvanu vodnu zadrugu, navedeno je u saopštenju Gradske uprave povodom sastanka održanog u utorak u Staparu.
Saradnici na projektu staparsim zemljoradnicima su predstavili prednosti koje bi mogle da se ostvare realizacijom projekta, a gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je istakla da bi i mali i veliki poljoprivredni proizvođači unapredili proizvodnju i postali konkurentniji na tržištu.
Projekat izgradnje zalivnog polja „Stapar” nadležnie institucije ocenile su inovativnim i jedinstvenim, a uslovi za njegovu realizaciju ostvareni su zahvaljujući izgradnji sedam cevastih propusta ispod puta Stapar – Sivac u delu katastarske opštine Stapar. Grad Sombor je izgradnju cevastih propusta sufinansirao sa 11.327.248 dinara, a JVP „Vode Vojvodine” sa 14.000.000 dinara.
triletrip @ Sre, 11.03.2020. 07:00
društvo dušanka golubović grad sombor gradonačelnica jvp vode vojvodine navodnjavanje poljoprivreda sela sombor stapar vodna zadruga vodna zajednica zalivni sistem zalivno polje
• Štab o odbrani od poplava i epidemiološkom stanju

Redovna sednica Štaba za vanredne situacije grada Sombora na kojoj je potvrđeno da na teritoriji Srbije nema obolelih od korona virusa.

Foto 35484Predstavnik Zavoda za javno zdravlje Sombor, kako se navodi u zvaničnom izveštaju sa sednice Štaba, govorio je o epidemiološkom stanju na teritoriji grada Sombora. - Prema dostupnim podacima, broj obolelih od virusa gripa u opadanju, a u ovom trenutku nema evidentiranih obolelih od korona virusa, kako na teritoriji grada, tako i na teritoriji države - objavili su iz Štaba. Naveli su i da se u skladu sa situacijom u svetu, nadležne institucije nalaze u pripravnosti.
Članovi Štaba za vanredne situacije na sednici su razmatrali i usvojili izveštaj o radu u 2019. godini, kao i Plan rada Štaba za tekuću godinu. Predstavnici VD Zapadna Bačka i JVP Vode Vojvodine izvestili su o stanju spremnosti u sprovođenju mera u odbrani od poplava na teritoriji Sombora. Konstatovano da je stanje spremnosti svih subjekata koji učestvuju u sprovođenju mera odbrane od poplava zadovoljavajuće i da će se svakako redovno pratiti situacija na terenu.
Nadležni nisu objavili da li su se članovi Štaba za vanredne situacije bavili pitanjem rastućeg broja migranata u gradu, pograničnim naseljima i priobalju Dunava. Kapacitet Prihvatnog centra u Šikari, što je i potvrđeno iz Komesarijata za izbeglice i migracije, je od jesenas gotovo udvostručen, pa prijavljen boravak u centru ima više od 250 lica. Međutim, to je tek deo novopridošlih, tokom zime, na područje Sombora i okolinu, a koji su smešteni u različitim objektima. Susedna Mađarska svakog radnog dana prima dva lica u tranzitnu zonu. Nadležni državni organi procenjuju da na teritoriji Srbije boravi više od šest i po hiljada migranata.
savamajstor @ Sre, 26.02.2020. 00:15
epidemiološka situacija jvp vode vojvodine komesarijat za izbeglice i migracije korona virus migranti prihvatni centar privreda šikara sombor štab za vanredne situacije vd zapadna bačka zavod za javno zdravlje - zzjz
• Polovinom godine biće završen remont prevodnica

Nadležni su obišli radove na sanaciji ustave i prevodnice Šebešfok i na rekonstrukciji prevodnice Bezdan. Projekat prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, obuhvata područje kanala Baja - Bezdan (mađarski i srpski deo kanala), kanal Vrbas - Bezdan sa srpske strane i brane u Bezdanu i Šebešfoku. Vrednost radova je 8,7 miliona evra.

Foto 37311 Izvođač je konzorcijum čelu sa preduzećem „Goša montaža”. Nosilac projekta je Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, a partneri Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine i Fond Evropski poslovi APV. Rekonstrukcija objekata, koji su evidentirani kao nepokretnost pod prethodnom zaštitom, odvija se u skladu sa normama zaštite spomenika kulture. - Ovaj projekat bi trebalo da dovede do unapređenja vodoprivrede područja kanala Baja - Bezdan (BABESA), povećanja nivoa zaštite od poplava, ali i da stvori uslovi za prelazak brodova iz Dunava u kanal Baja - Bezdan. To dovodi do pune operativne funkcije kanala, kao solidne osnove za dalji razvoj sistema - navedeno je u projektnom predlogu. Puna funkcionalnost vodnih objekata, po predviđanjima nadležnih, imaće pozitivan uticaj na ekonomiju i turizam, naročito nautički.
Gradonačelnica Sombora je prilikom obilaska izrazila zadovoljstvo što se ovi radovi na prevodnicama u somborskom okrugu privode kraju i što se rešavaju višedecenijski problemi. - Ovim projektom se značajno poboljšava sistem odgovora na određene vanredne situacije ali se iz toga očekuje benefit i šire, za sve naše građane, u smislu novog prostora kako za ekološke tako i za turističke projekte - rekla je Dušanka Golubović. Ona je dodala da se kvalitetno koriste prekogranični kapaciteti i da je protekle četiri godine grad Sombor imao sedam gotovo realizovanih projekata u koje je uloženo preko 10 miliona evra iz evropskih fondova.
Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je zadovoljan dinamikom radova na prevodnici koja od 1988. nije bila uređena kao brodska prevodnica, a napravljena je još polovinom 19. veka. - Već negde u maju i junu, izvođači su spremni da završe ovaj deo posla, a završili smo u nešto bržem ritmu i prevodnicu Šebešfok - naveo je Mirović. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević je ponovio da značaj realizacije ovog projekta proizilazi pre svega iz činjenice da će na ovaj način biti povećan stepen odbrane od poplava.
savamajstor @ Uto, 11.02.2020. 05:00
babesa baja - bezdan direkcija za vodoprivredu donjeg podunavlja dušanka golubović fond evropski poslovi ap vojvodine goša montaša igor mirović jvp vode vojvodine kanal nautički turizam prevodnica privreda sombor ustava šebešfok vuk radojević
• Vode Vojvodine: Stručne službe prate situaciju

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine grada Sombora prosledilo je informaciju JVP Vode Vojvodine o zabrinjavajućem smanjenju nivoa vode u Čonopljanskom jezeru.

Foto 36894 Javno vodoprivredno preduzeće je navelo da su njihove stručne službe upoznate sa stanjem na akumulaciji Čonoplja i da prate razvoj situacije sa opadanjem vodostaja kako ne bi došlo do ugrožavanja ribljeg fonda. Nadležni su u odgovoru SOinfo.org portalu rekli da su razlozi smanjenja vodostaja, isključivo loši meteorološki uslovi koji su obeležili leto i jesen. - S obzirom da je prethodnih meseci bio izuzetno sušan period bez padavina, bilo je očekivano da dođe do isparavanja vode iz jezera i do spuštanja nivo vode. Međutim za na akumulaciji Čonoplja ne postoji mogućnost za snabdevanje vode i ona zavisi isključivo od prirodnih uslova, odnosno od atmosferskih padavina - saopštili su iz JVP Vode Vojvodine.
Služba za odnose s javnošću navedenog preduzeća je predočila da snabdevanje vodom Čonopljanskog jezera može biti rešeno samo uz izgradnju adekvatnog sistema. - Generalni projekat za izgradnju Regionalnog podsistema Telečka postoji i sada je u pripremi projektna dokumentacija - piše u odgovoru.
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” podseća da im je akumulacija Čonoplja dodeljena na korišćenje kao ribolovna voda i da su u postupku rešavanja imovinsko-pravni odnosi u vezi sa zemljištem na kome leži jezero.
savamajstor @ Uto, 26.11.2019. 03:17
akumulacija čonoplja čonopljansko jezero jvp vode vojvodine regionalni podsistem telečka riblji fond sela smanjenje vodostaja sombor
• Izmuljavanje Dunavca kod Monoštora

Teritorija Sombora isprepletena je raznim vodotocima, prirodnim i veštačkim, a mnogi su u jadnom stanju zbog nebrige, no poslednjih godina gotovo neprestano se radi na izmuljavanju.

Foto 36843 Foto 36842 U okolini Sombora ima mnogo vodotokova. Tu počinju Veliki bački kanal i kanal Dunav-Tisa-Dunav, reka Dunav ulazi u Srbiju, imamo Kiđoš i Mostongu, brojne rukavce, ribnjake, dakle, voda na sve strane. Kanali su dugo bili prilično zapušteni, ali je u poslednjih desetak godina Javno vodoprivredno preduzeće počelo njihovu revitalizaciju izmuljavanjem i uređenjem obale i nasipa.
Trenutno se radovi, koji su počeli u julu, izvode na izmuljavanju Dunavca kod Bačkog Monoštora, kako bi se poboljšala protočnost hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (HS DTD), koji pripada Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunvalje”.
Do kraja oktobra izmuljeno je nešto više od 60.000 kubnih metara nanosa. Dunavac kod Bačkog Monoštora sporedni je krak kanala Prigrevica-Bezdan, dugačak oko 2,3 kilometra. S obzirom da ne pripada glavnom toku HS DTD, decenijama unazad nije izmuljivan, što je uslovilo i gotovo potpuno začepljenje ovog kraka kanala. Izmuljenje se obavlja uz pomoć plovnog bagera – refulera, u skladu sa uslovima koje je propisao pokrajinski Zavod za zaštitu prirode.
triletrip @ Pet, 15.11.2019. 07:06
bački monoštor društvo dunav-tisa-dunav dunavac ekologija gornje podunavlje hidrosistem izmuljavanje jvp vode vojvodine kanal sela sombor specijalni rezervat prirode vodotok
>>
123456