Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Povećan broj tužbenih zahteva protiv grada

Gradsko veće je održalo 109. sednicu.

Foto 32590Utvrđeni su predlozi četiri odluke. Prihvaćeno je angažovanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Sombora za 2017. godinu, prve izmene i dopunama odluke o glavnom urbanisti grada Sombora, određivanje nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i određivanje akustičkih zona. Ove odluke biće upućene na razmatranje i usvajanje Skupštini grada Sombora. Gradsko veće je prihvatilo izveštaj o radu Pravobranilaštva grada Sombora za 2017. godinu. U izveštaju je navedeno da su tokom prošle godine zaprimljena 642 predmeta, od kojih je 212 predmeta u toku. - U odnosu na raniji period povećan je broj tužbenih zahteva koji se pokreće protiv grada, ali i protiv ostalih pravnih lica čiji je osnivač grad. Imajući u vidu nadležnosti koje jedinica lokalne samouprave ima, u tužbenim zahtevima grad je uvek naveden kao drugoredni tuženi. Ovako povećan broj se odnosi na tužbe radi naknade nematerijalne štete nastale od ujeda pasa lutalica i radi naknade materijalne štete koju psi lutalice pričine imaocima domaćih životinja - navodi se, osim ostalog, u izveštaju o radu Pravobranilaštva grada Sombora. Znatno veći broj od ukupnog podnetih zahteva, po navedenom osnovu, završava mirnim putem, a manji deo pred sudom.
Gradsko veće je usvojilo i izveštaj tima za monitoring i evaluaciju Lokalnog akcionog plana za mlade u 2017. godini, kao i izveštaj za monitoring i evaluaciju Programi za decu 2017. Većnici su na poslednjem zasedanju doneli zaključak o izmeni finansijskog plana dodele sredstava verskim zajednicama. Opredeljeno je ukupno devet miliona dinara. Rimokatoličkoj župi Presvetog Trojstva Sombor, u skladu sa zahtevom somborskog dekanata, pripada 2.269.284 dinara. Sredstva će u jednakim iznosima biti podeljena za radove na crkvama u Bačkom Bregu i Bezdanu. Pravoslavnoj crkvenoj opštini Sombor će biti preusmereno šest miliona dinara, a Jevrejskoj opštini Sombor 730.716 dinara.
savamajstor @ Čet, 22.03.2018. 09:00
bački breg bezdan društvo eksterna revizija glavni urbanista gradsko veće jevrejska opština sombor lokalni akcioni plan za mlade pravobranilaštvo grada pravoslavna crkvena opština rimokatolička župa prevstog trojstva sela sombor somborski dekanat ujed pasa lutalica verske zajednice završni račun
• Podrška za deset projekata

Obelodanjeni su rezultati konkursa za udruženja koja neguju identitet nacionalnih zajednica.

Foto 11856Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu grada, po ovom javnom pozivu dostavljeno je 12 projekata. Komisija za ocenu programa udruženja koja neguju identitet nacionalnih zajednica odbacila je dva projekta i to  Centra za edukaciju i bezbednost Sombor, odnosno projekat HKUD Vladimir Nazor, te predložila da se finansijski podrži deset projekata, vrednih ukupno 900.000 dinara. Gotovo četvrtina opredeljenog novca (210.000 dinara) biće preusmerena Asocijaciji „Podunavlje” za projekat Ekonomsko unapređenje regije, dok je HUN Gerhard namenjeno 180.000 dinara za „unapređenje položaja nemačkog jezika na teritoriji grada”. Šestocifreni iznosi, 120 i 100 hiljada dinara, pripali su udruženjima građana „Bunjevačko kolo” - Testamenti somborskih bunjevačkih porodica, odnosno Urbani Šokci za projekat Dani hrvatske kulture - Međunarodni okrugli sto „O Šokcima je rič”. Ostatak sredstava biće dodeljen UG Bunjevački media centar - 70.000 (Mladi Bunjevci u Somboru), HKD Vladimir Nazor Stanišić - 60.000 (Ikavica - govor šokačkih, bunjevačkih, ličkih, bosanskih, dalmatinskih i hercegovačkih Hrvata), UG Bodrog Bački Monoštor - 50.000 (Slika u slici), Jevrejska opština Sombor - 40.000 (Znanje = tolerancija), UG Vene, vidi, vaci Stanišić - 40.000 (Duž toka reke Plazović) i Društvo srpsko-ruskog prijateljstva - 30.000 (Srbija i Rusija u 1917. godini).
Udruženja građana imaju pravo prigovora do četvrtka 30. novembra i upućuju ga Komisiji putem Odeljenja za društvene delatnosti. Prigovor se podnosi u pisanoj formi poštom ili lično u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora, šalteri 11 ili 12.
savamajstor @ Sre, 29.11.2017. 07:18
asocijacija podunavlje bački monoštor društvo društvo srpsko-ruskog prijateljstva hkd vladimir nazor hun gerhard jevrejska opština sombor sela sombor stanišić ug bodrog ug bunjevački media centar ug bunjevačko kolo ug urbani šokci ug vene, vidi, vaci
• Gradsko veće o zemljištu, cenama, tužbama (2)

Gradsko veće na svojoj 103. sednici, raspravljalo o prvim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, naknadama za korišćenje poljoprivredenog zemljišta, sufinansiranju infrastrukturnih projekata manjinskih zajednica, kao i o zahtevu pravobranilaštva grada za dostavu dokumentacije po tužbi bivšeg direktora JKP Energana Sombor, Jovana Gajina.

Foto 11856Većnici su na sednici doneli rešenje o utvrđivanju naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, bez pravnog osnova u državnoj svojini, za agroekonomsku 2015/2016. godinu za korisnike koji su se prijavili u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije, kao i rešenje o utvrđivanju naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, bez pravnog osnova u javnoj svojini grada Sombora, za istu agroekonomsku godinu. Pored ovoga, Veće je Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, koja pomaže obnovu objekata javne namene, uputilo predlog da pomogne u realizaciji dva projekta. Prvi se odnosi na zamenu prozora na novoj školskoj zgradi OŠ „Nikola Vukićević“, a drugi je projekat mašinskih instalacija na objektu Doma zdravlja Dr Đorđe Lazić.
Većnici su prihvatili molbe manjinskih zajednica za sufinansiranje infrastrukturnih projekata. Kako se navodi, u skladu sa odlukom Veća, za sufinansiranje radova na objektu Jevrejske opštine Sombor i sufinansiranje radova na objektu Humanitarnog udruženja Nemaca Gerhard, odobreno je po 400 hiljada dinara za svaki projekat, a Udruženju građana Bunjevačko kolo za rekonstrukciju sistema grejanja odobreno je 338.281 dinar. Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada – navodi se u saopštenju Odseka za poslove sa javnošću gradske uprave. U prilogu vesti preuzmite saziv sa 103. sednice Gradskog veća.
milangagrčin @ Ned, 17.04.2016. 22:48
bunjevačko kolo članovi gradskog veća dom zdravlja "dr đorđe lazić" gradsko veće humanitarno udruženje nemaca "gerhard" humanitarno udruženje nemaca gerhard jevrejska opština sombor kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta osnovna škola nikola vukićević sombor udruženje bunjevačko kolo
• Povereniku SNS iz Apatina medijski novac u Somboru (30)

Izabrano je devet od 13 prispelih prijava na konkursu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Foto 19537Pravo na sredstva iz budžeta grada Sombora stekli su: TV K 54 – 1,55 miliona dinara, Somborske novine – 1,5 miliona dinara, RTV Sreće – 1,25 miliona dinara, Radio Sombor – 600.000 dinara, Jevrejska opština Sombor – 500.000 dinara, Radio Blagovesnik – 400.000 dinara, Zoana pres doo Sombor (Radio Fortuna) – 400.000 dinara, te po običaju, najmanji konkursni iznos, UG „SO open” (SOinfo.org) – 300.000 dinara. Poslednji, deveti, dobitnik budžetskih medijskih sredstava stvorio je veliku konkursnu dilemu i doveo u pitanje regularnost konkursa. Naime, sredstva namenjena somborskim medijima pripala su i preduzeću Unija plus doo iz Apatina, i to u iznosu od 500 hiljada dinara. Koji interes imaju građani Sombora kada finansiraju lokalni medij iz susedne opštine? Po saznanjima SOinfo portala, na čelu pomenutog preduzeća nalazi se Ilija Bursać, poverenik SNS za Apatin. Inače, račun preduzeća „Unija plus” u blokadi je poslednjih 11 meseci. Trenutni iznos blokade je 700 hiljada dinara. Ostaje upitno, kako je nadležna Komisija mogla uzeti u obzir ovu prijavu, jer je uslovima konkursa predviđeno sufinansiranje projekta u iznosu od najmanje 20 odsto. Na koji način će blokirano preduzeće ispoštovati ove obaveze?
Po drugom javnom pozivu za dodelu sredstva za unapređivanje i podizanje kvaliteta informisanja na jezicima nacionalnih manjina dostavljeno je osam projekata. Gradsko veće je prihvatilo šest. Sredstva su dodeljena NIU Dunataj – 1,6 miliona dinara, NIU Bunjevački informacioni centar iz Subotice – 400.000, te po 300.000 dinara, Somborskim novinama, Radio Somboru i RTV Sreće. HKD Vladimir Nazor iz Stanišića pripalo je sto hiljada dinara. Rešenja o dodeli sredstava možete preuzeti u prilogu vesti.
milangagrčin @ Čet, 21.05.2015. 03:01
hkd vladimir nazor stanišić ilija bursać jevrejska opština sombor mediji niu bunjevački informacioni centar niu dunataj oblast javnog informisanja radio blagovesnik radio fortuna radio sombor rtv sreće sombor somborske novine tv k 54 unija plus doo apatin zoana pred
• Obeležen Dan sećanja na žrtve holokausta

Jevrejska opština u Somboru obeležila je danas Dan sećanja na žrtve holokausta - Jom Ašoa (Yom HaShoah).

Foto 21364Foto 21363 Članovi Jevrejske opštine Sombor položili su vence na spomen obeležja somborskih Jevreja stradalih u fašističkom teroru u Drugom svetskom ratu i jugoslovenskih i mađarskih Jevreja mučenih u Boru, a 1944. godine ubijenih kod Crvenke, pa sahranjenih na somborskom Jevrejskom groblju. Na spomen obeležje somborskim Jevrejima ubijenima u Drugom svetskom ratu venas u položili Andrija Sekelj i Miodrag Fišer, a prethodno je kadiš pročitao predmolitelj Saša Fišer. Polaganju venaca, pored ostalih članova Jevrejske opštine, prisustvovala je i predsednica Sandra Papo-Fišer.
Transport sa zadnjim somborskim Jevrejima otišao je iz grada 1944. godine, a od njih nekoliko hiljada iz koncentarcionih i radnih logora vratila se tek nekolicina. Jevrejsko groblje je inače u veoma lošem stanju, mnogo spomenika je porušeno, a zgrada koja je služila za verske obrede je devastirana.
Jom Ašoa obeležava se u Izraelu od 1953. godina kao memorijalni dan za sve jevrejske žrtve za vreme holokausta, kao i sećanje na pruženi otpor nacističkoj torturi.
triletrip @ Pon, 28.04.2014. 02:23
drugi svetski rat fašizam holokaust jevreji jevrejska opština sombor jom ašoa koncentracioni logor nacizam sombor yom hashoah
>>
12