Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Javno-privatno partnerstvo za deponiju Rančevo!

Današnje zasedanje Skupštine grada Sombora biće upotpunjeno je sa četiri tačke dnevnog reda.

Foto 36864Kako saznaje SOinfo.org dopune za 39. sednicu izvršene su zbog hitnosti postupka i to dan pre početka zasedanja. Inače, prvobitno je bilo planirano da na dnevnom redu bude 25 tačaka. Polovina, od četiri dopunske, odnose se na deponiju Rančevo. Kako je navedeno odbornici bi trebalo da donesu odluku o pokretanju javno-privatno partnerstvo za realizaciju projekta Centar za tretman otpada na deponiji Rančevo u Somboru, a potom daju saglasnost na Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada na deponiji Rančevo u Somboru. Planom, koji je dostupan i u prilogu vesti, predviđa se da Centar primenom savremenih i ekološki bezbednih tehnologija, tretira i prerađuje komunalni otpad koji se generiše u Gradu. - U cilju realizacije Projekta JPP Grad će, kao javni partner, zaključiti javni ugovor sa izabranim privatnim partnerom i osnovaće zajednički DPN, kome će biti povereno obavljanje predmetnih komunalnih usluga i korišćenje Centra i deponije. Specifičnost u odnosu na druge JPP projekte u oblasti upravljanja otpadom, je u tome što glavna očekivanja javnog partnera nisu vezana za mobilisanje i ulaganje privatnog kapitala u izgradnju objekata za tretman otpada i druge prateće investicije, već za delatnosti koja sledi kada objekti budu izgrađeni - piše u obrazloženju. Navedeno je i da javni partner namerava da odabirom privatnog partnera obezbedi kvalitetnije upravljanje Centrom, a koji bi svojim znanjem, iskustvom, organizaciono-kadrovskim potencijalom i inovativnošću bitno doprineo da se sve tehnološke linije i postupci dobro i precizno planiraju i organizuju, tako da se ciljevi u postupanju sa otpadom dostignu u najkraćem mogućem roku. Projektni tim koji će pratiti projekat i sprovesti postupak za odabir privatnog partnera činiće Miroslav Kovačić (gradsko veće), Vanja Vlaškalić i Andrija Penzeš (JKP Čistoća), Branka Polić (Odeljenje inspekcije i komunalne policije), te Predrag Džomba (Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine). Konsultantske usluge pružaće advokat Marija Tasić. Javni ugovor se zaključuje na period trajanja od 15 godina, počev od dana puštanja u rad Centra.
Odbornici Skupštine grada će se u preostale dve tačke dopunjenog dnevnog reda baviti usvajanjem izmenama i dopunama Komisije za planove grada Sombora, odnosno prvim izmenama i dopunama rešenja o imenovanju lokalne izborne komisije. Predloženo je da nova predsednica Izborne komisije grada Sombora bude Jelena Velebit (Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje). Njen zamenik biće dosadašnji predsednik Željko Laslo (Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje). Pored njih sa liste Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje biće imenovani još dosadašnji član ispred SRS, direktor Centra za socijalni rad, Ljubomir Filaković (zamenik Zdravko Pupovac), Jelena Stakić (zamenica Marija Jerković, zaštitnica prava pacijenata), načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Nevena Rosić (zamenik Ognjen Eraković), Maja Dojić (zamenik Ozren Kovačić), Tatjana Minić (zamenik Predrag Džomba). Savez vojvođanskih Mađara je za Izbornu komisiju predložio Čabu Sakača, Esteru Vamošer i Emu Sitaš, zamenik člana ispred SPS biće Milutin Bogdanović, dok je SRS imenovao Danijelu Lukić. Predlog odborničke grupe „Dušan Jović - Sombor za sve” je Nela Majstorović. Novom raspodelom mesta u IK bez predstavnika je ostala odbornička grupa SPO, te Treća Srbija koju su predstavljale zamenica javnog tužioca Jelena Milić, odnosno Branka Blažetin.
savamajstor @ Sre, 18.12.2019. 03:59
advokatica andrija penzeš branka blažetin čaba sakač centar za socijalni rad centar za tretman otpada na deponiji rančevo danijela lukić društvo ema sitaš estera vamošer izborna komisija javno - privatno partnerstvo jelena milić jelena stakić jelena velebit ljubomir filaković maja dojić marija jerković marija tasić milutin bogdanović miroslav kovačić nela majstorović ognjen eraković ozren kovačić predrag džomba skupština grada sombor tatjana minić vanja vlaškalić željko laslo
• Prehrana izlazi iz likvidacije

Skupština akcionara AD Prehrana zakazana je za ponedeljak, 24. oktobra sa početkom u 10 časova. Kako je objavljeno u pozivu, akcionari bi trebalo da donesu odluku o obustavi postupka likvidacije.

Foto 12451Prehrana, će po svemu sudeći, posle razočaravajuće privatizacije, prerasti u primer dobre prakse, obzirom da će biti među retkim državnim preduzećima koja su preživela period likvidacije. Trgovinsko preduzeće će obustavom likvidacije steći mogućnost povratka na berzu, a samim tim i nesmetan ulazak u novi postupak prodaje, koji bi postojećim akcionarima obezbedio siguran prihod od vlasništva nad akcijama. Većinski vlasnik Prehrana AD je država Srbije sa dvotrećinskim udelom. Preostale akcije poseduju mali akcionari, među kojima najveći broj vrednosnih papira imaju članovi bivšeg rukovodstva i konzorcijuma koji je Prehranu doveo na rub propasti. Kako smo uspeli da saznamo TP Prehrana izlazak iz postupka likvidacije očekuje sa 35 miliona dinara na računu preduzeća, te potvrđenim vlasništvom nad četiri objekta i nešto zemljišta. Preduzeće poseduje prodajne objekte Samoizbor, bivši Vajdinger, prodavnicu na Sivačkom putu, te u Odžacima. Procenjuje se da je tržišna vrednost tih nekretnina blizu dva miliona evra. Po predlogu novog Statuta preduzeća upisani kapital će biti 214 miliona dinara. Ukoliko sve bude teklo kako je planirano javna ponuda za prodaju Akcionarskog društva Prehrana Sombor trebalo bi da bude raspisana do proleća 2017. godine. Ministarstvo privrede je dalo saglasnost za realizaciju kompletnog postupka, a kako saznajemo, interesovanje za kupovinu Prehrane iskazala su najmanje dva ozbiljna kupca.      
Predstojeća Skupština akcionara biće organizovana u prostorijama preduzeća u Grašalković plati. Poziv je upućen svim akcionarima, koji dodatne informacija mogu dobiti u samom preduzeću, odnosno od Bogdanke Živić, predsednice Udruženja malih akcionara Prehrane (063/888-64-56). Dnevnim redom Skupštine akcionara AD Prehrana predviđen je i izbor Odbora direktora. Poziciju izvršne direktorke zauzeće, najzaslužnija za izlazak Prehrane iz likvidacije, dosadašnja upravnica Radmila Knežević. Neizvršne direktorke biće Jelena Mirić i Jelena Velebit.
savamajstor @ Pon, 17.10.2016. 02:15
akcionarsko društvo bogdanka živić jelena mirić jelena velebit ministarstvo privrede obustava postupka likvidacije odžaci prehrana ad privreda prodavnica na sivačkom putu radmila knežević samoizbor sombor trgovinsko preduzeće vadinger