Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• DZVM: Bezdanski vodovod poklonjen gradu (11)

Somborski odbor Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara smatra neprihvatljivim niz odluka, koje je u proteklih godinu dana usvojila Skupština grada, a poslednja je osnivanje novog javnog preduzeća „Vodovod“ u Bezdanu.

Foto 29586Foto 22114- Na naše veliko iznenađenje, Savet Mesne zajednice „Bezdan” doneo je odluku da prenese na grad osnivačka prava nad komunalnim preduzećem „Vodovod” u Bezdanu, što je lokalnoj samoupravi omogućilo da osnuje novo javno preduzeće. Skandal je u tome, što je bezdanski vodovod izgrađen sredstvima meštana Bezdana i sve do sada je uspevalo da funkcioniše samostalno. Mislimo da je kao takvo moglo da postoji i u budućnosti, i da se razvija, konkuriše kod raznih donatora za sredstva koja bi bila iskorišćena za razvoj. Grad je osnovao novo javno preduzeće, na čiji osnivački akt smo podneli dva amandmana, kojima smo želeli da omogućimo građanima Bezdana da učestvuju u odlukama o upravljanju preduzećem. Suština tih amandmana je bila da bez pristanka mesne zajednice ne može da bude imenovan direktor, ne može da se raspolaže imovinom, niti da se ulazi u kreditne aranžmane – objasnio je Akoš Elveđi, član predsedništva Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara i dodao da je knjigovodstvena vrednost preduzeća procenjena na 52 miliona dinara, ali da bi izgradnja takvog postrojenja danas koštala više miliona evra.
- Ne razumemo zašto je mesna zajednica pristala na ovako nešto, pogotovo ako se zna da većinu u Savetu čine članovi najveće stranke vojvođanskih Mađara. Činjenica je da zakon o komunalnim delatnostima propisuje ko može da bude osnivač i vlasnik komunalnih preduzeća, ali ne zabranjuje da se u proces odlučivanja o radu javnih komunalnih preduzeća uključe i mesne zajednice. Odbornici Saveza vojvođanskih Mađara nisu podržali naše amandmane, nego su zajedno sa odbornicima vladajuće većine glasali za osnivanje novog javnog preduzeća „Vodovod” u Bezdanu – izjavio je Akoš Elveđi. Član predsedništav DZVM je kazao da sada mesne zajednice nemaju nikakvog uticaja na rad javnih komunalnih preduzeća, čak ni onda kada se neki radovi izvode na njihovoj teritoriji.
- Imamo primer da preduzeće koje vrši održavanje javne rasvete jednom mesečno dođe u selo, nešto uradi, a mi ne znamo šta. Posle meštani dolaze u mesnu zajednicu da prijave da kvar na javnoj rasveti nije popravljen, a mi jednostavno nemamo kome da se obratimo. Teško je objasniti građanima da mesna zajednica nema nikakve ingerencije i da moraju da se jave u Sombor. Sve je teže objasniti zašto uopšte neko sedi u mesnoj zajednici – kazao je Akoš Elveđi.
triletrip @ Sre, 07.12.2016. 06:15
bezdan demokratska zajednica vojvođankih mađara deonica ekonomija javno preduzeće mesna zajednica partija politika privreda selo sombor stranka vodovod
• Savet MZ: Dobro rešenje za bezdanski „Vodovod” (7)

Savet Mesne zajednice „Bezdan” u saopštenju objavljenom juče ocenilo je da je osnivanjem javnog preduzeća „Vodovod” Bezdan pronađeno sigurno rešenje za opstanak i razvoj mreže za vodosnabdevanje u tom mestu, ali i neposrednoj okolini.

Foto 6599Savet Mesne zajednice „Bezdan” je novembra 2016. godine doneo odluku da osnivačka prava nad Komunalnim preduzećem „Vodovod” Bezdan prenese na Grad Sombor. Ovoj odluci su prethodili bezbrojni sastanci, dogovori, odmeravanje činjenica i pravno usaglašavanje. Na žalost, prethodni sazivi Saveta MZ do 2014. godine ovaj problem su gurali pod tepih i po principu „biće šta bude”, nisu se bavili ovom temom i nisu davali nikakvu pomoć i podršku razvoju ovog preduzeća.
Činjenica je da pravni status bezdanskog „Vodovoda” već više od deset godina nije u skladu sa važećim propisima naše države. Osnivač „Vodovoda” je Mesna zajednica, kao i preduzeće „KRO”, koje je u međuvremenu postalo deoničarsko društvo, bez odobrenja Mesne zajednice. Prema Zakonu o javnim preduzećima osnivač preduzeća koje obavlja delatnost od opšteg interesa može biti Republika Srbija, Autonomna Pokrajina ili lokalna samouprava, što je u našem slučaju Grad Sombor. Osnovna delatnost „Vodovoda” je snabdevanje vodom za piće, što se smatra delatnošću od opšteg interesa, te iz toga proističe da Mesna zajednica ne može biti osnivač istog preduzeća.
Zbog nesređenog pravnog statusa, preduzeće nije moglo da konkuriše za dobijanje sredstava za razvoj i unapređenje poslovanja, ni na domaćim, niti na IPA konkursima. Istovremeno, Mesna zajednica nije bila u situaciji da ulaže sredstva u komunalno preduzeće, pošto nije raspolagala sopstvenim sredstvima. Iz tog razloga već duži niz godina ništa nije ulagano u razvoj „Vodovoda”. Osim toga, stalno je postojala bojazan da će, zbog protivzakonitog statusa, republički inspektori zatvoriti preduzeće. Mesna zajednica se morala izboriti s pokušajima da se bezdanski „Vodovod” pripoji somborskom „Vodokanalu”, što bi s pravne strane bilo moguće, ali u tom slučaju „Vodovod”, kao preduzeće, više ne bi postojalo.
U skladu sa postojećim pravnim aktima, Mesna zajednica se trudila da pronađe najpovoljnije rešenje za „Vodovod”, poučeni greškama ranijih Saveta MZ (Pozorište i preduzeće „KRO”, stvorenih samodoprinosom Bezdanaca).
Celokupno vlasništvo fabrike vode ostaje u Bezdanu, s regulisanim pravnim statusom, sedištem u Bezdanu, bezdanskim pečatom, u državnom, a ne privatnom vlasništvu. Bezdan će umesto komunalnog preduzeća dobiti javno preduzeće, koje je jedinstveno u odnosu na ostalih 14 sela somborske opštine. Veoma je bitno da su se ovako stvorili uslovi za ostvarenje višegodišnjeg plana da bezdanski „Vodovod” preraste u regionalnog snabdevača vodom proširenjem na okolna naselja, za šta već odavno postoje kapaciteti. Time su stvoreni uslovi i za otvaranje novih radnih mesta. Istovremeno se otvara i mogućnost za izgradnju fekalne kanalizacije, što spada u delokrug novoformiranog javnog preduzeća – navodi se u saopštenju Saveta Mesne zajednice „Bezdan”.
triletrip @ Uto, 06.12.2016. 19:46
bezdan društvo grad sombor imovina javno komunalno preduzeće javno preduzeće mesna zajednica osnivačka prava politika saopštenje savet mesne zajednice sela sombor vodosnabdevanje vodovod
• Gradsko veće za promenu odluke o mesnim zajednicama (33)

Gradsko veće je održalo dve sednice u dva dana, a neke teme će se najverovatnije naći i na današnjem skupštinskom zasedanju.

Foto 19541Na 35. sednici Gradskog veća, održanoj u utorak, 29. novembra, usvojen je Predlog odluke o drugim izmenama i dopunama  Odluke o mesnim zajednicama. Izmene i dopune se odnose na produženje mandata članova saveta najduže do 12 meseci iz razloga ekonomičnosti, a predlog je Skupštini grada upućen na razmatranje po hitnom postupku - saopšteno je iz Gradske uprave.
Gradsko veće je odbilo i četiri amandmana odbornika Lasla Sladeka (DZVM), a ticali su se JKP „Vodovod” Bezdan, organizacije Gradske uprave i maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Gradsko veće je raspravljalo i o prestrukturiranju sredstava za nabavku za nabavku drvenih kućica, odnosno novogodišnjih tezgi i odobrilo je sredstva Narodnom pozorištu Sombor za honorare, smeštaj i iznamljivanje ozvučenja za Novogodišnji koncert.
Sednica Gradskog veća održana je i dan ranije, 28. novembra. Članovi Gradskog veća prihvatili su
informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih i javnih komunalnih preduzeća za period 1. januara do 30. septembra, i to: JP „Direkcija za izgradnju Grada Sombora”,  JP „Urbanizam”, JKP „Čistoća”, JKP „Energana”, JKP „Vodokanal”, JKP „Parking servis Sombor”, JKP „Zelenilo” i  JKP „Prostor”. Gradsko veće je konstatovalo da postoji značajna neusklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti JP „Urbanizam” u tom periodu, posebno u delu ostvarivanja prihoda, ukupnih rashoda i dobiti, prema kojem je ovo preduzeće ostvarilo gubitak u iznosu od 841.000 dinara. Veće je naložilo javnim preduzećima čiji troškovi poslovanja premašuju planirane iznose u navedenom periodu, da preduzmu neophodne mere da troškove poslovanja u poslednjem kvartalu 2016. godine dovedu u sklad sa iznosima koji su utvrđeni Programom poslovanja na koje je Skupština Grada Sombora dala saglasnost. Odeljenju za privredu naloženo je da informaciju dostavi Ministarstvu privrede.
triletrip @ Sre, 30.11.2016. 01:55
amandman društvo dzvm gradsko veće javno komunalno preduzeće javno preduzeće laslo sladek mesna zajednica politika program rada savet sednica sombor
• Većnici aminovali, slede otkazi (16)

Na 90. sednici Gradskog veća, održanoj u petak, 29. januara, utvrđen je predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora u gradu Somboru.

Foto 11856Prema predlogu odluke, u javnom sektoru u Somboru maksimalno može biti zaposleno 1.133 radnika. Od tog broja, u organima grada, mesnim zajednicama i javnim ustanovama može biti zaposleno 577 osoba, a u javnim preduzećima maksimalan broj zaposlenih je 556. Shodno tome, maksimalan broj zaposlenih u Gradskoj upravi može da bude 178, u Narodnom pozorištu Sombor 45, a u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja” 180. U Turističkoj organizaciji grada Sombora je mesto garantovano za pet radnika, u Razvojnoj agenciji grada Sombora četiri, a u Centru za socijalni rad 11 radnika.
Maksimalan broj zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima je sledeći: „Vodokanal” 93, „Energana” 35, „Čistoća” 147 i „Prostor” 108 radnika. Prema informacijama od izvora iz Gradske uprave javni sektor u Somboru očekuje sigurnih 65 otkaza, a spekuliše se i sa brojkom od 100 ljudi.
Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru mora da dobije „saglasnost” odbornika Skupštine grada.
Članovi Gradskog veća utvrdili su i predlog Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom kojom je predviđena jednokratna novčana pomoć za porodilje zaključno sa trećim živorođenim detetom, roditeljski dodatak za prvorođeno dete i pravo na poklon za prvorođenu bebu u kalendarskoj godini čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji grada Sombora. Gradsko veće je usvojilo i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu, prema kojem će sprovođenjem aktivnih mera politike zapošljavanja posao dobiti 116 lica.
Pored ovih odluka, većnici su imenovali i Privredni savet grada Sombora u kojem većinu „drži” Gradska uprava. Članovi Privrednog saveta su: Panto Petrović, direktor AMK „Magnet”; Ljubica Prokić, šef računovodstva „Fiorano” d.o.o., Dimitar Pavlevski, direktor „Somboled” d.o.o.; Aleksandar Lalić, direktor „Agricom Company Group” d.o.o.; Sava Dojić, član Gradskog veća za privredu i finansije; Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu delatnost; Milan Rakas, pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj; Ivan Kamerer, šef Odseka za planiranje i statistiku i Mihael Plac, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj – navodi se u saopštenju Odseka za poslove s javnošću Gradske uprave.
milangagrčin @ Pon, 01.02.2016. 00:49
čistoća energana gradska uprava gradsko veće javna ustanova javni sektor javno preduzeće maksimalan broj zaposlenih narodno pozorište sombor otkaz predškolska ustanova vera gucunja privredni savet prostor racionalizacija razvojna agencija grada sombora saopštenje sombor turistička organizacija grada sombora višak zaposlenih vodokanal
• Javno preduzeće Severtrans ima svetlu budućnost! (12)

Gradonačelnik Sombora Saša Todorović je optimista u pogledu rešavanja daljeg funkcionisanja somborskog autobuskog prevoznika.

Foto 26663 - Aktuelna dešavanja u Severtransu brinu Gradsku upravu, zaposlene ali i državu. Ne ćutimo, otvorili smo ovo pitanje i u svakodnevnoj smo komunikaciji sa Ministarstvom privrede, odnosno državnim sekretarom koji je zadužen za naše preduzeće u restrukturiranju. Dešavanja oko „Severtransa” imaju dvojak aspekt – prvi je pozitivan, a to je da je menadžment u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije (UPPR) uspeo da postigne dogovor sa poveriocima i smanji dugovanja. Dogovoreno je da poverioci oproste 40 odsto dugovanja Severtransu, a da 60 odsto dugovanja naplate. Ovakav dogovor potvrđuje da poverioci u Severtransu vide potencijal i shvataju koliko je značajan za lokalnu samoupravu i čitavu državu. Sa druge strane, Privredni sud u Somboru je vratio na doradu 13 tačaka UPPR-a, što ne ide u prilog svim ovim naporima – objasnio je gradonačelnik Saša Todorović i naveo da „nema običaj da kritikuje sudstvo, ali je interesantno da sudiju interesuje zašto su se poverioci odrekli svojih potraživanja, što prevazilazi njegova ovlašćenja”. Gradonačelnik je još istakao da je menadžment Severtransa tražio odlaganje stečajnog postupka, kao i da je za nas Severtrans značajan, kako zbog zaposlenih u preduzeću, tako i zbog toga što sufinansiramo putovanje đaka putnika i nastao bi kolaps kada bi izostao prevoz učenika u školu ili u preduzećima čiji radnici koriste usluge Severtransa.
Ipak, gradonačelnik je istakao da je optimista, da je resorno Ministarstvo uvažilo gradske argumente da preduzeće ima potencijal. - U kakvom obliku će se pojaviti posle ovog procesa, su teme za pregovore sa Vladom. Državni kapital je 53 odsto, a ukoliko se i dug pretvori u državni kapital, on će iznositi 80 odsto ukupnog kapitala Severtransa. Želimo da državu zainteresujemo da Severtrans zadrži kao javno preduzeće, jer ima potencijal, a posebno su značajne linije prema inostranstvu – piše u dopisu Odseka za poslove sa javnošću.
milangagrčin @ Čet, 10.12.2015. 16:00
gradonačelnik saša todorović javno preduzeće ministarstvo privrede privreda privredni sud sombor severtrans sombor unapred pripremljeni plan reorganizacije
>>
123