Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Javna rasprava o zaštiti poljoprivrednog zemljišta

Iako naša lokalna samouprava ističe transparentnost kao jedan od najznačajnijih razvojnih elemenata komunikacije sa građanima, u poslednje vreme neretko se dešava da zaborave da izveste o održavanju javnih rasprava.

Foto 12857Ovog puta skromno, tek u sekciji pozivi, najavili su javnu raspravu i javni uvid u Nacrt odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete. - Postupajući po već postojećoj odluci, uočena je potreba da se prošire opisi pojedinih prekršaja, da se pojedine odredbe preciziraju i pojedine formulišu tako da budu jasne i da ne bude mesta slobodnom tumačenju - navodi se u obrazloženju. Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine GU Sombora je saopštilo da će javna rasprava o Nacrtu odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete trajati do ponedeljka, 1. jula, a da će dan kasnije biti organizovana javna prezentacija dokumenta koji će se potom naći pred odbornicima Skupštine grada. Komentari na Odluku (dostupna u prilogu vesti) mogu se pisanim uputiti na adresu gradske uprave (Trg Cara Uroša 1, Sombor), na šalterima uslužnog centra u Županiji ili putem imejla pdzomba@sombor.rs. Opšte odredbe Nacrta odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete za cilj imaju zaštitu poljoprivrednog zemljišta i imanja na teritoriji Grada Sombora. Ovim dokumentom uređuje se zaštita useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše, zaštita poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na istom, zaštita poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od bacanja komunalnog i drugog otpada i ispuštanja fekalnog i osočnog otpada, zaštita poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje od nekontrolisanog širenja korova, parložne trave i ambrozije, zaštita poljozaštitnih odnosno vetrozaštitnih pojaseva, drveća koje se nalazi u putnom pojasu ili na poljoprivrednom zemljištu, organizacija rada poljočuvarske službe, naknada poljske štete i nadzor, odnosno kaznene odredbe.
Odlukom je između ostalog predviđeno da korisnici ispašu stoke na svojim imanjima mogu organizovati isključivo ako obezbede prevoz od objekta do njive i nazad. Takođe, navodi se da gradonačelnik donosi odluku o poveravanju poslova poljozaštite, te da ti poslovi mogu biti povereni preduzetniku ili pravnom licu, registrovanima za tu delatnost. Gradsko veće će donositi pravilnik o organizovanju rada poljočuvarske službe. Inače, poljočuvarska služba je dužna da obezbedi prostor za čuvanje zaplenjenje stoke u periodu od 48 sati i da nakon tog roka organizuje prodaju putem javnog nadmetanja, ukoliko vlasnik ne izmiri nastalu štetu. Posebnu pažnju poljočuvari će obraćati na ambroziju u ataru. Prekršajne kazne za fizička lica će biti 25.000 dinara. Pravna lica će se za prekršaje kažnjavati 150.000 dinara uz 25.000 dinara za odgovorno lice, dok će preduzetnici biti sankcionisani sa 75.000 dinara.
savamajstor @ Uto, 25.06.2019. 08:30
fekalni i osočni otpad gradonačelnik gradsko veće javna rasprava javni uvid nacrt odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete navodnjavanje nomadska ispaša odvodnjavanje poljočuvarska služba poljoprivreda poljska šteta sombor
• Preostala dva dana za uvid u rekonstrukciju Baračke

Obaveštenje gradskog Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo.

Foto 34005 Rani javni uvid u materijal za izradu plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju crpne stanice Bezdan I i rekonstrukciju crpne stanice Bezdan II od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas - Bezdan trajaće do 17. avgusta u županijskoj kancelariji 143. Predmet javnog uvida je materijal (elaborat) pripremljen u početnim fazama izrade planskog dokumenta. Nosilac izrade plana je Grad Sombor, a finansijer Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine.
- Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku vremena predviđenog za rani javni uvid, izvršiti uvid, dobiti potrebne informacije i podneti pisane primedbe ili sugestije, na adresu Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Grada Sombora, Trg Cara Uroša 1 ili na šalterima 11 i 12 Uslužnog centra u Županiji. Grafički delovi dokumenta dostupni su na Gugl drajvu.
savamajstor @ Čet, 16.08.2018. 08:30
bezdan 1 bezdan 2 crpna stanica dunav izgradnja i rekonstrukcija javni uvid jvp vode vojvodine kanal baračka kanal vrbas - bezdan odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo plan detaljne rekonstrukcije sela sombor
• LAP za mlade na javnom uvidu

Obelodanjena je radna verzija novog izdanja Lokalnog akcionog plana za mlade.

Foto 7436- U skladu sa zaključkom Gradskog veća, donetom na 47. sednici, Predlog lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora za period 2017 – 2021 stavlja se na javni uvid mladima i udruženjima koja se bave mladima. Predlozi i sugestije mogu se dostaviti radnoj grupi na e-mail: kancelarijazamlade@yahoo.com do 26. marta 2017. godine - piše u pozivu. Dokument koji se stavlja na uvid je u odnosu na Nacrt LAP-a, dopunjen predlozima koje su dostavili mladi i udruženja mladih prilikom javne rasprave. Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora za period 2017 – 2021. 
Izrada novog četvorogodišnjeg Lokalnog akcionog plana za mlade počela je krajem oktobra prošle godine. Održano je čak 13 sastanaka radne grupe koju su činili: Antonija Kosanović Nađ, Danijela Dubajić, Miodrag Tepavac, Suzana Ralić, Biljana Klipa, David Firanj, Gordana Strilić Stjelja, Dragana Šuša, Jelena Štulić, Jovan Uzelac i Kornel Keseg. Kao prioriteti budućeg akcionog plana definisani su informisanje mladih o zapošljavanju, samozapošljavanju i preduzetništvu, aktivizam mladih, socijalna politika prema mladima, zdravstveno obrazovanje i bezbednost mladih, ekologija i uređenje javnih prostora, stvaralaštvo, kultura, komunikacije i informisanje mladih, te obrazovanje. Predloženo je ukupno 67 mera, koje na godišnjem nivou iziskuju oko 6,5 miliona dinara.
savamajstor @ Pet, 17.03.2017. 04:20
antonija kosanović nađ biljana klipa danijela dubajić david firanj dragana šuša društvo ekologija gordana strilić stjelja javni uvid jelena štulić jovan uzelac kancelarija za mlade kornel keseg lokalni akcioni plan za mlade 2017 - 2021 miodrag tepavac mladi obrazovanje radna grupa socijalna politika sombor suzana ralić zapošljavanje
• Uvid u PGR Bačkog Monoštora

Novi Plan generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor biće na javnom uvidu do 22. februara.

Foto 8164Nacrt izmene i dopune Plana generalne regulacije biće izložen na javni uvid svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Županije kancelarija 145 na prvom spratu - navodi se u obaveštenju Odeljenja za komunalne poslove Gradske uprave Sombor. Čudi što javni uvid neće biti organizovan i u prostorijama mesne zajednice Bački Monoštor, što je do sada bila uobičajena praksa prilikom predstavljanja seoskih nacrta planova. Zainteresovana fizička i pravna lica mogu, u toku trajanja javnog uvida, da dostave svoje primedbe na Nacrt plana, isključivo u pisanom obliku, Odeljenju za komunalne poslove, putem pisarnice u Uslužnom centru Županije, zaključno sa 22. februarom. Kako najavljuju nadležni, Javna sednica Komisije za planove Grada Sombora, biće održana 29. februara u 15 sati u sobi 108 na prvom spratu Županije. Fizička i pravna lica koja upute primedbe će na javnoj sednici moći da obrazlože svoje navode. - O svakoj podnetoj primedbi obrađivač Nacrta plana će na sednici izneti javni stav - piše u obaveštenju.
Nacrta plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor dostupan je na zvaničnom gradskom sajtu.
savamajstor @ Sre, 27.01.2016. 03:00
bački monoštor javna sednica javni uvid komisija za planove mz bački monoštor nacrt plana generalne regulacije odeljenje za komunalne poslove sela sombor županije
• Strategija razvoja socijalne zaštite na javnom uvidu

Javni uvid u Strategiju razvoja socijalne zaštite grada Sombora za period od 2016 - 2020. godine moguć je na zvaničnom sajtu grada, a primedbe mogu da se upute u elektronskoj formi do 14. decembra.

Foto 7436U nacrtu Strategije razvoja socijalne zaštite grada Sombora od 2016. do 2020. godine kao ciljne grupe kojima je najpotrebnije unapređenje socijalnog statusa prepoznati su stariji, deca i omladina, osobe sa invaliditetom, žene i Romi - navodi se u saopštenju Odseka za poslove s javnošću Gradske uprave. Dokument predviđa donošenje Akcionog plana koji bi važio u periodu važenja strategije, kao i aranžmane, mehanizme i procedure za implementaciju novih vidova socijalne pomoći kao i metoda za praćenje i ocenu uspešnosti ostvarenih ciljeva. Osnovni principi i vrednosti kojima se rukovodi strategija su: poštovanje i unapređenje osnovnih ljudskih prava, princip jednakih mogućnosti, integralni pristup, participativnost i transparentnost.
Javni uvid u Strategiju razvoja socijalne zaštite grada Sombora za period od 2016. do 2020. godine može se ostvariti na zvaničnom sajtu Grada Sombora. Primedbe i komentari mogu se dostaviti, najkasnije do ponedeljka, 14. decembra do 12 časova, elektronskim putem na adresu: mjerkovic@sombor.rs.
milangagrčin @ Pet, 11.12.2015. 00:35
deca društvo grad sombor javni poziv javni uvid omladina osobe sa invaliditetom politika primedbe romi socijalna zaštita socijalni status sombor stariji strategija razvoja socijalne zaštite grada sombora 2016 - 2020 žene
>>
12