Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• NSZ raspisala 12 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje je poslednjih dana februara raspisala 12 javnih poziva i konkursa za zapošljavanje u 2019. godini.

Foto 14485Nadležni su u pozivu naveli da se navedeno raspisuje u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2019. godinu. Predvideli su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, odnosno ostala nezaposlena lica i javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca. Nacionalna služba za zapošljavanje je u 2019. godini predvidela i sredstva za subvenciju zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, nezaposlenima romske nacionalnosti, kao i za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem. Najavljeni su i konkursi za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, realizaciju programa stručne prakse ili sticanja praktičnih znanja. Poslednja dva poziva odnose se na dodelu subvencije za samozapošljavanje (200 do 240 hiljada dinara) i dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Dopunske informacije o novim javnim pozivima i konkursima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, kao i preko pozivnog centra NSZ - 0800/300-301. Konkursi i javni pozivi biće otvoreni do utroška sredstava, najkasnije do kraja novembra tekuće godine.
savamajstor @ Pon, 04.03.2019. 03:05
javni pozivi javni radovi konkursi nacionalna služba za zapošljavanje filijala sombor nezaposleni nsz osobe sa invaliditetom - osi privreda romi sombor stručna praksa
• Prijavljivanje prava prečeg na državnoj zemlji

U toku su pozivi – prijave za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade, kao i dokazivanje prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za narednu (2018) godinu.

Foto 11856Foto 4188Komisija za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta raspisala je javni poziv kojim obaveštava da škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove mogu podneti zahtev za korišćenje do 100 hektara poljoprivrednog zemljišta bez naknade, dok fakulteti i naučni instituti čiji je osnovač država mogu podneti zahtev za korišćenje do 1.000 hektara, takođe bez naknade. Zahteve mogu podnositi i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva.
Na javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa mogu da se prijave fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine, a vlasnici su sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Osim njih, pravo pečeg zakupa po osnovu stočnog fonda i vlasništva ili zakupa na objektima za uzgoj domaćih životinja mogu da dobiju upisana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu najmanje godinu dana.
Obrazac zahteva može se preuzeti u Županiji, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, kancelariji 55, Odeljenje za poljoprivredu. Rok za podnošenje potrebne dokumentacije po oba javna poziva je 31. oktobar ove godine. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 025/ 468 106 i 468 163 ili pronaći na gradskom sajtu.
milangagrčin @ Uto, 11.07.2017. 01:29
dokazivanje prava prečeg zakupa javni pozivi korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez naknade odeljenje za poljoprivredu poljoprivreda sombor
• Konkursi u turizmu (98)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisali su konkursne pozive za subvencije i nastupe na međunarodnim sajmovima.

Foto 16068Foto 4508Konkurs MTTT obuhvata podsticaje za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji. Pravo korišćenja bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke organizacije, kao i nevladine organizacije za realizaciju projekata razvoja turizma. Sredstva Ministarstva namenjena su za promociju turističkih proizvoda i turističkih prostora, odnosno receptivne turističko - ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije, edukacije i treninge, izradu planske dokumentacije, uređenje građevinskog zemljišta i komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina i uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji, kao i za postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata - navodi se u konkursnom pozivu, koji zajedno sa potrebnim obrascima možete preuzeti na sajtu Ministarstva. Javni pozivi koji se tiču promocije turističkih proizvoda, istraživanja, odnosno edukacije i treninga biće otvoreni do 31. marta. Podnošenje projekata u preostalim kategorijama trajaće do početka oktobra.
Nadležni pokrajinski sekretarijat raspisao je poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma u Budimpešti, od 2. do 5. marta. Pravo nastupa na zajedničkom štandu imaju turističke organizacije gradova i opština, klasteri, udruženja i vinarije, kao i turističke agencije i privredni subjekti sa formiranim turističkim proizvodom sa cenom. Prijavljivanje traje do 30. januara. Obrazac prijave.
savamajstor @ Pon, 23.01.2017. 02:33
budimpešta javni pozivi klasteri konkursi međunarodni sajam turizma ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam privreda sombor subvencije subvencije za nastup na sajmovima turističke organizacije udruženja vinarije
• Produženi rokovi

Agencija za privatizaciju objavila je izmene javnog poziva za privatizaciju AD Severtrans Sombor i Graničar Gakovo.

Foto 4077Foto 10625U oba slučaja izmene se odnose na rokove predaje zahteva za otkup dokumentacije. Kako je navedeno na sajtu Agencije, novi rok za podnošenje zahteva za otkup dokumetacije u slučaju Severtrans produžen je za četiri dana, odnosno do 14. jula 2015. godine. U slučaju gakovačkog preduzeća, rok za otkup dokumentacije pomeren je sa 10. na 16. jul. Inače, Agencija za privatizaciju produžila je i rok za podnošenje prijave za učešće u postupku kupovine AD Graničar. Zainteresovana lica se mogu prijaviti do 28. jula. Dva dana kasnije, 30. jula, biće organizovano javno otvaranje glavnog koverta sa podacima o ponuđačima - navodi se na sajtu Agencije za privatizaciju. 
Početna cena za AD Graničar Gakovo iznosi 1,56 miliona evra. Na prodaju je ponuđeno nešto manje od 68,5 odsto udela u preduzeću. Minimalna privatizaciona cena za Severtrans AD Sombor je 393.637 evra. Kupac će postati vlasnik 53 odsto ukupno emitovanih akcija.
savamajstor @ Pet, 12.06.2015. 01:18
ad graničar ad severtrans agencija za privatizaciju gakovo javni pozivi privreda sela sombor
• Slabo interesovanje za dve konkursne linije

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da 29. avgusta ističe rok za konkurisanje za programe aktivnog zapošljavanja.

Foto 14485Trenutno je aktuelno šest javnih poziva i konkursa koji za cilj imaju smanjenje nezaposlenosti. - Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je pozive namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom i učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom - piše u saopštenju NSZ. Takođe, aktuelni su i konkursi za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva, za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.  
Kako su naveli nadležni, slabo interesovanje vlada za javni poziv namenjen licima romske nacionalnosti i javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. Rok za podnošenje prijava je 29. avgust. Informacije o aktuelnim pozivima i konkursima dostupni su na sajtu NSZ, u svim flijalama službe, te pozivom na broj 0800/300-301.
savamajstor @ Sre, 27.08.2014. 02:13
javni pozivi javni radovi konkursi nacionalna služba za zapošljavanje osobe sa invaliditetom privreda romi samozapošljavanje sombor subvencije