Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Novi pokušaj za Aleksa Šantić

Agencija za privatizaciju još jednom je oglasila prodaju preostalog kapitala poljoprivrednog preduzeća Aleksa Šantić.

Foto 9782- Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala koji je predmet prodaje na dan 31. decembar 2014. godine, a koja je usklađena sa stanjem nakon otuđivanja imovine po osnovu Ugovora o prodaji imovine sa privrednim društvom Agriser doo Beograd od 05. maja 2015. godine, iznosi 802.465,85 evra. Početna cena iznosi 50 odsto procenjene vrednosti kapitala, odnosno 401.232,93 evra - piše u javnom pozivu za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacije AD Aleksa Šantić. Sva zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u privatizaciji preostalog dela najkasnije do 18. januara 2016. godine. Naknada za otkup prodajne dokumentacije iznosi 150 hiljada dinara, a zahtev se podnosi do 11. januara. Otvaranje ponuda je 20. januara 2016. godine.
Pre samo četiri dana neuspelim je proglašen prethodni pokušaj prodaje drugog dela imovine AD Aleksa Šantić, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.
milangagrčin @ Pet, 18.12.2015. 04:43
ad aleksa šantić agriser doo aleksa šantić javni poziv za javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem privreda sela sombor vrednost kapitala
• Javna ponuda za somborsku Zastavu

Agencija za privatizacija objavila je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije tri preduzeća kragujevačke Zastava grupe. Među ponuđenima je i somborski ogranak - Zastava specijalni automobili.

Foto 26089 Pisma o zainteresovanosti dostavljaju se Agenciji za privatizaciju najkasnije do 4. novembra 2015. godine. Kako je navedeno u javnom pozivu uz osnovne podatke o investitoru, te subjektu privaticije, neophodno je da ponuda sadrži jasno iskazan interes za učestvovanje za postupak, predlog modela privatizacije (ukoliko je investitor zainteresovan za model prodaje imovine, navesti koja imovina predstavlja predmet interesovanja) i predlog indikativne cene. Takođe u pismu bi trebalo navesti investicioni program, okvirni plan poslovanja i broj zaposlenih iz subjekta privatizacije i van subjekta privatizacije koje je investitor spreman da zaposli na neodređeno vreme - piše u javnom pozivu Agencije za privatizaciju.
Zastava specijalni automobili trenutno imaju četiri zaposlena. Kako se navodi u privatizacionom prospektu, ZSA se prostire na površini od preko deset hektara. Nekadašnji pogoni i manje proizvodne zgrade zauzimaju više od 20.000 kvadratnih metara. Nadležni za prodaju preduzeća navode da su prednosti ZSA položaj proizvodnih i energetski kapaciteti, zatim postojeći industrijski kolosek, fleksibilnost proizvodnih kapaciteta, kao i raspoloživa stručna radna snaga. Takođe, ističu uhodanu proizvodnju kontejnera za otpad, potencijalnog strateškog partnera (SPIDER Grčka), ali i mogućnosti za saradnju sa kineskim kompanijama (HuangHai i JAK) na proizvodnji vozila.
savamajstor @ Uto, 06.10.2015. 02:36
huanghai jak javni poziv za javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem privatizacija privreda sombor spider zastava specijalni automobili
• Nova privatizaciona cena za Graničar

Još jedna izmena javnog poziva za privatizaciju gakovačkog preduzeća.

Foto 10625Agencija za privatizaciju je donela odluku o trećim izmenama, koje se odnose na minimalnu cenu odnosno depozit za učešće u postupku privatizacije. Kako je obelodanjeno na sajtu Agencije, početna cena za Paket akcija koji se nudi na prodaju iznosi 2.060.560,17 evra. Do juče je donja granica za kupovinu Akcionarskog društva Graničar iz Gakova bila 1,56 miliona evra. Agencija je obelodanila da je u skladu sa rastom cene usklađena i visina obaveznog depozita, koji sada iznosi deset odsto početne cene, odnosno 206.056 evra
Rokovi privatizacionog postupka ostaju nepromenjeni. Prijave za učešće u Postupku otvorene su do 19. avgusta, dok bi dva dana kasnije (21. avgusta) trebalo da bude upriličeno otvaranje koverte sa podacima ponuđača. Vlasnički udeo države Srbije u gakovačkom preduzeću neznatno je manji od 68,5 odsto. Preduzeće, na osnovu cene akcije na Beogradskoj berzi, vredi 3,7 miliona evra.
savamajstor @ Sre, 12.08.2015. 10:19
agencija za privatizaciju gakovo graničar ad javni poziv za javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem početna cena privatizacija privreda sela sombor