Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Gradski muzej priprema Godišnjak

Somborski Gradski muzej pozvao je stručnu javnost i druge zainteresovane da dostave priloge za novo izdanje Godišnjaka.

Gradski muzej iz Sombora pozvao je stručnjake iz nekoliko oblasti da dostave svoje radove tematski vezane za teritoriju koju pokriva svojom delatnošću i  druge opšte stručne tekstove za novi, četvrti broj Godišnjaka Gradskog muzeja. Prijavu rada potrebno je dostaviti do 24. aprila u papirnoj formi, a treba da sadrži temu, obim rada, broj  i vrstu priloga i ilustracija. Konačna verzija rada treba da se pošalje do 1. jula 2010. godine na adresu Gradskog muzeja u Somboru (Trg Republike 4) sa naznakom: Za sekretara Uredništva Godišnjaka Gradskog muzeja. Tačno uputstvo o načinu predaje radova i njihovoj formi opisanu su u PDF dokumentu koji je postavljen na veb prezentaciji Gradskog muzeja. Godišnjak će biti štampan u crno-beloj tehnici, ćirilicom i latinicom na srpskom jeziku i rezimeom na engleskom jeziku ili na jeziku autora, odosno na jednom od svetskih jezika (kada je rezime na srpskom). Za dodatne informacije zainteresovani mogu da se obrate Viktoriji Lakatoš, sekretaru uredništva Godišnjaka Gradskog muzeja na e-mail: lviktorijal@gmail.com ili telefon: 025/ 22-728.
triletrip @ Pet, 26.02.2010. 14:54
godišnjak gradski muzej istorija javni poziv kultura muzeologija sombor stručni radovi
<<
1
. . .
14151617