Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Revizija razvoja strategije grada i program za turizam

Lokalna samouprava je objavila da će u periodu od 1. do 8. juna biti sprovedena javna rasprava o Nacrtu programa za razvoj turizma grada Sombora za period 2017-2025 godine i javna rasprava o Nacrtu revizije Strategije održivog razvoja grada Sombora za period 2014-2020.

Foto 7436- Javna prezentacija oba dokumenta održaće se 11. juna, u velikoj sali u zgradi Županije, sa početkom u 10 časova. Primedbe, predloge i sugestije na oba dokumenta građani mogu dostaviti najkasnije do 10. juna 2018. godine na adresu: Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na e-mail: ikamerer@sombor.rs - objavljeno je na zvaničnom sajtu grada.
Stvarno nije jasno zašto je lokalna vlast za analizu strateških dokumenata ostavila rok od svega deset dana. Nije jasno ni zašto građanima nisu konkretnije predočeni osnovni razlozi za izmene Strategije održivog razvoja grada Sombora i to godinu i po dana pre isteka prethodnog dokumenta, ali ni zašto se Nacrt programa razvoja turizma donosi sa godinu i po dana zakašnjenja. Inače, na reviziji dokumenta radili su gotovo isključivo predstavnici javnog sektora, sem u dve kategorije gde je bilo uključeno i nekoliko privrednika. Rukovodioci radnih grupa bili su neimenovani, kako je navedeno, „koordinatori grupe - predstavnik konsalting kuće”. Sredstva za reviziju obezbedio je nadležni pokrajinski sekretarijat, a u radu svih šest grupa učestvovali i stručnjaci RRA Bačka iz Novog Sada. SOinfo.org će se potruditi da do isteka roka za javnu raspravu uradi barem najosnovniju analizu revidirane Strategije, odnosno Nacrta programa za razvoj turizma 2017 - 2025. Oba dokumenta se mogu preuzeti u prilogu vesti.
- Ključnu ulogu i odgovornost za koordinaciju i sprovođenje Strategije imaju gradonačelnica, Gradsko veće, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i Grupa za monitoring implementacije Strategije. Uloga gradonačelnice biće da se u skladu sa zakonima i Statutom Grada stara o ukupnom sprovođenju definisanih planova i prioriteta strategije razvoja i da o tome informiše odbornike skupštine dva puta u toku jedne kalendarske godine na sednicama Skupštine - piše u poslednjim redovima revizije Strategije.
savamajstor @ Sre, 06.06.2018. 03:55
2014 - 2020 2017 - 2025 društvo javna rasprava nacrt programa za razvoj turizma grada sombora revizija strategije održivog razvoja grada sombora sombor
• Do kraja dana za odbranu prava javnosti

Javna rasprava o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja traje još danas.

Foto 33456- Nacrt koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo javnosti i koji je predmet javne rasprave, sadrži određene odredbe koje ozbiljno prete da ugroze dostignuti nivo prava građana da imaju uvid u rad državnih organa. Predložena rešenja će suziti obim prava na pristup informacijama i usporiti ostvarivanje tog prava. Iako Nacrt sadrži i neka pozitivna rešenja, ona ne mogu da spreče štetne posledice predloženih rešenja koja će umanjiti pravo javnosti da znaKao ključne probleme u Nacrtu zakona izdvajamo izuzimanje dela preduzeća koja raspolažu značajnom javnom imovinom od obaveze davanja informacija koje se odnose na njihov rad, kao i legalizovanje opstrukcije ostvarivanja prava na pristup informacijama uvođenjem mogućnosti da organi vlasti vode upravni spor protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Skrećemo pažnju i na to da je propuštena prilika da se predvidi efikasniji sistem izvršenja Poverenikovih odluka. Zato je važno da se što više građana uključi u javnu raspravu i da pošalje komentare na Nacrt predloženog zakona. Važno je da iskoristimo naše građansko pravo i odbranimo pravo javnosti da zna. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava svim građanima da imaju uvid u rad javnih institucija koje se finansiraju njihovim novcem. Ovaj Zakon omogućio je da saznamo mnoge činjenice od javnog interesa koje bi ostale sakrivene od očiju javnosti. 
Grupa organizacija civilnog društva, kako bi vam olakšala uključivanje u javnu raspravu, pripremila predloge komenatara na Nacrt zakona. Potrebno je samo da popunite formular sa vašim podacima i da ga pošaljete ministarstvu. Podrži inicijativu!
savamajstor @ Čet, 19.04.2018. 14:20
društvo javna rasprava ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odbranimo pravo javnosti da zna poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sombor zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
• Odbrani pravo javnosti da zna!

Poziv građanima, organizacijama i udruženjima, medijima da se pridruže inicijativi, koju je podržao i portal SOinfo.org portal, za sprečavanje ugrožavanja dostignutog nivoa prava građana da imaju uvid u rad državnih organa.

Foto 33456 - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava svim građanima da imaju uvid u rad javnih institucija koje se finansiraju njihovim novcem. Ovaj Zakon omogućio je da saznamo mnoge činjenice od javnog interesa koje bi ostale sakrivene od očiju javnosti. U toku je javna rasprava o izmenama i dopunama ovog zakona i traje do 19. aprila 2018. godine. Nacrt koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo javnosti i koji je predment javne rasprave, sadrži određene odredbe koje ozbiljno prete da ugroze dostignuti nivo prava građana da imaju uvid u rad državnih organa. Predložena rešenja će suziti obim prava na pristup informacijama i usporiti ostvarivanje tog prava. Iako Nacrt sadrži i neka pozitivna rešenja, ona ne mogu da spreče štetne posledice predloženih rešenja koja će umanjiti pravo javnosti da zna. Zato je važno da se što više građana uključi u javnu raspravu i da pošalje komentare na Nacrt predloženog zakona. Važno je da iskoristimo naše građansko pravo i odbranimo pravo javnosti da zna
I zato je grupa organizacija civilnog društva (Beogradski centar za bezbednosnu politiku, CRTA, Građanske incijative, Slavko Ćuruvija Fondacija, Transparentnost Srbija...), kako bi vam olakšala uključivanje u javnu raspravu, pripremila predloge komenatara na Nacrt zakona. Potrebno je samo da popunite formular na ovoj strani sa vašim podacima i da ga pošaljete ministarstvu putem sajta Odbrani pravo
Podrži, popuni, pošalji! Pozovi prijatelje, kolege i poznanike da podrže incijativu i da zajedno odbranimo naše pravo na informacije od javnog značaja!
savamajstor @ Pet, 13.04.2018. 10:30
društvo javna rasprava ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave soinfo.org sombor zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
• Primedbe upućene Gradskom veću

Održana je javna rasprava o Nacrtu odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Sombora.

Foto 32915 Raspravi su prisustvovali zakupci poslovnih prostora lociranih u najužem jezgru grada. Njima su se ispred Gradske uprave, o razlozima izmena Odluke, dostavljenim primedbama i ostalim postavljenim pitanjima tokom rasprave, obratili načelnica GU Sombora Helena Roksandić Musulin, Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Milanka Krstić, načelnica Odeljenja inspekcije i komunalne policije i Viktor Despotović, pomoćnik načelnika Odeljenja za komunalne delatnosti, imovninsko-pravne i stambene poslove. - Osnovni razlozi za donošenje prvih izmena i dopuna Odluke su regulisanje postupka izdavanja odobrenja za postavljanje drugih objekata i uređaja koji nisu navedeni u postojećoj Odluci, kao i definisanje uslova i mera za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata u obuhvatu prostorno kulturno-istorijske celine Istorijsko jezgro Sombora-Venac prema Rešenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na Nacrt odluke primedbe i predloge su dostavliji Densing bar i Coffee time, a primedbu i advokat Marija Vučković. Predlozi su se odnosili na postavljanje podijuma ispred lokala, brendiranje suncobrana, korekciju cena zakupa javnih površina za letnje bašte van sezone i slične primedbe i predlozi. Nakon iscrpne rasprave, zakupcima prostora je rečeno da će izveštaj o održanoj javnoj raspravi i primedbama biti dostavljen Gradskom veću koje će utvrditi Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada i dostaviti na odlučivanje Skupštini grada. Raspravi su prisustvovali zakupci poslovnih prostora, odnosno vlasnici lokala: Via Gusto, Grutini Press, Coffee time, Coffee time II, Buda bar, Bašta Centar, SG Priča, Des Arts 025 i Sunset.
savamajstor @ Pon, 22.01.2018. 10:52
helena roksandić musulin javna rasprava milanka krstić miodrag petrović odluka o uruđenju grada privreda sombor viktor despotović
• Javna rasprava o raspolaganju gradskim nekretninama

Javna rasprava o Nacrtu odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora počela je 8. i trajaće do 15. decembra - saopštila je Gradska uprava.

Foto 19538Nacrt odluke biće predstavljen 15. decembra od 10 do 11 časova u sali broj 108, na prvom spratu Županije.
U prvom članu predloga odluke se navodi da se njome „uređuje pribavljanje, otuđenje, razmena, zasnivanje hipoteke, zakup, raspolaganje, korišćenje, održavanje i upravljanje nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javne svojine”.
Nepokretnosti grada na koje se odnosi predlog odluke su neizgrađeno građevinsko zemljište, stambene zgrade, stanovi, dobra u opštoj upotrebi i objekti infrastrukture koji u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje javna svojina, izgradnja i druge oblasti, mogu biti u javnoj svojini grada Sombora.
triletrip @ Uto, 12.12.2017. 00:32
društvo grad sombor javna rasprava javna svojina lokalna samouprava nekretnine predlog odluke promet sombor
<<>>
1234567