Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Predstavljen nacrt saobraćajne strategije

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja i akcionog plana za realizaciju Strategije za period od 2018. do 2022. za grad Sombor.

Foto 35250 Javna rasprava će trajati od 15. do 22. marta, a u tom periodu građani mogu da dostave svoje predloge, sugestije i komentare u pisanom obliku na adresu navedenog Odeljenja (Trg cara Uroša 1) ili u elektronskom obliku na imejl: ilatas@sombor.rs. Javna prezentacija o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja i akcionog plana za realizaciju Strategije za period od 2018. do 2022. za grad Sombor će se održati 22. marta u sobi 108 Županije, od 10 do 11 časova - saopštili su nadležni.
Kako je navedeno u dokumentu, podaci o broju saobraćajnih nezgoda i nastradalim licima ukazuju da je u saobraćajnim nezgodama, na teritoriji grada Sombora u periodu od 1997. do 2017. godine, poginulo 245 lica, dok je 5.505 lica povređeno u saobraćaju. Samo u poslednjih deset godina, u periodu od 2007. do 2017. godine, smrtno je stradalo 101 lice, dok je teže ili lakše povređeno 2.843 lica. Naglašava se da su po učešću u saobraćajnim nezgodama, iznad republičkog proseka pešaci, biciklisti i stariji od 65 godina, a da izuzetno rizičnu grupu predstavljaju mladi, kojima se u narednom periodu mora posvetiti posebna pažnja. Najveći broj poginulih lica evidentiran je subotom – 10 poginulih lica, što čini 33,3 odsto od ukupnog broja poginulih lica u periodu od 2012. do 2017. godine. Istaknuto je i da za tih pet godina na našim putevima nije stradalo ni jedno dete. Prosečni godišnji priliv sredstava od naplaćenih novčanih kazni za saobraćajne prekršaje, koji se zadržava u lokalnom budžetu grada Sombora, iznosi oko milion dinara mesečno. Visina troškova saobraćajnih nezgoda u 2017. godini bila je preko 4,9 miliona evra, dok je taj iznos posmatrajući od 2012. godine premašio 23 miliona evra. Inače, najveću vrednost javnog rizika stradanja u Zapadno Bačkom okrugu ima opština Odžaci.
Autori Strategije su u dokumentu izrazili ambiciju da Sombor postane najbezbednija lokalna samouprava na teritoriji APV, da se uspostavi održiv sistem koji će obezbediti kontinualno smanjenje broja i posledica, ali troškova saobraćajnih nezgoda. Navedeno je da u budućnosti treba težiti da grad Sombor uspostavi sistem merenja indikatora na svojoj teritoriji čime bi se nedvosmisleno istakle specifičnosti ponašanja učesnika u saobraćaju na teritoriji grada Sombora, i omogućilo bolje prepoznavanje problema na koje treba prioritetno delovati.
Nacrte Strategije i Akcionog plana možete preuzeti u prilogu vesti.
savamajstor @ Čet, 14.03.2019. 08:00
akcioni plan biciklisti javna prezentacija javna rasprava javni rizik stradanja mladi opština odžaci pešaci privreda saobraćaj sombor stariji od 65 godina strategija bezbednosti saobraćaja i akcionog plana za realizaciju strategije za period od 2018. do 2022. za grad sombor
• Sombor za kraj javne rasprave o javnom servisu

Poslednji treći skup posvećen programskim sadržajima JMS Radio televizije Srbije održan je u somborskoj Županiji.

Foto 12370Kako je rečeno u uvodu cilj rasprave je da se afirmišu načela jezičke politike javnog medijskog servisa, da analizira domete njenog praktičnog ostvarenja i ukaže na puteve i sredstva koma se ona može očuvati i dodatno unaprediti. Predsednik Programskog saveta RTS-a, Milivoje Pavlović, rekao je da su prethodne i ova rasprava pokazale da je javni servis stanište dobrog govora i jezika i da je obaveza svih zaposlenih na RTS-u da neguju te vrednosti i neprestano podižu lestvicu jezičke politike i kulture govora. Pavlović je pored toga rekao da je stabilnost srpskog jezika ugrožena i da bi moglo doći do konfuzije sa nesagledivim lingvističkim posledicama. Uporozio je da se nedovoljno uvažavaju lingvističke nauke, da se daje prednost politikanstvu u društvo koje je opterećeno različitim podelama. Mirjana Blažić, dugogodišnja novinarska Radio Beograda, danas pomoćnica glavnog i odgovornog urednika prvog radijskog programa, rekla je na javnoj raspravi u Somboru da tokom jednog veka Radio Beograd oblikuje govorne norme i vrši značajan uticaj i da je uzor kako treba govoriti, kao i da mora nastaviti svoju obrazovnu funkciju. Toni Bedalov govorio je o izveštavanju o nacionalnim manjinama, kao i iskustvu dopisnika iz multinacionalne Subotice. Gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović je u pozdravnoj reči iskoristila priliku da ukaže na neophodnost ustanovljavanja dopisništva na teritoriji Sombora, odnosno u zapadnobačkom okrugu sa skoro 200.000 građana, ističući multikulturalnost i multietičnost ovog kraja. - Do sada smo se osećali na neki način zanemareni, možda nedovoljno vidljivi. Nadamo se da će pored ove posete RTS-a, ono uticati i na veću vidljivost naših programa, naših manifestacija, turističke ponude, kulturno-istorijskog nasleđa, ali i brojnih primera dobre prakse - ispričala je Dušanka Golubović. Skupom u Somboru, završena je ovogodišnja javna rasprava o programskim sadržajima JMS RTS. Programski savet će generalnom direktoru i Upravnom odboru izveštaj i preporuke za unapređenje sadržaja Radio televizije Srbije.
savamajstor @ Sub, 08.12.2018. 00:07
društvo generalni direktor gradonačelnica javna rasprava milivoje pavlović radio beograd radio televizija srbije sombor toni bedalov upravni odbor
• Rasprava o programu javnog servisa

Javna debata na temu ovogodišnje javne rasprave o programskim sadržajima RTS-a biće upriličena u petak, od 12.30 do 16 časova, u svečanoj sali Županije.

Foto 12370- Tema je „Jezik i pismo na Javnom medijskom servisu Radio-televizija Srbije” i programski sadržaji RTS-a. Cilj ove rasprave je da, imajući na umu pre svega komunikacionu funkciju govora i pisma u našoj multikulturnoj i višejezičnoj zajednici, afirmiše načela jezičke politike javnog medijskog servisa, da analizira domete njenog praktičnog ostvarivanja i ukaže na puteve i sredstva kojima se ona može očuvati i dodatno unaprediti - piše u pozivu domaćina. Građani, udruženja, vladine i nevladine organizacije, ustanove, državni organi i institucije zainteresovani za programski sadržaj RTS-a kao javnog medijskog servisa dobrodošli su da učestvuju u raspravi.
Pohvale, primedbe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti i elektronskim putem: javnarasprava@rts.rs, odnosno poštom na adresu: Programski savet RTS, Takovska 10, Beograd. Posle analize materijala koji upute učesnici u javnoj raspravi, Programski savet RTS dostaviće generalnom direktoru i Upravnom odboru izveštaj i preporuke za unapređenje programskog sadržaja izražene tokom javne rasprave i sve to objaviti na sajtu RTS.
savamajstor @ Sre, 05.12.2018. 07:30
društvo javna rasprava jezik i pismo na javnom medijskom servisu radio-televizija srbije programski savet radio televizija srbije rts sombor
• Rasprava o programu vojvođanskog javnog servisa

Bački Monoštor će biti domaćin javne rasprave o programskim sadržajima Radio televizije Vojvodine.

Foto 25821- Programski savet JMU Radio televizije Vojvodine vas poziva da učestvujete u Javnoj raspravi o programskim sadržajima pokrajinskog javnog servisa koju organizujemo u Bačkom Monoštoru. Događaj će biti upriličen u maloj Sali Doma kulture (Ivana Gorana Kovačića 34), u utorak, 6. novembra sa početkom u 18 časova - piše u pozivu domaćina.
Tema ovogodišnjeg ciklusa javnih rasprava je informisanje društveno osetljivih grupa, dece, omladine i starih, manjinskih grupa, osoba sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugroženih i dr. - Imaćete priliku da urednicima skrenete pažnju na dobre programske sadržaje ali i na one koji nisu u skladu sa javnim interesom. Svako vaše mišljenje i stav su važni. - Smatramo da je vaše aktivno učešće može da doprinese kvalitetu programskih sadržaja - naveli su organizatori.
savamajstor @ Pon, 05.11.2018. 02:41
bački monoštor dom kulture društvo javna rasprava jmu radio televizije vojvodine programski savet rtv vojvodine sela sombor
• Nove poreske zone na javnoj raspravi

Lokalna samouprava uvodi nove gradske zone koje služe za obračun poreza na imovinu.

Foto 5404Radi usklađivanja zona i koeficijenata koji se koriste prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora pristupilo je izmenama i dopunama odluke kojom se određuju zone i koeficijenti. Predlog predviđa usklađivanje zona sa zonama koje se koriste za utvrđivanje lokalnih komunalnih taksi utvrđenih Odlukom o građevinskom zemljištu. Predloženim izmenama, zone i koeficijenti biće odraz stepena komunalne opremljenosti, saobraćajne povezanosti i drugih kriterijuma, a kod poslovnih prostora zavisiće od atraktivnosti lokacije. Zbog toga se pristupilo preraspodeli ulica u okviru prve zone, na prvu A, prvu B, i prvu C zonu. Prema dosadašnjoj odluci sve ulice u okviru „Venaca” bile su u prvoj zoni. 
Nacrt Odluke biće na javnoj raspravi od 20. do 26. oktobra, kada će u periodu od 9 do 10 časova, u sobi 142 (mala sala na prvom spratu) Županije, biti održana javna prezentacija nacrta Odluke o četvrtim izmenama i dopunama odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora. Sugestije, predloge i komentare građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Odeljenja lokalne poreske administracije i u elektronskom obliku na e-mail bjovicevic@sombor.rs
triletrip @ Pet, 19.10.2018. 08:10
društvo javna rasprava komunalna opremljenost lokalna samouprava poreska admiistacija porez na imovinu preduzetništvo privreda sombor zona
<<>>
1234567