Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Traže se izvođači IT obuka

Nacionalna služba za zapošljavanje nedavno je počela obuke za prekvalifikaciju za poslove vezane za informacione tehnologije, sa ciljem da se što više ljudi zaposli u IT industriji u Srbiji.

Foto 14485Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 30. novembra javni poziv za nabavku usluga izvođenja specijalističkih informatičkih obuka nezaposlenih lica za tržište rada. Poziv je dostupan na portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i biće otvoren mesec dana.
Ovima tenderom predviđena je obuka 850 polaznika, a prijavljivanje kandidata biće tokom februara. Izvođenje obuka se planira od marta do septembra naredne godine. Polaznici će na kursevima moći da nauče osnove programskog jezika Java, te front-end, web i PHP programiranje. Osim ovih, u ponudi će biti i obuke za sistem administratora i za softversko testiranje sa osnovama programiranja.
Obuke će se sprovoditi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Užicu, Zrenjaninu, ali i u pet novih gradova u odnosu na prethodni krug: Vranju, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Somboru i Kruševcu. Glavni kriterijum za odabir ponuđača je broj praksi koje nude za polaznika i kvalitet kadra. Obzirom da IT sektor u Srbiji raste za preko 25% godišnje, potražnja za kadrovima iz ove oblasti je izuzetno velika. Trenutno je u toku prethodni ciklus obuka koji pohađa 700 polaznika.
triletrip @ Pon, 10.12.2018. 06:00
društvo ekonomija informacione tehnologije it javna nabavka nacionalna služba za zapošljavanje obuka prekvalifikacija programiranje sombor uprava za javne nabavke
• Javna nabavka za uređenje Industrijske zone

Gradska uprava grada Sombora raspisala je nekoliko javnih nabavki koje se tiču komunalne oblasti, a među njime je i ona za uređenje Industrijske zone.

Foto 8268U tehničkom opisu javne nabavke za uređenje Industrijske zone predviđeno je rušenje stare energane, koja je van upotrebe od izgradnje nove, manje toplane u neposrednoj blizini hipodroma i gradskog stadiona.
Iz stare toplane je već uklonjena oprema i deo instalacija, a njenim rušenjem biće oslobođeno zemljište od 4 ha 67 a, te će taj deo postati slobodan za buduće investitore. Na toj lokaciji nalaze se toplana sa kompresorskom stanicom, bazen za recirkulaciju, temelj dimnjaka, rezervoar mazuta od hiljadu kubnih metara, rezervoar lož ulja od 500 m3, tankvana, pretovarna kućica za gorivo, portirnica, kancelarije, interne saobraćajnice, itd. Radovi treba da obuhvate uklanjanje nadzemnih i podzemnih instalacija, dok će trafo-stanica koja se nalazi na zemljištu ostati u funkciji. Rezervoari lož ulja i mazuta su u vlasništvu NIS-a, koji će ih preuzeti nakon završenog rušenja.
Osim rušenja stare toplane, javnom nabavkom je predviđena izgradnja kablovskog voda od 20 kilovolta i trafo stanice Industrijska zona 2, čime će biti poboljšano snabdevanje električnom energijom postojećih preduzeća u Industrijskoj zoni, ali i priključenje novih.
Treći građevinski poduhvat u okviru ove javne nabavke će biti izgradnja kanalizacione mreže od Fabrike akumulatora Sombor do postojećeg kolektora u Industrijskoj zoni, jer se sada upotrebljene vode u radnoj zoni ispuštaju u septičke jame. Predviđena dužina kanalizacije je preko tri hiljade metara, a biće izgrađena i jedna prepumpna stanica. Rok za podnošenje ponuda je 26. mart.
Osim javne nabavke za opremanje Industrijske zone, Gradska uprava je raspisala i nabavke za održavanje opštinskih puteva, gradskih ulica i ulica u naseljenim mestima, te za održavanje trotoara, biciklističkih staza i krpljenje udarnih rupa na lokalnim saobraćajnicama u gradu i selima. Rok za podnošenje ponuda za ove dve javne nabavke je 12. mart.
triletrip @ Sre, 28.02.2018. 00:12
društvo ekonomija energana grad sombor gradska uprava industrijska zona infrastruktura javna nabavka privreda putevi rušenje saobraćaj sombor toplana
• Renoviranje dvorišta Županije 420.000 evra

Posao oporavka atrijuma zgrade lokalne samouprave dobili su jedini ponuđači.

Foto 12653Zajedničku ponudu uputili su preduzeća Somborleketro i Premijus doo Berograd - Zemun iz Batajnice. Njihova ponuda iznosila je 41,885 miliona dinara što je za dva i po miliona više od procenjene vrednosti javne nabavke. Prihvaćena cena biće uvećana za porez na dodatu vrednost pa će konačni iznos renoviranja atrijuma Županije premašiti 50 miliona dinara, odnosno 424.000 evra. Ugovor je potpisan 3. januara i važi do 31. oktobra tekuće godine. Prema dokumentaciji javne nabavke, unutrašnju fasadu očekuje brižljiva obnova, biće zamenjeni dotrajali delovi fasade, tako što će sa najočuvanijih segmenata biti uzeti otisci, izrađeni novi elementi i zamenjeni stari, a gde god to bude moguće, biće sačuvani originali. Radove će nadzirati Pokrajinski zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Partner u postupku renoviranja atrijuma Županije, batajničko društvo sa ograničenom odgovornošću, „Premijus”, osnovano u avgustu 2017. godine. Vlasnica i odgovorno lice je Danijela Padežanin. Nema detalja o kvalifikacijama ovog preduzeća za proces renoviranja zgrade od posebnog istorijskog i arhitektonskog značaja.
savamajstor @ Sre, 17.01.2018. 10:40
atrijum danijela padežanin društvo javna nabavka premijus doo batajnica renoviranje sombor somborelektro doo županija
• Priprema se rekonstrukcija Doma zdravlja

Gradska uprava grada Sombora raspisala je javnu nabavku za građevinske radove na adaptaciji i energetskoj sanaciji Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić” u Mirnoj ulici.

Foto 32128Objekat Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić” izgrađen je sedamdesetih godina 20. veka, upravo za zdravstvenu namenu, i od tada je centar primarne zdravstvene zaštite u gradu. Do sada su rađene manje popravke u smislu zamene prozora, pregrađivanja prostorija i drugog, a sudeći po raspisanoj javnoj nabavci sada će doživeti temeljnu rekonstrukciju.
Javnom nabavkom predviđena je sanacija sanitarnih čvorova u zgradi i njihovo prilagođavanje, posebno u delu gde je smeštena laboratorija. U planu je i zamena podnih obloga, koje su u većem delu zgrade dotrajale i neadekvatne savremenim higijenskim zahtevima. U većem delu objekta će biti zamenjena i građevinska stolarija, pa će drvena vrata zameniti savremenija, od PVC-a. Biće urađena i promena organizacije prostora, čime će se poboljšati prijem pacijenata i uslovi rada u Domu zdravlja. Javnom nabavkom je predviđena i izolacija fasade, što će prema očekivanjima doneti uštedu u potrošnji energije. Prema zahetvu javne nabavke rok za izvođenje svih radova ne može biti duži od 120 dana.
Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je do 21. decembra ove godine, a svi detalji javne nabavke dostupni su na zvaničnom gradskom sajtu.
triletrip @ Uto, 21.11.2017. 00:50
adaptacija dom zdravlja "dr đorđe lazić" društvo energetska efikasnost gradska uprava građevinski radovi izolacija javna nabavka lokalna samouprava mirna ulica sombor zdravstvena zaštita
• Plan za novu kružnu raskrsnicu

Gradska uprava Grada Sombora planira da izgradi još jednu kružnu raskrsnicu, ovoga puta na sretanju ulica Filipa Kljajića, Svetog Save i Josipa Pančića.

Foto 32363 Javna nabavka za izradu projekta raspisana je 2. novembra, a zainteresovanima je ostavljen rok do 10. novembra da izrade i predaju projekat.
- Da bi se smanjio uticaj puta na nastanak i posledice saobraćajnih nezgoda, kao i smanjenje negativnih efekata i poboljšanje funkcionisanja saobraćaja, uz maksimalnu protočnost i minimum ekoloških posledica, kao i ostvarenja efikasnijeg, racionalnijeg i bezbednijeg odvijanja saobraćaja na raskrsnici ulica Filipa Kljajića, Josipa Pančića i Svetog Save u Somboru, potrebno je izvršiti prilagođavanje raskrsnice kružnom toku vozila. U sklopu projekta potrebno je obraditi i biciklistički i pešački saobraćaj, odvodnju i javnu rasvetu. Pri izradi posebnu pažnju obratiti na postojeće inatalacije koje se nalaze na lokaciji buduće kružne raskrsnice. Voditi računa da se svi predviđeni sadržaji, u što većoj meri uklope u postojeću regulaciju ulica. Merodavno vozilo je autobus - navodi se u tehničkim karakteristikama javne nabavke.
Ta raskrnica je problematična, jer često dolazi do saobraćajnih nezgoda, a radi se o prilično frekventnom pravcu, pogotovo od otvaranja novog tržnog centra i izgradnje nekoliko stambenih zgrada u ulici Josipa Pančića. Projektovanje kružne raskrsnice će biti prilično zanimljiv zadatak, jer se tu nalazi velika zidana trafo-stanica, ulice su „smaknute” jedna u odnosu na drugu, u bilzini su ključne vodovodne i kanalizacione instalacije, kolski ulazi, itd.
triletrip @ Uto, 07.11.2017. 00:29
društvo grad sombor investicije javna nabavka kružni tok projekat saobraćaj sombor ulica filipa kljajića ulica josipa pančića ulica svetog save
<<>>
12345678