Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Usvojene izmene i dopune plana javnih nabavki

Gradsko veće je zasedalo 121. put.

Foto 32590Gradska vlada je na jučerašnjem zasedanju usvojila predloge odluka o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku, o osnivanju Predškolske ustanove „Vera Gucunja”, usvojila izmene i dopune Plana javnih nabavki Gradske uprave za 2018. godinu i odobrilo investicione radove na objektu Pionir u Kranjskoj Gori i na poslovnim prostorima čiji je zakupac ZU Galen Farm - objavljeno je gradskom sajtu. Većnici su u nastavku sednice prihvatili predlog nadležne komisije o dodeli pomoći za unapređenje uslova stanovanja pripadnicima romske nacionalne manjine i doneli zaključak o raspisivanju javnog poziva za dodelu subvencije za samozapošljavanje i dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. 
- Usvojili su i set usklađenih finansijskih planova iz oblasti društvenih delatnosti, Programa finansiranja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, iz oblasti obrazovanja, komunalne oblasti i izmene i dopune finansijskih planova mesnih zajednica, a sve u skladu sa Odlukom o rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu - piše u zvaničnom izveštaju.
savamajstor @ Uto, 03.07.2018. 02:00
društvo gradsko veće izmene i dopune komunalna oblast kranjska gora mesne zajednice obrazovanje odmaralište pionir plan javnih nabavki poljoprivredno zemljište pu vera gucunja sombor zu galen farm
• Izmena odluke o uređenju grada

Grad Sombor je raspisao poziv za javni uvid u Nacrt odluka o uređenju grada.

Foto 13726Nacrt odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada biće na javnoj raspravi od 12. do 19. januara. Prezentacija Nacrta Odluke održaće se 19. januara 2018. godine u periodu od 10 do 11 časova - saopštilo je Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora koje je i pripremilo prve izmene i dopune Odluke o uređenju grada.
Izmenama se dodatno definišu objekti, te bliži uslovi za postavljanje objekata na teritoriji grada, izrada elaborat o uređenju pešačke zone, bašte ugostiteljskih objekata, u i van kulturno-istorijske celine, objekata i uređaja, odnosno balon hala, kao izdavanje lokacijskih dozvola za postavljanje kioska. Najznačajnije promene tiču se bašta uz ugostiteljske objekte. Ubuduće bašte mogu biti postavljane tokom cele godine, s tim da ni u jednom slučaju ne mogu biti pretvorene u objekte. Neće smeti da imaju šank, roštilj, fontanu, a jedini dozvoljeni rahladni uređaj može biti ventilator. Radnim danima muzika u baštama neće biti dozvoljena u periodu od 15 do 17 i 22 - 7, odnosno 00 - 08 (vikendom). Izmenama su predviđena i posebni uslovi za postavljanje bašta u „Istorijskom jezgru Sombora - Venac”. Bašte u tom delu grada mogu činiti samo stolice, stolovi i senila (suncobrani i tende). Nije dozvoljeno formiranje zimskih bašta, ali ni fiksiranje bilo kod elementa bašte za pod. Propisano je da suncobrani ne mogu sadržati bilo kakve reklame, te da moraju biti natur bele, crne ili bež boje. Takođe, u delu pešačke zone nije dozvoljeno postavljanje, ograda, podijuma/platformi... Javno komunalno preduzeće Prostor regulisaće privremeno zauzimanje javnih površina, dok će za zauzeće prostora u Ulici Kralja Petra I biti potrebna i saglasnost glavnog urbaniste grada.
Odlukom je predviđeno da sva pravna lica koja ubuduće budu zauzela površinu bez odobrenja ili suprotno uslovima odobrenja budu kažnjena sa 70.000 dinara. Kazna od 12.000 dinara važi za odgovorna lica, odnosno fizička lica koja postupne suprotno Odluci, dok je za preduzetnike taj iznos 30.000 dinara. Izmene i dopune Odluke o uređenje grada proučite na sajtu Grada.
savamajstor @ Pon, 15.01.2018. 03:11
bašte društvo glavni urbanista grada istorijsko jezgro sombora - venac izmene i dopune jkp prostor kazne odluka o uređenju grada sombor ugostiteljski objekti ulica kralja petra i
• Izmene u industrijskoj zoni na uvidu

Rani javnu uvid u materijal za izmena i dopuna dela plana generalne regulacije na prostoru Industrijske zone u Somboru biće organizovan u periodu od 5. do 19. maja - saopštili su iz Gradske uprave Sombor.

Foto 8268Rani uvid, u navedenom roku, biće omogućen svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati u kancelariji broj 3 zgrade Županije. - Predmet javnog uvida je materijal (elaborat) pripremljen u početnim fazama izrade planskog dokumenta izrađen i overen od strane Javnog komunalnog preduzeća Prostor iz februara 2017. godine. Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu - piše u javnom pozivu za rani uvid. 
Kako je navedeno u toku trajanja javnog uvida, fizička i pravna lica mogu pismenim putem podneti primedbe i sugestije na predmet ranog javnog uvida, koje, u zavisnosti od odluke Komisije za planove grada Sombora, mogu uticati na konačno plansko rešenje. Nadležna komisija će u postupku stručne kontrole obrazložiti svoje stavove po pitanju primedbi i sugestija. Inače, nadležni iz lokalne samouprave su naveli da će tokom ranog javnog uvida materijal za izmene i dopune dela plana generalne regulacije na prostoru industrijske zone Sombor biti postavljen na zvaničnom gradskom sajtu.
savamajstor @ Sre, 03.05.2017. 05:39
industrijska zona izmene i dopune jkp prostor plan generalne regulacije privreda rani javni uvid sombor