Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Građani, u istraživanju, zadovoljni radom uprave

Delegacija USAID Projekta za odgovornu vlast i predstavnikom CESID-a upriličila je analizu izveštaja sa istraživanja javnog mnjenja (stavovi) građana Sombora prema radu gradske uprave i javnih gradskih službi.

Foto 36670 Cilj istraživanja je unapređenje kvaliteta usluga koje pruža gradska uprava, kao i unapređenje otvorenosti i efikasnosti uprave kroz identifikovanje stavova, iskustava, prepreka i očekivanja koje korisnici usluga uprave imaju. - Većina građana koji dolaze u kontakt sa upravom ima dovoljno potrebnih informacija. Građani se o pravima i obavezama najčešće informišu neposredno od službenika ili od ljudi iz svog okruženja, ali treba istaći da je web sajt grada veoma značajan izvor informacija jer obezbeđuje tačne, pouzdane i pravovremene informacije - piše u zvaničnom izveštaju. Istaknut je trend porasta broja ljudi koji smatraju da lokalna samouprava vodi računa o građanima i da pružaju usluge adekvatne njihovim potrebama. Većina rezultata pokazuje pozitivan trend i da građani danas pozitivnije ocenjuju rad gradskih službi, imaju više poverenja u lokalne institucije. Najveće poverenje je ukazano gradonačelnici i gradskoj administraciji. Odličnom ocenom je ocenjen rad gradskih službenika po pitanju efikasnosti i ljubaznost prilikom interakcije sa građanima.
Kada je reč o zadovoljstvu anketiranih građana Sombora elementima svakodnevnog života u gradu, najveće zadovoljstvo građani iskazuju po pitanju čistoće grada, kvaliteta životne sredine i stanja na pijacama. Najveće nezadovoljstvo građani imaju kada se radi o stanju ulica, puteva i trotoara. Zadovoljstvo anketiranih građana Sombora je veće nego nezadovoljstvo kada se radi o radu javnih preduzeća. Najzadovoljniji su Javnim komunalnim preduzećem Zelenilo - navodi se na zvaničnom gradskom sajtu. Građani su zainteresovani za učešće u radu lokalne samouprave putem javnih rasprava, javnih tribina i okruglih stolova, što je veoma važno za buduće aktivnosti i planove Grada u oblasti većeg uključivanja građana u izradi lokalnih javnih politika. Istraživanje je, kako je objavljeno, sprovedeno na uzorku od 400 punoletnih građana Sombora, korisnika usluga gradske uprave, odnosno lica koja su pre intervjuisanja koristila usluge neke od službi gradske uprave u Somboru. Istraživanje su realizovali USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, Grad Sombor i agencija za istraživanje javnog mnenja CESID.
savamajstor @ Pon, 21.10.2019. 05:45
cesid društvo gradska uprava istraživanje javne rasprave jkp zelenilo projekat za odgovornu vlast sombor usaid
• Sloga: Besplatni saveti za sve zaposlene

Udruženi sindikati Srbije Sloga će uskoro početi sa realizacijom nacionalnog projekta pod nazivom Savetovalište za radno- pravne odnose.

Foto 34016Savetovalište će pored članova Sloge moći da koriste svi zaposleni u Srbiji, bez obzira da li su članovi sindikata ili ne, na taj način što će pozivom besplatnog broja, koji će uskoro biti objavljen, moći da iznesu svoj problem. - Udruženi sindikati Srbije Sloga podstaknuti rezultatima poslednjih istraživanja o radničkim pravima u Srbiji, gde se preko 85 odsto ispitanika izjasnilo da se prava radnika u Srbiji ne poštuju, rešili su da pokrenu jedan ovakav projekat i pomognu svima kojima je ta pomoć potrebna - navode u saopštenju. Zaposleni u Srbiji će konačno imati mogućnost da potpuno besplatno, čak i bez troškova poziva, dobiju pravne savete. Pravni tim Udruženih sindikata Srbije Sloga i do sada je, ističu, kroz sindikalne strukture pomogao članovima sindikata u ostvarivanju svojih prava, a realizacijom ovog projekta pomoć će moći da dobiju i svi zaposleni u Srbiji.
Napominju da projekat neće biti vremenski ograničen, već stalan, a o samom datumu početka realizacije zaposleni će biti obavešteni na sajtu Udruženih sindikata Srbije Sloga i posredstvom javnog informisanja.
savamajstor @ Pet, 26.07.2019. 03:13
besplatni broj istraživanje privreda radnička prava sombor udruženi sindikati srbije sloga
• Potrebno doraditi istraživanje

Članovima Privrednog saveta, na desetoj sednici, prezentovani su rezultati istraživanja javnog mnjenja. Govorilo se i o merama aktivne politike zapošljavanja kroz dodelu subvencija poslodavcima i drugim merama pospešivanja aktivnosti privrednih subjekata.

Foto 33116 Marketinška agencija „Invictus media”, za potrebe Grada obavila je istraživanje o zadovoljstvu građana u oblasti poljoprivrede, infrastrukture, lokalne samouprave i oblasti kulture i turizma. Generalno, u odnosu na ranije istraživanje, može se konstatovati veće zadovoljstvo građana u istraženim oblastima, rečeno je na sednici Privrednog saveta. - Konstatovano je, struktura anketiranih ispitanika nije adekvatna jer od 1.200 anketiranih ispitanika 30 odsto pripada starosnoj dobi od 55 do 64 godine, a samo osam odsto dobi od 25 do 34 godine života. Osim toga, više od 50 odsto ispitanika ima status penzionera, te su članovi Privrednog saveta zaključili da je potrebno izvršiti dodatno istraživanje kako bi se dobila verodostojnija ocena građana o navedenim oblastima - piše u zvaničnom izveštaju.
Članovi Saveta su pohvalili mere aktivne politike zapošljavanja koje preduzima lokalna samouprava, a posebno dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Bilo je reči o pospešivanju privrednih aktivnosti kroz kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata. Savetom je predsedavao Dimitar Pavlevski, a sednici su prisustvovali Ljubica Prokin, Zoran Bulatović, Panto Petrović, Sava Dojić, Miroslav Kovačić, Ivan Kamerer i mr Mihael Plac, svi članovi PS, te Tanja Štrangarić, savetnik u Odseku za lokalni ekonomski razvoj.
savamajstor @ Sub, 17.02.2018. 00:13
infrastruktura invictus media istraživanje ivan kamerer kultura ljubica prokin lokalna samouprava miael plac miroslav kovačić odsek za lokalni ekonomski razvoj panto petrović poljoprivreda privreda privredni savet sava dojić sombor tanja štrangarić turizma zadovoljstvo građana zoran bulatović
• Anketari NSZ obilaze poslodavce

Nacionalna služba za zapošljavanje poziva kompanije koje posluju u Srbiji da učestvuju u istraživanju Anketa poslodavaca 2017.

Foto 14485- NSZ, od 22. novembra, sprovodi „Anketu poslodavaca 2017”, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Ovogodišnja anketa je sedma zaredom i njome će biti obuhvaćeno oko 5.000 poslodavaca iz svih oblasti rada. Anketari NSZ intervjuisaće u narednih mesec dana poslodavace širom Srbije o njihovim planovima zapošljavanja, neophodnim veštinama i znanjima koje potencijalni zaposleni treba da poseduju. Rezultat, kao i u slučaju prethodnih anketa, koristiće se za procenjivanje situacije na tržištu rada, za usklađivanje usluga i mera koje pruža NSZ sa potrebama privrede, kao i za poboljšanje kvaliteta naših usluga. Svrha Ankete poslodavaca je i identifikacija deficitarnih zanimanja – u svim regionima, kao i po privrednim sektorima - piše u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.
Dobijene informacije biće od značaja za NSZ, obrazovne institucije i za same poslodavce. Visok nivo učešća kompanija u istraživanju je od ključnog značaja. Bez saradnje malih, srednjih i velikih kompanija sa NSZ, ambiciozni rezultati, koji su od koristi za celo društvo, možda neće biti postignuti. Samo zajedničkim radom doprinećemo sagledavanju realnih potreba i daljnjem razvoju tržišta rada u Srbiji.
savamajstor @ Čet, 23.11.2017. 11:20
anketa poslodavaca istraživanje kompanije mala preduzeća nacionalna služba za zapošljavanje obrazovanje privreda sombor srednja preduzeća tržište rada
• Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa lokalnim samoupravama, odnosno lokalnim Savetima za bezbednost saobraćaja, do kraja avgusta sprovodiće istraživanje o bezbednosti saobraćaja i rizicima u drumskom saobraćaju na teritoriji Srbije - objavljeno je na zvaničnom sajtu grada.

Foto 27236- Istraživanje realizuju MHM projekt i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Anketa je u potpunosti anonimna te nam u tom smislu nisu potrebni Vaši lični podaci. Imajući to u vidu, molimo Vas da na pitanja dajete iskrene odgovore jer nam samo na taj način možete pomoći u realizaciji ovog istraživanja - piše u pozivu istraživačkog tima. Učesnici u saobraćaju se u istraživanje mogu uključiti popunjavanjem onlajn upitnika. Upitnik ima pet strana, a uz ozbiljan pristup potrebno je desetak minuta da se odgovori na sva pitanja.
- Savet za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Sombora podržava istraživanje i poziva učesnike u saobraćaju da popune upitnik i navedu svoje stavove koji će biti osnova za planiranje budućih mera i aktivnosti za unapređenje stanja bezbednosti u saobraćaju - piše u pozivu.
savamajstor @ Pon, 14.08.2017. 02:17
agencija za bezbednost saobraćaja društvo fakultet tehničkih nauka istraživanje mhm projekt saobraćaj savet za bezbednost saobraćaja sombor upitnik
>>
123456