Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Jubilarna sednica gradskog veća

„Somborska vlada” je zasedala stoti put.

Foto 32590Članovima Veća dostavljen je i izveštaj o održanoj javna raspravi nakon čega su usvojili Predlog odluke o uređenju grada Sombora i uputili ga Skupštini grada na razmatranje i usvajanje. Kako se navodi u izveštaju na raspravi je istaknuto da je cilj izmena i dopuna Odluke, postizanje i održanje komunalne i opšte uređenosti grada na višem nivou u odnosu na 2017. godinu, i to na način da u najmanjoj mogućoj meri dodatno opteretiti vlasnike, odnosno zakupce lokala u sklopu kulturno-istorijske celine „Istorijsko jezgro Sombora - Venac” - piše u zvaničnom izveštaju sa sednice. Gradsko veće na jubilarnom zasedanju prihvatili i Predlog odluke o utvrđivanju naziva kompleksa industrijske zone u gradu Somboru koja će se ubuduće zvati „Industrijska zona Sombor”. Predloženo je da se sve parcele koje se u Službi za katastar nepokretnosti vode kao Staparski put, ubuduće u listi nepokretnosti evidentiraju kao Industrijska zona Sombor, čime bi se izbegli problemi prilikom postupka pribavljanja, otuđenja i razmene nepokretnosti. Većnici su na sednici usvojili odluku o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije na prostoru industrijske zone u Somboru. Ove odluke razmotiće i odbornici Skupštine grada Sombora. Usvojen i predlog za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora JKP Energana.
Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije i usvojilo odluku po kojoj se Povelja grada Sombora za 2018. dodeljuje primarijusu doktoru Milanu Zobenici, kao priznanje za dostignuća u prethodnoj godini. Njega je predložio Upravni odbor Crvenog krsta Sombor. Kandidati za gradsku povelju bili su još doskorašnji direktor GB Karlo Bijelicki, diplomirani filolog Vladimir Jerković, odnosno prof. dr Stojan Berber. Veće je prihvatilo i informaciju o učešću grada Sombora, kao vodećeg partnera, u projektu „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima”, koji je odobrilo Programsko telo programa INTERREG IPA. Većnici su na stotom zasedanju dali saglasnost na godišnji okvirni Program podizanja spomenika i postavljanja skulpturalnih dela na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu.
savamajstor @ Sre, 24.01.2018. 05:11
dr milan zobenica društvo industrijska zona industrijska zona sombor istorijsko jezgro sombora - venac jkp energana odluka o uređenju grada plan generalne regulacije povelja grada sombora program podizanja spomenika i postavljanja skulpturalnih dela socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima sombor staparski put stojan berber vladimir jerković
• Izmena odluke o uređenju grada

Grad Sombor je raspisao poziv za javni uvid u Nacrt odluka o uređenju grada.

Foto 13726Nacrt odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada biće na javnoj raspravi od 12. do 19. januara. Prezentacija Nacrta Odluke održaće se 19. januara 2018. godine u periodu od 10 do 11 časova - saopštilo je Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora koje je i pripremilo prve izmene i dopune Odluke o uređenju grada.
Izmenama se dodatno definišu objekti, te bliži uslovi za postavljanje objekata na teritoriji grada, izrada elaborat o uređenju pešačke zone, bašte ugostiteljskih objekata, u i van kulturno-istorijske celine, objekata i uređaja, odnosno balon hala, kao izdavanje lokacijskih dozvola za postavljanje kioska. Najznačajnije promene tiču se bašta uz ugostiteljske objekte. Ubuduće bašte mogu biti postavljane tokom cele godine, s tim da ni u jednom slučaju ne mogu biti pretvorene u objekte. Neće smeti da imaju šank, roštilj, fontanu, a jedini dozvoljeni rahladni uređaj može biti ventilator. Radnim danima muzika u baštama neće biti dozvoljena u periodu od 15 do 17 i 22 - 7, odnosno 00 - 08 (vikendom). Izmenama su predviđena i posebni uslovi za postavljanje bašta u „Istorijskom jezgru Sombora - Venac”. Bašte u tom delu grada mogu činiti samo stolice, stolovi i senila (suncobrani i tende). Nije dozvoljeno formiranje zimskih bašta, ali ni fiksiranje bilo kod elementa bašte za pod. Propisano je da suncobrani ne mogu sadržati bilo kakve reklame, te da moraju biti natur bele, crne ili bež boje. Takođe, u delu pešačke zone nije dozvoljeno postavljanje, ograda, podijuma/platformi... Javno komunalno preduzeće Prostor regulisaće privremeno zauzimanje javnih površina, dok će za zauzeće prostora u Ulici Kralja Petra I biti potrebna i saglasnost glavnog urbaniste grada.
Odlukom je predviđeno da sva pravna lica koja ubuduće budu zauzela površinu bez odobrenja ili suprotno uslovima odobrenja budu kažnjena sa 70.000 dinara. Kazna od 12.000 dinara važi za odgovorna lica, odnosno fizička lica koja postupne suprotno Odluci, dok je za preduzetnike taj iznos 30.000 dinara. Izmene i dopune Odluke o uređenje grada proučite na sajtu Grada.
savamajstor @ Pon, 15.01.2018. 03:11
bašte društvo glavni urbanista grada istorijsko jezgro sombora - venac izmene i dopune jkp prostor kazne odluka o uređenju grada sombor ugostiteljski objekti ulica kralja petra i