Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Traje konkurs za pripravnike iz ruralnih područja

Javni poziv za učešće u programu pripravnika za poslodavce iz privatnog sektora, iz ruralnih područja, je i dalje otvoren. Program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita uz zasnivanje radnog odnosa.

Foto 14485- Nacionalna služba za zapošljavanje će refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program. U zavisnosti od obrazovanja pripravnika program može trajati pola godine, za one sa diplomom srednje škole, devet meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem ili godinu za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem - navode organizatori. Poslodavci koji žele da se prijave za učešće u programu moraju da ispune nekoliko obaveznih uslova i to: da redovno izmiruju poreske obaveze, da im račun nije blokiran, kao i da među zaposlenima ima osoba koje na osnovu svog obrazovanja i iskustva budućim pripravnicima mogu biti mentori. Pozivom je predviđeno da u programu mogu učestvovati samo nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje nastanjena u ruralnom području, lica koja nisu u najbližem srodstvu s poslodavcem, prvi put zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika i nisu radili kod poslodavca.
Selekciju nezaposlenih vrši NSZ u saradnji sa poslodavcem. Informacije o programu pripravnika mogu se dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe, preko Pozivnog centra NSZ na telefon: 0800-300-301 ili na sajtu. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20. septembra. Program se finansira iz IPA fondova Evropske unije kroz projekat Pomoć teže zapošljivim grupama.
savamajstor @ Čet, 02.06.2016. 08:18
evropska unija ipa fond nacionalna služba za zapošljavanje filijala sombor pripravnici privreda ruralna područja sombor
• Sombor: Put Baja - Sombor prioritet (1)

Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013”, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Foto 13303Foto 18062Sombor je sa svojom geografskom pozicijom savršeno mesto za realizaciju projekata u okviru prekogranične saradnje sa Evropskom unijom. Teritorija grada graniči se sa Mađarskom na severu i Hrvatskom na zapadu, tako da je saradnja sa susednim regijama i velika šansa i neminovnost. U prethodnom konkursnom ciklusu najveći broj projektnih predloga realizovan je u saradnji sa bratskim gradom Bajom, koji je, bez sumnje, siguran partner centra Zapadnobačkog okruga. Kako navode iz Kancelarije za lokalni ekononomski razvoj, Grad Sombor je u periodu od 2007. do 2013. godine učestvovao u projektima vrednim tri miliona evra. Ne može se sa sigurnošću govoriti o broju odobrenih sredstava, ali dostupni podaci kažu da je sufinansiranje Evropske unije u somborskim projektima premašilo 1,2 miliona evra. Konkursne prilike su iskorišćene u mnogo većoj meri nego u susednim opštinama – Apatinu, Kuli i Odžacima. Ipak, Sombor još uvek nije na nivou ostalih vojvođanskih gradova, pre svega Subotice i Novog Sada. Razlog za to treba delom tražiti u nedovoljnoj obučenosti zaposlenih u lokalnim samoupravama pograničnih područja, te u organizacijama civilnog društva. Zajedničko im je još i nepoznavanje procesa apliciranja, teškoće u poštovanju procedura koje iziskuje realizacija, ali i hronični manjak novca za potrebe sufinansiranja. 
KLER i RAGS na istom zadatku
Evropskim projektnim aktivnostima grada Sombora, barem po zvaničnim dokumentima, trebalo bi da rukovode Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i Razvojna agencija grada Sombora (RAGS). Međutim, kako pri formiranju nije napravljena dovoljno dobra podela poslova u dve institucije, dešavalo se da izostane uigran nastup i koordinisana akcija. Inače, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj funkcioniše pri Gradskoj upravi, dok je „samostalna” Razvojna agencija grada Sombora ustrojena kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Polovina osnivačkog kapitala pripada Gradu Sombor. Deset odsto udela u RAGS-u imaju JKP Vodokanal, JKP Parking servis, Regionalna privredna komora Sombor, JKP Energana, te JKP Čistoća. – Shodno kapacitetima bolje se nije moglo uraditi. Mislim da je postignuto dosta toga. Imali smo svega nekoliko ljudi koji su ozbiljno radili CBC projekte. Prioriteti su se uspostavljali praktično u hodu i to po otvaranju poziva, kako bismo se što brže prilagodili njihovim uslovima – kaže Mihael Plac, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, ukazujući da je Kancelarija sa svega jednim do dva zaposlena u svim pozivima uputila po projektni predlog. – Uz to, imali smo i odličan učinak. Na konkursu sa mađarskim partnerima svi kandidovani projekti bili su i odobreni – naglasio je Plac, i iskazao uverenje da će u narednom periodu i Razvojna agencija grada Sombora dati značajniji doprinos „putovanju” kroz fondove EU. Šef Kancelarije je ukazao i na potrebu usvajanja ozbiljnog dokumenta sa prioritetnim projektima, rangiranih po bitnosti i stepenu spremnosti, u svim oblastima prekogranične saradnje. Problem sa pripremom dokumentacije, takozvanim “pakovanjem” projekata, pokazao se i u Somboru. Po mišljenju Placa, da bi u potpunosti savladali sve konkursne veštine, zaposlenima je potrebno i do tri godine. Uz to, od njih se očekuje posvećenost i predanost poslu, koji su ključ za pravilno rukovođenje procesima i administracijom IPA projekata. Kao i kod mnogih drugih lokalnih samouprava, doduše u nešto manjoj meri, i u Somboru je detektovan problem sa engleskim jezikom. Kada se sve uzme u obzir, prethodni ciklus prekogranične podrške, može biti okarakterisan kao uspešan. Realizovano je nekoliko kvalitetnih projektnih predloga u kojima je prevashodni cilj bilo – opšte dobro! Aktivnosti su odnosile na praćenje i uništavanje ambrozije u pograničnim područjima dve zemlje, monitoring podzemnih izvora pijaće vode, ali i prvi korak ka potpunom oporavku međunarodne saobraćajnice, inače najkraće drumske veze jugoistočne Evrope sa Budimpeštom i Bečom.
Izvor: Autonomija.info | savamajstor @ Ned, 14.06.2015. 20:15
baja ipa fond kancelarija za lokalni ekonomski razvoj mađarska mihael plac ndnv nemanja delić nezavisno društvo novinara vojvodine pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji ap vojvodine finansiranih od strane eu u periodu 2007-2013 prekogranični projekti privreda put sombor - baja razvojna agencija grada sombora sombor
• Kreditne linije Razvojnog fonda

Na ime kredita za trajna obrtna sredstava i obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa malih i srednjih preduzeća Vojvodine, pokrajinski Razvojni fond stavio je na raspolaganje 400 miliona dinara. Još 100 miliona Fond je namenio za pripremu IPA projekata.

Foto 4508Pravo da konkurišu za kredit za obrtna sredstva, imaju mala i srednja preduzeća sa teritorije Vojvodine koja posluju sa neto dobitkom, koja u prethodnih godinu dana nisu bila u blokadi dužoj od 30 dana, te koja nemaju dugove prema državi i samom Fondu. Kako je navedeno u Konkursu, rok za vraćanje kredita je 36 meseci. Grejs period je šest meseci, a godišnja kamata u zavisnosti da li je kredit obezbeđen garancijom ili hipotekom, tri odnosno četiri odsto. Traženi iznosi kredita mogu biti od milion do 20 miliona dinara - piše u konkursnom pozivu koji možete preuzeti u prilogu vesti. 
Istovremeno, Fond je raspisao i konkursni poziv za predfinanasiranje IPA projekata. Za ove namene izdvojeno je 100 miliona dinara. Na finansijsku podršku pravo imaju nevladine organizacije i udruženja građana, lokalne samouprave i javna preduzeća, bez obzira da li je osnivač grad/opština ili AP Vojvodina. Konkurse možete preuzeti u prilogu vesti, dok su potrebni formulari, za oba Poziva, dostupni na sajtu Razvojnog fonda Vojvodine.
savamajstor @ Pon, 04.11.2013. 03:17
ap vojvodina ipa fond krediti obrtna sredstva privreda razvojni fond vojvodine sombor
• IPA uklanja alergene

Grad Sombor i mađarski grad Baja potpisali ugovor sa Delegacijom Evropske komisije, o dodeli bespovratnih sredstava za projekat „Održivost životne sredine bez alergena”.

Foto 13086 Finansijska sredstva za ovaj projekat (397.000 evra) obezbeđena su putem EU fondova, u okviru Programa prekogranične saradnje između Republike Srbije i Republike Mađarske.  Projekat predviđa praćenje i sprečavanje štetnog uticaja i širenja alergenih biljaka, kao i edukaciju stanovništva i zainteresovanih grupa o njihovom dejstvu i merama suzbijanja, sa posebnim naglaskom na praćenju i suzbijanju ambrozije. Realizaciju projekta izneće fond „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine u saradnji sa partnerima iz Srbije (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Grad Sombor) i Mađarske (Grad Baja).
U okviru drugog javnog poziva Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija odobrena su sredstva za finansiranje 69 projekata u ukupnom iznosu od 12.363.001,58 evra
.
mifi @ Čet, 27.10.2011. 12:17
alergeni ambrozija baja društvo ipa fond ipa projekti mađarska sombor srbija
• Nova IPA projektna linija

Poziv za programe prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija biće otvoren do 15. novembra - obavestili su organizatori.

Foto 3818Tim povodom će u utorak, 30. avgusta u Somboru biti upriličen informativni dan, koji zainteresovanima za učešće na konkursu obezbeđuje potrebne informacije i nudi mogućnost stvaranja neophodnih partnerstava. Informativni dan u Somboru biće održan u velikoj županijskoj u periodu od 10:30 do 15 sati. - Projekti treba stimulišu prekogrаničnu sаrаdnju rаdi diversifikаcije i poboljšаnjа regionаlne privrede na društveno i ekološki održiv nаčin, dok u isto vreme, unаpređuju dobrosusedske odnose duž grаnice. Neophodno je da se izgrаde kаpаcitete lokаlnih, regionаlnih i nаcionаlnih institucijа zа uprаvljаnje progrаmimа Evropske unije te da se pripreme zа uprаvljаnje budućim prekogrаničnim progrаmimа u okviru teritorijаlne sаrаdnje u oblasti strukturnih fondovа EU - piše u javnom pozivu.  
Najnoviji ciklus IPA projekata biće težak 5,35 miliona evra, od čega Srbiji pripada oko 3,2 miliona. Prioritetni programi ovog kruga su ekonomski razvoj, zaštita životne sredine i promovisanje razmene „ljudi ljudima”. Predlagači moraju obezbediti najmanje 15 odsto učešća u projektu, a grant ne može biti manji od 30.000 evra. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i javna preduzeća i ustanove sa teritorije sledećih regiona: Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj, te Sremski, Južnobački, Severno Bački i Zapadnobački okrug u Srbiji, kao i priključeni regioni Požeško-slavonska, Brodsko-posavska županija i u Srbiji Mačvanski okrug. U prilogu vest možete preuzeti IPA javni poziv i prijavni obrazac za informativni dan u Somboru.  
savamajstor @ Pet, 26.08.2011. 11:27
društvo ipa fond programi hrvatska - srbija sombor zapadno bački okrug
>>
12