Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Skidanje useva, porezne kvote i otkup zemljišta (1)

Gradsko veće je donelo odluke o skidanju useva sa uzurpiranih parcela, zonama i koeficijentima za porez na imovinu, te elaborat opravdanosti za neposrednu pogodbu prilikom otkupa zemljišta u industrijskoj zoni. Ove odluke će biti po hitnom postupku prosleđene na predstojeće zasedanje Skupštine grada.

Foto 28303- Na 7. sednici Gradskog veća utvrđen je Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike odnosno grada Sombora koje se nalazi na teritoriji grada Sombora. Predlog bi po hitnom postupku trebalo da razmotre i odbornici na narednoj sednici Skupštine grada. Po hitnom postupku Skupština bi na narednoj sednici trebala da razmotri i Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i  koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora, kao i Predlog Odluke o pristupanju izradi Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Bloku 102 i 103 u industrijskoj zoni u Somboru, neposrednom pogodbom, bez naknade, i obrazovanju i imenovanju Radne grupe za izradu ovog Elaborata - navodi se u zvaničnom izveštaju sa sednice Gradskog veća.
Kako je saopšteno većnici su usvojili i predlog odluke o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta, pa će takozvano participativno budžetiranje biti sprovedeno i u procesu priprema budžeta grada za 2017. Prihvaćena je informacija o potrebi preduzimanja hitnih mera radi poboljšanja vodosnabdevanja u Doroslovu, a na osnovu dopisa JKP Vodokanal. Preduzeću je naloženo da u što kraćem roku preduzme neophodne kratkoročne mere radi boljeg vodosnabdevanja u ovom selu. - Pod hitnim, kratkoročnim merana podrazumevaju se nabavka i  ugradnja pumpi za hlorisanje vode na šest bunara (na sedmom bunaru pumpa je već ugrađena),  rekonstrukcija elektro ormana,  krečenje i farbanje bunarskiih kućica. Pristupiće se i ugradnji hidranata na krajevima vodovodmne mreže - radi ispiranja vodovoda, a potrebna je i rekonstrukcija dela vodovodne mreže radi bolje hidraulike. Vodovodna mreža u Doroslovu sastoji od sedam mikro vodovoda malog prečnika i zastarelog materijala, potrebno je ugovoriti izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove vodovodne mreže koja će se spojiti na magistralnmi dovodnik vode CSV Jaroš, što je jedino, pravo dugoročno rešenje vodosnabdevanja u Doroslovu - piše u izveštaju.
Gradski većnici su na sedmom zasedanju usvojili informaciju o stanju nastalim nakon blokade računa MZ Kljajićevo, zbog neizmirenih poreskih obaveza u 2013. godini, te dali saglasnost na plan rada distributivnog sistema JKP Energana. Imenovana je komisija za podizanje spomenika i postavljanje skulpturalnih dela, a usvojene su izmene i dopune odluke o formiranju Saveta za migraciju. U prilogu vesti preuzmite kompletan dnevni red 7. sednice Gradskog veća.
savamajstor @ Čet, 07.07.2016. 03:11
blok 102 blok 103 doroslovo gradsko veće industrijska zona jkp energana jkp vodokanal komisija za podizanje spomenika i postavljanje skulpturalnih dela mz kljajićevo radna grupa savet za migraciju sela skidanje useva sombor vodovod
• DJB: Porodični i mikro biznisi za oporavak privrede (21)

Lista broj 15. Dosta je bilo - Saša Radulović

Foto 27727 Kako do stabilnijeg, sigurnijeg i manje zaduženog budžeta i javnih preduzeća?
Situacija u Somboru je takva da je partokratija uvučena u sve pore društva. Da bi Grad (svaki, a ne samo Sombor) krenuo napred, parazit se mora odvojiti od domaćina. To je osnovni uslov. Ako vodite računa o kućnom budžetu onda bi znali da vodite računa i o lokalnom. Trošite onoliko koliko imate i ponašate se odgovorno. Ne možete dozvoliti da pravite trgove i ulice (jer se to u predizbornoj kampanji vidi), a kuća vam prokišnjava sa svih strana. Danas imamo situaciju da poklanjamo kamione za odnošenje smeća, a u isto vreme kupujemo tri nova, trošimo milione na reprezentaciju... To nije odgovorno ponašanje. Kada je reč o javnim preduzećima, smatramo da je tu situacija i gora nego u lokalnoj samoupravi. Prvo se mora uraditi realna sistematizacija, na osnovu realnih potreba i shodno tome utvrditi koliko je partijski zaposlenog viška koji samo sedi po kancelarijama. Kada identifikujemo višak, onda se ta nepotrebna radna mesta gase. Javna preduzeća ne smeju biti dotirana od strane budžeta, moraju poslovati sa dobitkom jer su to monopolske firme. Ali ne tako što će podizati cenu svojih usluga, već tako što će te firme voditi oni koji to znaju, a ne partijski kadrovi. To jednostavno ne sme biti partijski plen.
Šta Somboru može doneti realan privredni rast u narednom ciklusu, koji bi doprine smanjenju nezaposlenosti i siromaštva?
Povoljna investiciona klima, smanjenje birokratije i smanjenje nameta. Ako očekujemo dolazak nekog investitora onda se tako i ponašamo. Moramo znati šta u kom momentu imamo da ponudimo i kako da olakšamo posao. Nešto od toga spada u nadležnosti lokalne samouprave, ali većina ipak ne. Mi smatramo da oporavak privrede leži u porodičnim biznisima i mikro firmama (koje inače prehranjuju Srbiju), kao i u poljoprivredi kroz porodična gazdinstva gde se zalažemo da se poljoprivrednicima omogući otkup do 30 ha poljoprivrednog zemljista umesto što se zemlja poklanja strancima. Moraju se otkloniti sve imovinsko-pravne prepreke koje koče razvijanje industrijske zone grada Sombora. Mora se dovući kompletna infrastruktura i onda tako uređeno ponuditi investitorima. 
Kako nameravate da rešite problem uzurpacije zemljišta i koji su Vaši predlozi za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području grada Sombora?
Uzurpacija poljoprivrednog zemljišta je u velikoj meri problem države, a u manjem delu lokalne samouprave. Rešavanje tog problema je vrlo jednostavno, ali prethodno moraju biti ispunjeni sledeći uslov: Zakonodavna, izvršna i sudska vlast moraju biti razdvojene i nezavisne. Prvo donesete valjan zakon o poljoprivrednom zemljištu u kojem naravno povećate predviđene sankcije za uzurpaciju, pa kad neko uzurpira zemljište onda policija izvši svoj posao i ta lica privede i nakon toga sud postupi u skladu sa donetim zakonom o poljoprivednom zemljištu. Kad imate situaciju da su sankcije neadekvatne, da policija ne sme da obavlja svoj posao i na kraju da predmeti završe negde u fioci dok ne zastare, onda je nemoguće rešavati svaki problem pa tako i uzurpacije. Trenutno stanje je takvo da država podstiče uzurpaciju poljoprivrednog zemljišta, a lokalni moćnici iz senke, kao što smo videli na primeru poverenika SNS-a Slobodana Stanića, kao i gradonačelnika Saše Todorovića, raspoređuju ko sme da obrađuje zemljište i pod kojim uslovima. Rezultati te kafanske politike su oštećeni poljoprivrednici kao i gradski budžet za milione dinara. Kada je reč o unapređenju poljoprivredne proizvodnje, smatramo da to nije političko pitanje već pitanje struke i samo ona bi smela da da odgovor na njega. 
Vodovod u naseljenim mestima – koliko će to koštati građane, planovi i rokovi?
Pokret Dosta je bilo – Saša Radulović se najiskrenije zalaže za depolitizaciju javnih struktura. Samim tim mi nemamo odgovor na ovo pitanje jer mi nismo najpametniji, mi se ne razumemo u sve, ali smo dovoljno pametni da pitamo ljude čija je to struka koji su merodavni da govore o stručnim pitanjima kao što je vodosnabdevanje. Ono što je stav pokreta „Dosta je bilo – Saša Radulović” jeste da trenutno stanje je daleko od zadovoljavajućeg kao i odnos lokalne samouprave prema naseljenim mestima u kojima je zabranjena voda za piće. Građani tih mesta nisu na vreme obavešteni o neispravnosti vode, lokalna samouprava nije obezbedila funkcionalno privremeno rešenje za ta mesta kako bi svi građani imali pitku vodu. Takođe, građani Sombora plaćaju jedne od najvećih računa za vodu u celoj Srbiji, a to je rezultat partijske podele plena i neadekvatnog upravljanja JKP Vodokanal. 
Prioritetni projekti za Sombor i naseljena mesta – infrastruktura, sport, kultura, turizam, međunarodna saradnja...
Prioritetni projekat Grada je Strategija održivog lokalnog razvoja u kojoj će biti pobrojani svi resursi, odnosno kapaciteti sa kojima Grad raspolaže i u čiju izradu će biti uključeni svi relevantni stručnjaci iz Grada. To je najvažniji dokument koji jedan grad može da ima, dokument koji određuje cilj ka kom će sve strukture grada se kretati do 2020. godine. Uz Strategiju potrebno je izraditi i Akcione planove u kojima će biti određene odgovorne osobe, očekivani rezultati kao i vremenski period odnosno rokovi za izradu određenih zaduženja. Sa ovako ustrojenim dokumentom imamo jasne i merljive rezultate te će građani biti u svakom trenutku informisani o stepenu realizovanih planova i po tome treba da se meri učinak svake lokalne samouprave, svakog Gradskog veća. Trenutna Strategija održivog lokalnog razvoja Sombora je rađena na prečac, bez želje da se uključe stručnjaci iz bilo koje oblasti. Strategiju su pisale po jedna ili dve osobe za svaku oblast, a rađena je sa svrhom da završi u fioci. Dakle, Sombor trenutno nema svoj strateški plan, Sombor trenutno ne zna kako će izgledati za pet godina, a rezultat toga je ovakvo haotično stanje u kom vlada partokratija i lični interesi pojedinaca koji ne polažu nikom račune. Bez rezultata, bez smisla, bez dugoročnih efekata, tako trenutno izgleda politička scena Grada Sombora.
savamajstor @ Sre, 20.04.2016. 10:00
10. dosta je bilo - saša radulović društvo industrijska zona jkp vodokanal kultura poljoprivreda privreda sela sombor sport strategija razvoja grada turizam
• NSNG: Centralizovati javne nabavke, smanjiti broj funkcionera (3)

Lista broj 10. Naša sela, naš grad - Nebojša Berić

Foto 27726 Kako do stabilnijeg, sigurnijeg i manje zaduženog budžeta i javnih preduzeća?
Učinićemo da budžet grada, umesto politikantskog, bude razvojni, pažljivo koncipiran, uvažavajući potrebe poljoprivrede i privrede, dakle sela i grada. Nažalost, budžet je već sada prezadužen, a velika kreditna zaduženja opterećuju sva javna preduzeća bez razlike, te je shodno tome neophodno ukrupniti komunalni sektor, smanjiti funkcionerski kadar, racionalizovati sve službe, imati centralizovanu javnu nabavku (ceo grad), objediniti bazu korisnika i time poboljšati naplatu usluga.
Šta Somboru može doneti realan privredni rast u narednom ciklusu, koji bi doprineo smanjenju nezaposlenosti i siromaštva?
Spektakularne rezultate privrednog rasta ne možemo očekivati, ali se treba bazirati na podsticanju poljoprivrede, subvencionisanju kreditnih zaduženja za razvoj povrtarskih kultura na malim seoskim gazdinstvima, stočarstvu, sem tradicionalnog i na kunićarstvo, kozarstvo... Taj uzgoj mora biti na potpuno prirodan način kako bi plasman bio siguran. 
Kako nameravate da rešite problem uzurpacije zemljišta i koji su Vaši predlozi za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području grada Sombora?
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta napraviti striktno prema zakonskim propisima, poštujući sve rokove. Licitacije moraju biti poštene, bez povlašćenih, a „mala” gazdinstva uključiti u javnu raspravu pre slanja na saglasnost u ministarstvo poljoprivrede. Individualne poljoprivredne proizvođače podsticati na udruživanje u zadruge, kako bi lakše nabavljali repromaterijal, a kasnije i plasirali svoju robu na tržište. 
Vodovod u naseljenim mestima – koliko će to koštati građane, planovi i rokovi?
Postoje planovi za kompletno povezivanje izvorišta Jaroš sa naseljenim mestima - prvi krak. Drugi krak je uvezivanje vodovodne mreže Bezdan - Kolut - Bački Breg i Bački Monoštor. Budući da je sam Vodokanal kreditno znatno zadužen, svakako zahtevati pokrajinska i republička sredstva, koja su u visini od milijardu dinara. Istovremeno je potrebno menjati i cevi koje su u velikoj meri i dalje azbestne, stare i preko 40 godina. Sav posao, uz ozbiljan angažman i političku volju svih, mogao bi se završiti za četiri godine. 
Prioritetni projekti za Sombor i naseljena mesta – infrastruktura, sport, kultura, turizam, međunarodna saradnja...
Konačno zaokruživanje industrijske zone, potpuno infrastrukturno opremanje i konačno ponuditi potencijalnim investitorima. Potpuno besplatno je prvi prioritet. Raspodelu sredstava iz budžeta, sportskim klubovima, KUD-ovima, udruženjima građana uraditi javno i pravično, striktno u skladu sa definisanim kriterijumima. Kontakte u međunarodnoj saradnji treba usmeriti pre svega na privrednu sferu. Sve ostalo će se bez problema nadovezati na konkretne uspehe u privredi. 
savamajstor @ Sre, 20.04.2016. 08:00
10. naša sela, naš grad - nebojša berić društvo industrijska zona kultura obrazovanje poljoprivreda privreda sela sombor sport vodokanal vodovod
• Memorandum sa šangajskim investitorima (4)

- Za predivni Sombor najbolje želje - rekao je Vu Jing prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji kineskih investitora iz Longin investing menadžmenta (Longying Investment and Managment) i Grada Sombora.

Foto 27315 - Ovo je dan za ceremoniju jer je potpisan sporazum o razvoju nove industrijske zone. Longin zvanično počinje da preuzima obavezu uspešne dugoročne saradnje i razvoja zajedničkog projekta. Svi članovi udruženja, kao i Longin centralna kompanija, učinićemo najviše što je u našoj moći da ostvarimo svoje poslovne interese, ali i pomognemo svojim poslovnim partnerima, a sada je to grad Sombor, da završi svoju industrijsku zonu, završi investicije i da raširi kooperaciju od interesa za grad - izjavio je Vu Jing, koji će u ime šangajskog investicionog fonda rukovoditi razvojem zone u Somboru. - Nadamo se da će zahvaljujući investiciji Sombor biti najsjajniji proizvodni centar Srbije i da će omogućiti odličan život građanima regiona - dodao je Jing. Kako je navedeno planirano je da prva faza kineske investicije u razvoj industrijske zone u Somboru bude realizovana u narednih pet godina.
- Memorandum podrazumeva napore, jedne i druge strane da u roku od 30 dana nađu rešenja za sve ono što je predmet interesovanja za ulaganja u naš grad. Kineski investitori su zainteresovani za 30 hektara opremljene industrijske zone na kojima bi komora gradila industrijski park. U prvoj fazi bi se smestilo 25 kompanija koje su članice privredne komore iz Šangaja. Mislim da je ovo velika stvar za Sombor - izjavio je zamenik gradonačelnika Vladislav Živanović, napominjući da će o potpisanom memorandumu u najkraćem roku biti obaveštena Vlada Srbije i organi pokrajinske vlasti. 
Privredno udruženje Longin investing menadžment okuplja 150 kompanija. Interesovanje za ulaganje u Somboru predstavnici šangajske privredne komore pokazali su pre pola godine.
savamajstor @ Pon, 07.03.2016. 00:07
industrijska zona industrijski park investitori longying investment and managment memorandum o saradnji privreda privredna komora shanghai - šangaj sju sijang sombor vladislav živanović vu jing
• Prodžeti najavio proširenje proizvodnje (1)

U petak je u Županiji održana konferencija za štampu, na kojoj su gradonačelnik i predstavnici italijanske kompanije „Prodžeti” najavili izgradnju nove fabrike u industrijskoj zoni.

Foto 27175 Gradonačelnik Saša Todorović, je istakao da je poseta vlasnika i direktora italijanske kompanije „Prodžeti” veoma važna za grad Sombor. Ova kompanija je provereni i praktično brojčano drugi po veličini privredni subjekt koji zapošljava naše sugrađane. - Već mesecima radimo na jednoj ideji koja će biti realizovana u narednom periodu, a to je proširenje kapaciteta Prodžetija u gradu Somboru. Lokalna samouprava je u prethodnom periodu za te namene obezbedila jednu parcelu u Industrijskoj zoni. Ispoštovana je zakonska procedura, odnosno predlog da se parcela ustupi Prodžetiju bez naknade, razmatrana je na Gradskom veću, a potom je odluka o ustupanju doneta i na sednici Skupštine grada. Vlada Republike Srbije je odobrila dodelu parcele bez naknade kompaniji Prodžeti. Prema biznis planu koji smo imali na uvid i ugovora koji smo međusobno potpisali, očekujemo da se celokupni dosadašnji pogon iz postojeće fabrike, preseli na novu lokaciju. Očekujemo i otvaranje novih 150 radnih mesta za naše sugrađane – kazao je gradonačelnik Saša Todorović.
Romano Rosi se zahvalio na prijemu i izuzetno dobrim odnosima sa lokalnom samoupravom, te je istakao da su u Somboru pronašli vrlo mlad i agresivan menadžment, koji su omogućili da se ceo posao uradi onako „kako hoćemo i želimo”, u maksimalno brzim rokovima, kako zakonska regulativa nalaže. Rosi je još istakao da imamo dobre ljudske resurse, vrlo stručne i profesionalne ljude i da je jedan od razloga zašto ovde pravimo novu fabriku. Nadamo se da ćemo u toku ove godine ne samo započeti, već i završiti izgradnju i početi proizvodnju. Poslednji rok početka proizvodnje u novom pogonu je februar/mart naredne godine.
Ljiljana Jovanović (konsultant i prokurista Prodžetija) je odgovarajući na pitanja medija istakla da je njihova kompanija u jednom momentu bila zainteresovana za kupovinu Borelija, ali da je neraščišćena imovina i vlasništvo glavni razlog trenutnog odustajanja. Jovanovićeva je još istakla, da će se nova fabrika nalaziti u Industrijskoj zoni, iza Bane Sekulića i Mare. Ona je predočila da Prodžeti trenutno zapošljava 957 radnika, od čega je 430 – 450 zaposleno u Somboru, te da kompanija ima pogone i u Vladimircima (sedište kompanije) i u Vršcu. Ako se uzme u obzir da sarađujemo i sa 22 kooperanta (MSP), onda u ovom momentu zapošljavamo i preko 2.000 ljudi.
Partner Prodžetiju na ovom projektu će biti Guči, a vrednost investicije je ostala tajna.
milangagrčin @ Pon, 15.02.2016. 00:06
bane sekulić boreli fabrika gradonačelnik gradsko veće industrijska zona ljiljana jovanović mara parcela bez naknade privreda prodžeti romano rosi saša todorović skupština grada sombor vladimirci vršac
<<>>
123456