Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Mađar so: Gašenje Radio Sombora (6)

Prema svemu sudeći, 31. oktobra će se ugasiti Radio Sombor koji 44 godine neprekidno emituje program. Od svog osnivanja, ova medijska kuća, koja raspolaže sa regionalnom frekvencijom, emitovala je program na mađarskom i srpskom jeziku, čitavu deceniju je imala i hrvatske i bunjevačke emisije, a program na romskom jeziku je nakon kraćeg vremena ukinut zbog nedostatka sredstava. Krajem meseca će se u studijima prekinuti rad, a zaposleni će biti poslati na biro rada.

Foto 4610Foto 14351Krajem meseca će se u studijima prekinuti rad, a zaposleni će biti poslati na biro rada. Medij čiji je osnivač lokalna samouprava je privatizovan 2. novembra 2007. godine, ali novi većinski vlasnik nije našao svoju računicu, nije izvršio svoje obaveze koje su proizilazile iz ugovora i zbog toga je Agencija za privatizaciju, nakon raskidanja ugovora od njega povratila akcije. Od tada je skoro dvadesetak osoba ostavilo firmu koja samo gomila dugove, a danas ima samo šest zaposlenih u radiju.
- Svih šest zaposlenih su izabrali socijalni program što znači da napuštaju radio – izjavio je direktor Stipan Benić. - Čim ministarstvo za rad odobri program, što znači spajanje radnog staža i otpremninu od 200 evra po godini radnog staža, Radio Sombor više neće imati nijednog zaposlenog. Agencija za privatizaciju nije ni ponudila radio za prodaju, jer dugovi premašuju procenjenu vrednost firme. Dugujemo pet miliona dinara, većinom za plate zaposlenima, odnosno sa doprinosima i porezima, kao i najamninom za naše prostorije lokalnoj samoupravi. Ostali dugovi iznose milion dinara, dok je procenjena vrednost firme tri miliona dinara. Zaposleni su poslednji put platu dobili u januaru 2014. godine, i to ne minimalac, nego minimalnu osnovu bruto plate koja je malo manja od minimalca. Iz signala od Agencije nas čeka stečaj. Bez radnika, stečajni upravnik neće imati drugog posla osim prodaje vlasništva firme i isplate dugova. Vrednost predstavlja stub antene i zgrada predajnika. Pokretna imovina je amortizovana, neće biti ozbiljnijih prihoda. Direktor smatra važnim da naglasi to da Radio Sombor, od svog osnivanja, nije plaćao najamninu lokalnoj samoupravi, koja to nije ni tražila, ali je sada predala račun za mesec dana unazad i računa na isplatu sve dok se ne proda jedini regionalni radio Zapadne Bačke. Direktor kaže da je lokalna samouprava već odavno digla ruke od medijske kuće, da je iznos za informisanje na manjinskim jezicima prilikom poslednjeg konkursa, kojim je radiju dodeljeno 150 000 dinara, bio signal da lokalna samouprava ne želi da se bavi sudbinom radija, mada je očigledno da jedan javni medij, koji program emituje i na jezicima nacionalnih manjina sam, bez sufinansiranja, ne može opstati u polju kojim vladaju tržišni uslovi. Gašenjem Radio Sombora iz regije će nestati javni medij, ostaće jedan lokalni radio na tržišnoj osnovi, dve kablovske televizije, jedan srpski i jedan mađarski nedeljnik (sudbina ovog potonjeg, „Dunataja” je neizvesna, prema rečima direktorice Žužane F. Cirkl jer je moguće da će se krajem godine ukinuti).
- Mediji koji ostaju nakon gašenja Radio Sombora pristupačni su samo ako se za njih plati. Novine treba kupiti, kablovska televizija se može gledati ako tu uslugu platimo, a građani istovremeno svojim porezima doprinose gradskom budžetu iz kojeg se potom na ime finansiranja projekata nešto da i medijima, što tu u lokalu, nije ni u kakvoj vezi sa potrebama finansiranja javnog servisa. Možda bi se moglo videti da plaćamo dva puta za informaciju: jednom u budžet a jednom za uslugu onome ko omogućava pristup istoj – napomenuo je direktor Radio Sombora. Postavlja se i pitanje šta će uraditi lokalna samouprava sa prostorijama koje ostanu nakon gašenja radija, jer su one formirane za potrebe radija sa studijima i režijom.
Izvor: Mađar so | savamajstor @ Sre, 28.10.2015. 14:16
agencija za privatizaciju bunjvački društvo dunataj gašenje hrvatski mađarski manjinski programi radio sombor regionalni radio romski sombor stipan benić zaposleni žužana f. cirkl
• Zvanično otvoreno dopisništvo RTV

Posle deset godina rada u raznim, uglavnom neodgovarajućim uslovima, dopisništvo Radio-televizije Vojvodine dobilo je opremljeni studio, računare za montažu i direknu vezu sa RTV u Novom Sadu, što sada omogućava uključenje uživo u program pokrajinskog javnog medijskog servisa.

Foto 25399Foto 25395 Opremanjem studija Radio-televizije Vojvodine i formiranjem dopisničke mreže obezbeđena je bolja medijska vidljivost Sombora i Zapadne Bačke u pokrajini. Sada se iz Sombora ka Novom Sadu šalju informacije na četiri jezika: srpskom, mađarskom, hrvatskom i bunjevačkom.
- Ovde imamo tri kamere, a moram da podsetim da smo pre godinu dana imali jednu, neispravnu, a sada su tu i dva službena vozila, dok su prošlog leta novinari išli biciklom na snimanje. Tu je i jedinica za montažu, pa se sada prilozi preko interneta mogu poslati vrlo brzo - kazao je Veljko Petrušić, šef dopisničke mreže RTV-a i dodao da je za razvoj čitave dopsiničke mreže bila presudna pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje. Petrušić je naglasio da je značajna podrška stigla i od člana Programskog odbora Radio-televizije Vojvodine iz Sombora Mate Matarića. Dopisništvo je zvanično otvoreno uključenjem uživo u Dnevnik RTV-a u 17 sati, razgovorom sa pokrajinskim sekretarom za kulturu i informisanje Slavišom Grujićem, koji je vodio šef somborskog dopisništva, novinar Predrag Ćurčija.
- Posebno me raduje ta multilingvalnost i multikulturalnost na ovim prostorima. Četiri jezika je nešto čime bi se mnoge televizije volele podičiti, jer neke nemaju ni dva. Vojvodina mora da informiše sve svoje građane na svim jezicima. Iz Sombora će na programe Radio-televizije Vojvodine stizati informacije na četiri jezika. Prema tome, iz više razloga su opravdana sredstva koja smo namenili Radio-televiziji Vojvodine. - rekao je pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje Slaviša Grujić.
Svečanom puštanju u rad somborskog dopisništva RTV-a prisustvovao je i generalni direktor pokrajinskog javnog medijskog servisa Srđan Mihajlović, koji je naglasio da je programsko opredeljenje pokrajinske radio-televizije približavanje svim građanima.
- Radio-televizija Vojvodine je u svojoj koncepciji postavila sebi strateški zadatak da ojača dopisničku mrežu, jer programski sadržaj treba da bude okrenut ka celoj Vojvodini. To se ne može uraditi bez jake i dobre dopisničke mreže i naš cilj jeste da budemo bliži građanima Vojvodine i da lokalne teme običnog čoveka bude ono što preovladava na našem programu - izjavio je generalni direktor Radio-televizije Vojvodine Srđan Mihajlović.
triletrip @ Čet, 16.07.2015. 01:29
apatin bunjevački dopisništvo hrvatski kula mađarski mata matarić mediji odžaci pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje predrag ćurčija programski odbor rtv ruv radio-televizija vojvodine slaviša grujić sombor srđan mihajlović srpski studio veljko petrušić zapadna bačka
• Korisna alatka za nazive mesta u Vojvodini

Internet stranica Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nudi korisnu alatku za pretragu naziva naseljenih mesta na jezicima nacionalnih manjina

Foto 4508Pretraživač tradicionalnih naziva naseljenih mesta na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Vojvodine postavljen je na sajtu Sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. U slučaju Sombora tradicionalni nazivi ispisani su na mađarskom, hrvatskom i rusinskom jeziku. Interesantno je da u Zapadnobačkom okrugu jedino Apatin nema službeno definisane nazive naseljenih mesta na jezicima nacionalnih manjina. Podaci su upisani u pretraživač na osnovu odluka o utvrđivanju tradicionalnih naziva naseljenih mesta na jezicima nacionalnih manjina objavljenim u Službenom listu AP Vojvodine.
triletrip @ Pon, 07.10.2013. 01:18
apatin hrvatski jezik kula mađarski manjine naselja odžaci pokrajinski sekretarijat za obrazovanje upravu i nacionalne zajednice rumunski rusinski sela slovački službeni jezik sombor tradicionalni nazivi zapadnobački okrug
• Baza o upotrebi jezika (13)

Pokrajinski sekretarijat za upravu, obrazovanje i nacionalne zajednice predstavio je istraživanje o službenoj upotrebi jezika i pisma na teritoriji Vojvodine. U Somboru su u opticaju tri službena jezika.

Foto 4508Baza podataka sačinjena je na osnovu rezultata sprovedene ankete o primeni jezika i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u radu pokrajinskih organa uprave, organa gradskih i opštinskih uprava i pravosudnih organa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i podataka sadržanih u godišnjim informacijama ovog sekretarijata.
U Somboru su u službenoj upotrebi srpski, mađarski i hrvatski jezik, a prema objavljenim podacima građani mogu da komuniciraju sa službenicima na sva tri, usmeno i pismeno. Naravno, nema svaka služba posebno određenog službenika na jezicima nacionalnih zajednica, već oni koji govore manjinski jezik ispomažu one koji ga ne znaju. Određeni dokumenti dostupni su na mađarskom i hrvatskom jeziku, a stranke se u pismenoj komunikaciji vrlo retko obraćaju nadležnim organima na nekom od ta dva jezika. Baza podataka pokrajinskog sekretarijata pokazuje da je u 2011. godini u Gradskoj upravi bilo 249 zapsolenih, od kojih 76 Srba, 9 Mađara, 4 Hrvata, 2 Crnogorca, 1 Rumun i 157 onih koji nisu želeli da se izjasne. Sistematizacija Gradske uprave Grada Sombora predviđa da je poznavanje jezika nacionalne manjine neophodno za 13 radnih mesta. Prošle godine izdato je ukupno 1.153 uverenja i drugih isprava (prema članu 161 Zakona o upravnom postupku), od kojih je 37 bilo na mađarskom, a 9 na hrvatskom jeziku.
U javnim poreduzećima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave zaposleno je 457 osoba od kojisu čak 344 muškarci, dok je žena 113. Prema nacionalnoj strukturi najzastupljeniji su „ostali”, njih 292, pa slede Srbi kojih je 128, 10 Mađara, 15 Hrvata, jedan neopredeljeni i 11 onih koji ne žele da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Zanimljiva je i starosna struktura zaposlenih u javnim preduzećima: gotovo polovina, 218, je starija od 50 godina. Mlađih od 30 godina ima 37, između 31 i 40 godina ih je 101, kao i onih od 41 do 50 godina.
Istraživanje, odnosno bazu podataka možete da pogledate na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
triletrip @ Pet, 14.09.2012. 14:42
baza podataka društvo gradska uprava hrvatski javna preduzeća jezik mađarski pokrajinski sekretarijat za obrazovanje upravu i nacionalne zajednice službeni sombor srpski upotreba jezika i pisma
• Tri jezika na mladom letu

U okviru Somborskog leta za mlade u četvrtak će biti održano trojezično književno veče.

Foto 9270Udruženje građana „Urbani Šokci” u četvrtak, 15. avgusta u 20 časova u velikoj sali Gradske kuće priređuje književno veče „Lepa reč, lijepa riječ, szép szó”. U okviru programa mladi će na tri jezika čitati stihove, a planiran je i scensko - plesni i muzički nastup mladih. Program se realizuje u okviru „Somborskog leta za mlade 2011”.
triletrip @ Pon, 12.09.2011. 15:03
hrvatski jezik kultura mađarski mladi sombor somborsko leto za mlade 2011 srpski udruženje građana urbani šokci