Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Pola miliona evra vredna mašina za ŠG Sombor

Šumsko gazdinstvo Sombor dobilo je jednu od najsavremenijih mašina u oblasti šumarstva - Harvester Džon Dir 1470 G.

Foto 36533 Harvester predstavlja najsavremeniju multifunkcionalnu mašinu za seču i izradu drvnih sortimenata. Po rečima Rolanda Kokaija direktora JP Vojvodinašume kupovina znači da JP Vojvodinašume prate korak u razvoju tehnologije prema svim svetskim standardima i naveo da je ovo peti harvster u sistemu JP Vojvodinašume i prvi u Šumskom gazdinstvu Sombor. - Izdvojena su značajna sopstvena finansijska sredstva za kupovinu ove, ali i svih drugih savremenih mašina koje su u vlasništvu JP Vojvodinašume, što pokazuje respektabilnu likvidnost preduzeća uz jasnu stratešku opredeljenost ka razvoju i unapređenju proizvodnih procesa u šumarstvu - naglasio je Kokai. Srđan Peurača, zastupnik somborskog ogranka javnog preduzeća, preneo je da će uz ovu mašinu preduzeće godišnje uspeti da poseče između 35 i 40.000 kubika drveta, što bi značilo da će se godišnje obnavljati oko 300 hektara šuma mekih lišćara. - Ovakav intenzitet omogućiće nam kontinuitet u radu, kako nama, tako i našim kupcima. Harvester zamenjuje rad 15 sekača u toku dana, što je posebno važno u vremenu kada je deficit ove vrste radne snage izražen, kao što je to slučaj sada - rekao je Peurača. Podsetio je da seča i izrada drvnih sortimenata predstavlja važan i neodvojiv deo integralnog gazdovanja i obnove šuma, a da je pri tome, posebno značajno, da se sve seče obnove šuma sprovedu blagovremeno i sveobuhvatno kako bi šume, kao dobro od opšteg interesa, bile održivo korišćene, obnavljane i negovane. - Imperativ i obaveza JP Vojvodinašume jeste trajnost gazdovanja šumama uz zadovoljenje ekonomskih, ekoloških i socijalnih kriterijuma. Upravo kupovina Harvestera omogućava da se seče obnove sprovode nekoliko puta efikasnije u gotovo potpuno kontrolisanim uslovima - ispričao je Peurača.
savamajstor @ Sre, 25.09.2019. 04:58
1470 g džon dir harvester jp vojvodinašume meki lišćari privreda roland kokai sombor sršan peurača