Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Lokalni poreznici u akciji

Lokalna poreska administarcija ažurira svoje podatke o nekretninama, a poreska osnovica za porez na imovinu povećana je za šest odsto, u skladu sa Vladinom odlukom o fiskalnoj politici.

Gradsko veće prošle sedmice donelo je odluku o povećanju osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za 2010. godinu. Prema usvojenom predlogu, osnovica za obračun poreza na stanove i stambene zgrade iznosi 51.080,98 dinara; na poslovni prostor 62.985,31 dinar; na zgrade za odmor i rekreaciju 30.621,11 dinara, a za garaže i druge objekte 27.185,80 dinara. Istovremeno Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave je intenziviralo posao upotpunjavanja evidencije poreskih obveznika na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji grada Sombora - najavio je Aleksandar Pejić, načelnik Odeljenja lokalne poreske administracije. Svaki vlasnik nepokretnosti dužan da u roku od 10 dana od dana sticanja prava ili bilo kakve promene značajne za utvrđivanje poreske obaveze, bez obzira da li je ona upisana u zemljišne ili druge javne knjige, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreske prijave moguće je dostaviti lično ili poštom, na adresu: Odeljenje lokalne poreske administracije, Trg Cara Uroša 1, kao i posredstvom mesnih kancelarija naseljenih mesta. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonski broj 468-198.
triletrip @ Pet, 23.04.2010. 01:54
aleksandar pejić gradska uprava lokalna poreska administracija načelnik poreska osnovica porez na imovinu sombor
• Za amatere 1,7 miliona dinara (1)

Kulturno umetnička društva sa teritorije grada, koja realizuju programe iz oblasti kulture i amaterizma stiču automatsko pravo učešća na sveže raspisanom Konkursu Gradske uprave - objavilo je Odeljenje za informisanje.

Uslovi Konkursa su više nego pojednostavljeni. Prijave mogu uputiti sva društva koja iza sebe imaju nastup na nekoj od smotri, bez obzira da li se radi o opštinskoj, zonskoj, pokrajinskoj ili republičkoj. Vrlo upitni uslovi podvedeni su pod tačke dva i tri. Potrebno je da društvo ostvaruje širi obim delovanje i da je na smotrama i manifestacija ostvaren „određeni” nivo rezultata?? Društva kojima su na lanjskom konkursu opredeljena sredstva u ovogodišnjoj prijavi moraju podneti izveštaj za 2009. godinu.
Prijave se podnose u KC Laza Kostić, Venac Radomira Putnika 2. Konkurs za sufinansiranje KUD-ova i amaterizma otvoren je narednih 15 dana.   
savamajstor @ Pet, 09.04.2010. 02:02
društvo gradska uprava konkurs za sufinansiranje kud-ova i amaterizma kulturni centar laza kostić sombor
• Uslužni centar Gradske uprave se još čeka

Početak rada uslužnog centra za građane u Županiji još se radi. Završeni su građevinski radovi, sledi postavljenje poda i opremanje enterijera.

Kako smo saznali u Gradskoj upravi Grada Sombora, precizan datum početka rada uslužnog centra u Gradskoj upravi Grada Sombora još nije poznat. Završeni su građevinski radovi, očekuje se da počne postavljanje parketa, nakon čega sledi opremanje enterijera. Finansijeri adaptacije prostora za uslužni centar su USAID kroz program MEGA sa oko tri miliona dinara, pokrajinski Sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sa 1,5 miliona dinara, a ostatak sredstava stići će iz gradskog budžeta.
Što se tiče početka rada komunalne policije u Somboru za sada je odlukom Skupštine grada u okviru Gradske uprave formirano Odeljenje komunalne policije i inspekcije, spreman je predlog odluke o izgledu uniforme, te se čeka saglasnost gradskog parlamenta i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kako je rečeno u Gradskoj upravi za potrebe komunalne policije neće biti novog zapošljavanja, već će postojeći radnici koji prođu obuku postati komunalni policajci.
triletrip @ Uto, 16.03.2010. 11:56
gradska uprava komunalna policija sombor uslužni centar za građane
• Novi izvodi neograničenog važenja (2)

Gradska uprava Grada Sombora saopštila je da od 1. marta počinje sa izdavanjem izvoda iz matičnih knjiga čije važenje neće biti ograničeno.

Novi izvodi iz matičnih knjiga više neće imati važenje ograničeno na šest meseci, pa će se kao takvi moći koristiti u neograničenom trajanju, sve dok ne dođe do neke promene u podacima. Krivična odgovornost teretiće svakoga ko bude koristio izvode sa netačnim, odnosno nevažećim podacima. Izvodi će biti izdavani na novim obrascima, koje će Gradska uprava preuzeti 26. februara od Zavoda za izradu novčanica iz Beograda. Zbog novog softvera i novog obrasca koji će se koristiti prilikom izdavanja izvoda iz matičnih knjiga mogući su zastoji, pa ukoliko se tako nešto desi, Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumevanje.
triletrip @ Uto, 23.02.2010. 22:56
gradska uprava izvodi matičar matična knjiga sombor
• Sredstva za službenu upotrebu jezika

Pokrajinski sekretarijat propise, upravu i nacionalne manjine dodelio je sredstva organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina. Gradu Somboru ukupno je pripalo 140.000 dinara.
Gradska uprava Grada Sombora dobila je 70.000 dinara za osposobljavanje zaposlenih u Gradskoj upravi i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti, a za istu namenu dodeljena su sredstva i Mesnoj zajednici „Bački Breg” u iznosu od 30.000 dinara. Mesnoj zajednici „Bezdan” pripala su sredstva od 40 hiljada dinara za troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija. Sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine ukupno je u Vojvodini raspodelio 5,35 miliona dinara.
triletrip @ Pon, 16.11.2009. 19:37
bački breg bezdan društvo gradska uprava manjine sombor
<<
1
. . .
38394041