Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Skupštinsko zasedanje u petak

Sednica Skupštine grada, 36. u ovom sazivu, barem za sada imaće 13. tačaka dnevnog reda.

Foto 35979Foto 36097 Najavljeno je da će se na ovom zasedanju pred odbornicima naći predlog odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana grada. - Cilj donošenja GUP-a je izrada strateškog dokumenta kojim će se utvrditi planski razvoj svih gradskih funkcija sa pratećim sadržajem, preispitati granica građevinskog zemljišta, unaprediti komunalna infrastruktura, kao i stvoriti osnova za izradu Planova generalne regulacije na celoj teritoriji katastarskih opština Sombor 1 i Sombor 2, kako bi se buduća graditeljska aktivnost na ovom prostoru usmerila u pravcu najveće moguće usklađenosti pojedinačnih, grupnih i opštih društvenih interesa - piše u obrazloženju. Navedeno je da Generalni urbanistički plan mora biti završen do kraja 2020. godine. Planom će biti obuhvaćena površina od gotovo četiri hiljade hektara.
Odbornici skupštine grada će na ovom zasedanju odlučivati i o donošenju Plana generalne regulacije gradske mesne zajednice Venac te Plana detaljne regulacije Baračke koji podrazumeva izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan 2, od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas - Bezdan, radi prenamene dela poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vodno zemljište.
Gradska skupština će na dnevnom redu 36. sednici imati još izveštaje o radu mesnih zajednica u 2018. godini, imenovanje stručnog tima za javno privatno partnerstvo sa elementima koncesije za dimničarske usluge, mrežu vrtića PU Vera Gucunja, utvrđivanje dela ulica i zaselaka, odnosno odluku o upotrebi imena i simbola grada, te korišćenju gradskih pečata. Takođe, odbornici bi trebalo da odluče o kupovini četiri građevinske parcele, ukupne površine 2.405 kvadrata, od Nadežde Parčetić. Predstoji im i odluka o otuđenju 4,3 hektara gradskog građevinskog zemljišta po početnoj ceni od 460 dinara za kvadrat, odnosno 20,2 miliona dinara.
Skupština je zakazana za četvrtak u devet časova. Direktan prenos na TV K-54.
savamajstor @ Sre, 03.07.2019. 05:30
bezdan 2 crpna stanica dimničarske usluge društvo generalni urbanistički plan javno-privatno partnerstvo ko sombor 1 ko sombor 2 koncesija mesne zajednice mz venac nadežda parčetić otuđenje gradskog građevinskog zemljišta plan detaljne regulacije baračka plan generalne regulacije pu vera gucunja skupština grada sombor
• Finansije za civilnu zaštitu - javni red i bezbednost

Većnici su na 162. sednici usvojili finansijski plan za organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite – javni red i bezbednost.

Foto 35980Finansijskim planom planirano je da za „Organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite – javni red i bezbednost” rasporedi 5,671 milion dinara, kako navode nadležni, koji su obezbeđeni u budžetu grada Sombora za 2019. godinu. Organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite podrazumeva troškove izrade lokalnog plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, servisiranje sirena za javno uzbunjivanje na teritoriji Sombora i opremanje jedinice civilne zaštite opšte namene (uniforme, čizme, pumpe i sredstva radio veze). Deo sredstava predviđen je za izdatke za gorivo vatrogasnih vozila za dobrovoljna vatrogasna društva, materijal za tekuće potrebe DVD i pokriće dela obaveza DVD po ugovorima iz 2018. godine - piše u zvaničnom izveštaju. Većnici su na sednici usvojili i predlog odluke o izradi plana generalne regulacije centralne zone Venac PGR-01, a zatim predlog odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana Sombora. - Planiranje, korišćenje, zaštita, uređenje i građenje u području obuhvata Plana generalne regulacije zasnivaće se na principima racionalne organizacije i uređenja prostora, usklađivanjem korišćenja prostora sa stvorenim mogućnostima i ograničenjima i sa potrebama dugoročnog razvoja - piše u obrazloženju. GUP Sombora je strateški dokument kojim će se utvrditi planski razvoj svih gradskih funkcija sa pratećim sadržajima, preispitati granica građevinskog zemljišta, unaprediti komunalna infrastruktura, kao i stvoriti osnova za izradu planova generalne regulacije na celokupnoj teritoriji. - Sve kako bi se buduća graditeljska aktivnost na ovom prostoru usmerila u pravcu najveće moguće usklađenosti pojedinačnih, grupnih i opštih društvenih interesa - naveli su nadležni.
Sednici već po običaju nije prisustvovao Goran Milić, još uvek aktuelni gradski većnik za međunarodnu saradnju i saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima.
savamajstor @ Uto, 25.06.2019. 04:47
civilna zaštita dobrovoljna vatrogasna društva društvo generalni urbanistički plan goran milić gradsko veće organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite – javni red i bezbednost sombor venac pgr 01
• Traži se mišljenje mladih o javnom prostoru (2)

Sutra će u Omladinskom klubu (ex-Dom omladine) mladi i drugi zainteresovani imati priliku da upute svoje predloge za uređenje javnih prostora u gradu.

Foto 4700- Nisi zadovoljan upotrebom javnih prostora u Somboru? Želeo bi novu teretanu na otvorenom, novi skejt park, igralište za stoni tenis, solarne punjače za mobilne telefone, besplatnu WiFi mrežu, staze za trčanje...? Imaš ideje kako da javne prostore u Somboru prilagodiš za sebe i svoje vršnjake, ali ne znaš kome to da predložiš? - navodi se u pozivu Kancelarije za mlade na javnu raspravu u saradnji sa JP „Urbanizam”. Mladi će imati priliku da predlože kako da se iskoriste javne površine i prostori u gradu. Da bi sve išlo lakše, o ranom javnom uvidu u urbanističke planove u izradi govoriće arhitekta Dragana Siljanović-Kozoderović iz JP „Urbanizam”, koje je i zaduženo za izradu planova. „Urbanizam” će sagledati podnete predloge, a mogući i opravdani će biti uneti u planove.
Prikupljanje predloga u Omladinskom klubu (ex-Dom omladine, Venac vojvode Radomira Putnika 2) biće održano sutra, u utorak, 15. septembra od 19:30 sati.
Inače, trenutno je u toku rani javni uvid u materijal za izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Sombora i Planova generalne regulacije gradskih zajednica, o čemu je SOinfo.org pisao u posebnoj vesti.
triletrip @ Pon, 14.09.2015. 18:28
arhitekta arhitektura dragana siljanović-kozoderović društvo generalni urbanistički plan jave površine javna rasprava javni prostor jp urbanizam kancelarija za mlade mesna zajednica mladi plan generalne regulacije predlozi rani javni uvid sombor
• Generalna regulacija mesnih zajednica na javnom uvidu

Odeljenje za komunalne poslove Gradske uprave oglasilo je rani javni uvid u materijal za izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP) grada Sombora, kao i Planova generalne regulacije (PGR) na prostoru gradskih mesnih zajednica.

Foto 21026Rani javni uvid u GUP grada Sombora i planove generalne regulacije mesnih zajednica Crvenka, Mlake, Stara Selenča, Nova Selenča, Selenča, i Gornja Varoš trajaće do 18. septembra. Odeljenje za komunalne poslove pozvalo je organe,organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu. Pravna i fizička lica u toku ranog javnog uvida mogu da pogledaju planske dokumente, dobiju informaciju i stručnu pomoć. Primedbe i sugestije se podnose u pisanoj formi na adresu Odeljenje za komunalne poslove gradske uprave Grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Sombor. Rani javni uvid u plansku dokumentaciju moguće se ostvariti u kancelariji 145 u Županiji, kao i na zvaničnom veb sajtu grada Sombora.
triletrip @ Uto, 08.09.2015. 01:57
arhitektura crvenka društvo generalni urbanistički plan gornja varoš mesna zajednica mlake nova selenča odeljenje za komunalne poslove plan generalne regulacije planiranje prostora prigradsko naselje rani javni uvid salaši selenča sombor stara selenča