Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Javna rasprava o boravišnoj taksi

Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj poziva na javnu raspravu o nacrtu Odluke o boravišnoj taksi.

Foto 7436Nadležni su objavili da se odluka o boravišnoj taksi donosi se kako bi se uskladili propisi sa odredbama novog Zakona o ugostiteljstvu. Njim se predviđa da fizička lica kao obveznici plaćaju boravišnu taksu paušalno na godišnjem nivou. Visinu godišnjeg iznosa boravišne takse utvrđuje nadležno odeljenje. Pravna lica plaćaju boravišnu taksu na dosadašnji način, u prvih pet dana narednog meseca. Odlukom je predviđeno da iznos boravišne takse ostane na dosadašnjih sto dinara, te da plaćanja budu oslobođena deca do sedam godina, lica na banjskom lečenju, osobe sa invaliditetom, učenici i studenti koji borave na sportsko-rekreativnim manifestacijama, odnosno drugim događajima iz kalendara Ministarstva prosvete. Taksa ne sme biti naplaćena ni gostu koji u objektu boravi duže od 30 dana. Odlukom su predviđene i kazne za prekršioce. Tako će fizička lica koja boravišnu taksu ne naplaćuju u utvrđenom godišnjem iznosu biti kažnjena od 150 do 300 hiljada dinara, dok će za pravna lica kazna iznositi 50.000 dinara. Novčana kazna za kašnjenje u plaćanju boravišne takse lokalnoj samoupravi iznosiće 10 hiljada za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno 40.000 dinara za preduzetnika.
Javna rasprava o nacrtu Odluke o boravišnoj taksi trajaće do 6. septembra. Zainteresovani svoje predloge, sugestije i komentare dostavljaju najkasnije do 30. avgusta u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj GU grada Sombora (Trg cara Uroša 1) ili na imejl adresu ikamerer@sombor.rs. Odluku preuzmite u prilogu.
savamajstor @ Čet, 22.08.2019. 05:01
banjsko lečenje boravišna taksa fizička lica ministarstvo prosvete privreda sombor turizam zakon o ugostiteljstvu
• Dug miruje ako se redovno plaća (1)

Poreski dužnici koji do kraja ovog meseca izmire dugovanja stiču pravo na mirovanje duga. Redovnim plaćanjem poreskih obaveza tokom mirovanja duga stiče se pravo na otpis kamate.

Foto 7436Odeljenje lokalne poreske administracije podseća građane i pravna lica koji imaju dugovanja po osnovu poreza, komunalnih taksi (lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, lokalna komunalna taksa za držanje sredstava za igru, lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama, lokalna komunalna taksa za postavljanje reklamnih panoa), naknada (naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za fizička i pravna lica, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada za zakup građevinskog zemljišta) i prihoda od davanja u zakup poslovnog prostora da uslov za mirovanje glavnog duga mogu steći ukoliko do 31. januara 2013. godine plate poreske obaveze dospele za novembar i decembar 2012. godine. Period mirovanja duga zavisi od ekonomske snage obveznika - za fizička lica i preduzetnike koji nisu svrstani u velika pravna lica, dug miruje do 31. decembra 2014. godine, a do 31. decembra 2013. godine glavni dug će mirovati pravnim licima koja su razvrstana u velika pravna lica. Pravo na otpis kamate stiče se blagovremenim plaćanjem poreskih obaveza tokom perioda mirovanja glavnog duga - saopštila je Gradska uprava Grada Sombora.
triletrip @ Pon, 21.01.2013. 18:48
dug fizička lica građani kamata mirovanje otpis porez pravno lice privreda sombor