Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Dva poziva za zapošljavanje

Grad Sombor i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su pre desetak dana pozive za dodelu subvencija poslodavcima i nezaposlenima.

Foto 14485Navedeno je da su za teritoriju grada objavljeni javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, odnosno javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Oba konkursa će biti otvorena do utroška sredstva. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima, koji nameravaju da zaposle nekvalifikovane mlade do 30 godina (iz doma ili hraniteljske porodice), starije od 50 godina, Rome, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, žene i člana porodica u kojima su oba člana nezaposlena. Subvencija je jednokratna i iznosi 150.000 ili 180.000 dinara kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, mladi koja su živeli u domu, odnosno hraniteljskoj porodici. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara, odnosno 220.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Subvencionisana lica su dužna da 12 meseci izmiruju obaveze za socijalno osiguranje.
savamajstor @ Pon, 10.06.2019. 03:16
filijala sombor grad sombor nacionalna služba za zapošljavanje privreda sombor subvencije za samozapošljavanje subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima
• Priznata dugovanja 20 miliona dinara

Privredni sud u Somboru objavio je zaključenu listu potraživanja Ferrariplast u stečaju.

Foto 3660Preduzeće, koje je u Somboru stiglo kao vredna italijanska investicija, završilo je neslavno, u ogromnim dugovima. Ferariplast je u stečaju, sa potvrđenim dugovanjima od oko 20 miliona dinara, kako je objavljeno u zaključnoj listi potraživanja Privrednog suda u Somboru. Nepunih šest miliona dinara pripašće Poreskoj upravi filijala Sombor, IK Sombor ima pravo na 3,75, dok je treći poverilac, po priznatim dugovanjima, Pravobranilaštvo grada Sombora kome je potvrđeno potraživanje od 2,12 miliona dinara sa kamatama. Među evidentiranima je i nekoliko bivših zaposlenih koji računaju na nešto više od pet miliona.
Stečaj u Ferariplastu otvoren na zahtev Grada Sombora, početkom oktobra 2018. godine. Pogon za proizvodnju plastičnih delova vlasnika Gaetana Ferarija iz Vićence otvoren je još 2004. godine. Investicija bila vredna oko milion i po evra. Preduzeće, iako je bilo najava višemilionskih ulaganja, za 11 godina, nije odmaklo iz prve faze razvoja. Poslovni račun im je blokiran od 2015. godine. blokiran Ferariplast je „u zlatno doba” zapošljavao četrdesetak radnika.
savamajstor @ Pet, 19.04.2019. 04:18
ferrariplast filijala sombor ik sombor poreska uprava pravobranilaštvo grada sombora privreda privredni sud u somboru sombor stečaj
• Osnovno školovanje za 45 lica

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila da nove cikluse funkcionalnog osnovnog obrazovanja na području Filijale Sombor pohađa 45 nezaposlenih lica.

Foto 14485Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih se realizuje u saradnji sa školama verifikovanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno sa Školom za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru i sa OŠ Petefi brigada u Kuli. Ove školske godine u ovaj program je uključeno 45 nezaposlenih lica, 12 lica je uključeno u Kuli, a 33 polaznika su uključena u program u Somboru. Najviše polaznika je u trećem ciklusu (završavaju 7. i 8. razred) - 22 lica, u drugom ciklusu (završavaju 5. i 6. razred) je 16 osoba, dok se sedam polaznika nalazi u prvom ciklusu, što podrazumeva uključivanje u prva četiri razreda osnovne škole. 
Nakon uspešnog završetka osnovne škole polaznici stiču mogućnost uključivanja u obuke u cilju sticanja kompetencija za obavljanje jednostavnih radnji. U toku trajanja programa, Nacionalna služba snosi troškove udžbenika, ukoliko udžbenici nisu obezbeđeni na drugi način, i isplaćuje troškove prevoza polaznicima programa. Cilj funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih jeste unapređenja kvaliteta radne snage, podizanje kompetentnosti i zapošljivosti nezaposlenih lica bez osnovnog obrazovanja i kvalifikacija.
savamajstor @ Sre, 21.11.2018. 01:37
filijala sombor funkcionalno obrazovanje kvalifikacije ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nacionalna služba za zapošljavanje obrazovanje oš petefi brigada kula osnovno obrazovanje privreda škola za osnovno obrazovanje odraslih sombor
• Zasedao Savet za zapošljavanje

Krajem prošle nedelje održana je 4. sednica Saveta za zapošljavanje. Objavljeno da će 21 milion dinara biti usmeren za sufinansiranje samozapošljavanja.

Foto 7436Kako se navodi u zvaničnom izveštaju, grad Sombor je početkom februara ove godine podneo zahtev NSZ za sufinansiranje samozapošljavanja nezaposlenih lica davanjem subvencija radi osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva i za sufinansiranje zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih lica, a na osnovu koga je Nacionalna služba za zapošljavanje odobrila je 9.390.909 dinara. Savet je na prethodnoj sednici utvrdio rokove za raspisivanje konkursa i obavljanje drugih pratećih radnji. - U realizaciji navedenih mera aktivne politike zapošljavanja učestvovaće i lokalna samouprava sa sredstvima u iznosu od 11.700.000 dinara, što ukupno sa odobrenim sredstvima NSZ iznosi 21.090.909 dinara. Sufinansiranjem samozapošljavanja u oblasti preduzetništva i sufinansiranjem zapošljavanja lica iz kategorija teže zapošljivih, omogućiće se angažovanje 113 nezaposlenih lica - objavljeno je u izveštaju.
Savet se u jednom delu sednice bavio i stanjem nezaposlenosti na teritoriji grada Sombora. Prema podacima NSZ – filijala Sombor, broj nezaposlenih lica je manji za 15 odsto i trenutno je 5.589 lica na evidenciji somborske filijale NSZ. - Obzirom da gotovo 50 odsto lica koja su na evidenciji NSZ prima socijalnu pomoć, sugeriše se Centru za socijalni rad da uspostavi tešnju saradnju sa NSZ kako bi se lica aktivirala, odnosno da lica koja odbiju zaposlenje ne mogu više biti korisnici materijalnih nadoknada koje se ostvaruju posredstvom Centra za socijalni rad - piše u izveštaju sa sednice Saveta za zapošljavanje.
savamajstor @ Uto, 05.06.2018. 02:58
centar za socijalni rad filijala sombor mere aktivne politike nacionalna služba za zapošljavanje privreda samozapošljavanje savet za zapošljavanje sombor
• Sajam zapošljavanja u aprilu

NSZ poziva nezaposlene i poslodavce da se prijave za predstojeći Sajam zapošljavanja.

Foto 14485- Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sombor 7. aprila organizuje sajam zapošljavanja. Sajam će se održati u Sportskom centru Soko sa početkom od 11 časova. Pozivaju se svi poslodavci koji imaju potrebe za novim kadrovima da se jave najbližoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje i prijave svoje učešće na sajmu, a tražioci zaposlenja, pre dolaska na sajam, treba da preuzmu uput sa učešće na sajmu zapošljavanja kod svog savetnika - piše u pozivu NSZ. 
Treba očekivati da će nakon Sajma u Somboru slične manifestacije biti organizovane i u preostalim ograncima somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Više informacije može se dobiti putem telefona 025/464-000, odnosno u samoj Filijali na Apatinskom putu.
savamajstor @ Ned, 12.03.2017. 23:42
filijala sombor nacionalna služba za zapošljavanje nsz poslodavci privreda sajam zapošljavanja sombor sportski centar soko tražioci posla
>>
123456