Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Skupština pa prinudni otkup

Vanredna sednica Skupštine Sunce AD zakazana je za 24. maj.

Foto 3507Kako je objavljeno na sajtu Beogradske berze, početak zasedanja, u prostorijama društva (Uljara) počeće u 11 časova. Dnevni red će činiti pet tačaka, a najbitnija će biti poslednja - donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Akcionarskog društva Sunce, čime će praktično, Komak-pan iz Pančeva postati apsolutni vlasnik Fabrike ulja i biljnih masti Sunce Sombor. Akcionari koji do sada nisu prodali akcije, kako ne bi izgubili pravo da naplate svoj udeo u vlasništvu preduzeća, moraju najkasnije do održavanja Skupštine preduzeća dostaviti potvrdu nesaglasnog akcionara. Ta potvrda im garantuje da će u prinudnom otkupu akcija biti isplaćeni u skladu sa Zakonom koji kaže da je vrednost akcije najviša od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost i procenjena vrednost. Formular potvrde bi trebalo da bude prosleđen uz poziv za skupštinu, a morao bi biti dostupan i u sedištvu društva.
Preduzeće Komak-pan doo iz Pančeva, koje nakon realizovane ponude za preuzimanje, odnosno kupovine udela Akcionarskog fonda, poseduje 91,24 odsto emitovane emisije akcija, predočilo je da će svim akcionarima koji su prihvatili prethodnu ponudu, isplatiti dodatnih 862,98 dinara na ime razlike u ceni. Cena akcije Sunca u ponudi za pruzimanje koštala je 3.717 dinara, dok je akcija iz „državnog paketa” plaćana 4.580 dinara.
savamajstor @ Pet, 04.05.2018. 09:00
akcije akcionarski fond fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo nesaglasni akcionari prinudni otkup akcija privreda sombor sunce vanredna skupština akcionara
• Država „napušta” Sunce

Akcionarski fond AD Beograd ponudiće na prodaju svoj udeo u somborskoj fabrici ulja i biljnih masti,

Foto 3507- Ministarstvo privrede je donelo Odluku o prodaji akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, sledećeg izdavaoca hartija od vrednosti Sunce fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor kojom je određeno da se postupak prodaje akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda sprovede na tržištu hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom. Obaveštavamo sve zainteresovane da će se Ministarstvo privrede uključiti u trgovanje akcijama Izdavaoca u vlasništvu Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, a trgovanje će se odvijati u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima poslovanja Beogradske berze - objavljeno je na sajtu Ministarstva privrede. Akcionarski fond će na prodaju ponuditi kompletan udeo u Suncu, koji iznosi 31.197 akcija, odnosno 21,79338 odsto od ukupne emisije akcija. Poslednja cena po kojoj se trgovalo akcijama Sunca iznosi 3.935 dinara.
Pančevačko preduzeće Komak-pan je nedavno kroz javnu ponudu otkupilo nešto više od 21 odsto udela u somborskoj uljari, te od tada upravlja sa 69,44 odsto udela u vlasništvu somborske uljare. Ukoliko kroz trgovanje na Beogradskoj berzi otkupi ponuđeni državni paket Komak-pan će vlasnički udeo podići na preko 90 odsto i time stvoriti uslove za prinudni otkup akcija (uglavnom od malih akcionara), odnosno dobiti mogućnost da akcionarsko društvo pretvori u društvo sa ograničenom odgovornošću, te bez uvida javnosti raspolaže imovinom preduzeća. Takav ishod verovatno vodi ka još prošle godine najavljenoj prodaji somborskog Sunca Bimalu iz Brčkog.
savamajstor @ Sre, 11.04.2018. 10:00
ad sunce akcionarski fond ad beograd beogradska berza bimal brčko fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo privreda sombor
• „Komak-pan” otkupio akcije Inveja i Monusa

Završen je otkup akcija Fabrike ulja i biljnih masti Sunce Sombor.

Foto 3507Pančevačko preduzeće Komak-pan je kroz javnu ponudu otkupilo nešto više od 21 odsto udela u somborskoj uljari, pa po završetku procesa ima vlasništvo nad 69,44 odsto ukupne emisije vrednosnih papira. Komak-pan je kroz ponudu uglavnom otkupio akcije „povezanih preduzeća”, kompanija „Invej” i „Monus”, nedovoljno da bi, barem za sada, mogao organizovati prinudni otkup, odnosno pretvoriti akcionarsko društvo u društvo sa ograničenom odgovornošću. Država Srbija je zadržala svoj paket od 23,37 odsto. Slično su postupili i mali akcionari koji, mahom, nisu želeli da prihvate ponuđeno.
Beogradska berza je u ponedeljak, donela odluku da akcije Sunce AD iz Sombora sa MTP Belex-a preusmere u Open Market tržišni segment, i to nakon zahteva izdavaoca. - Trgovanje akcijama organizuje se metodom kontinuiranog trgovanja počev od berzanskog sastanka organizovanog dana, 3. aprila. Indikativna cena za trgovanje utvrđuje se u visini preovlađujuće cene utvrđene na pojedinačnom berzanskom sastanku - objavljeno je u rešenju Beogradske berze. Akcija Sunca trenutno košta 4.500 dinara. Poslednje trgovanje dogodilo se krajem februara.
savamajstor @ Uto, 03.04.2018. 08:30
ad sunce akcionarski fond ad beograd beogradska berza fabrika ulja i biljnih masti invej komak-pan doo monus open market pančevo pio fond privreda sombor
• Sindikati: Cena niska, zamena ne stimuliše akcionare

Sindikalne organizacije Sunce AD oglasile su se povodom nedavno upućene ponude Komak-pan doo za preuzimanje akcija somborske fabrike ulja i biljnih masti.

Foto 15780Sindikati su u svom mišljenju naveli da je ponuđena cena niska. - Plaćanje na način zamene za akcije drugog izdavaoca nije stimulativno za akcionare - piše u zajedničkom dopisu sindikata „Sunce-nezavisnost” i Samostalnog sindikata Sunce koji je objavljen na stranici Beogradske berze. Inače, ponuđač, preduzeće Komak-pan iz Pančeva je za otkup jedne akcije „Sunca”, ponudilo dve akcije Komercijalne banke. Sindikalne organizacije somborske uljare su u nastavku „mišljenja” navele da „žele da veruje da su navodi ponuđača tačni u smislu zadržavanja osnovne delatnosti preduzeća”, te ocenili strateške planove ponuđača, odnosno kako bi se uspešnost ponude mogla odraziti na buduće poslovanje društva. - Očekujemo da ne bude negativnih promena po pitanju broja zaposlenih i njihovog radno-pravnog statusa - navodi sindikale organizacije Sunce-nezavisnost i Samostalni sindikat Sunce. 
Ponuda za preuzimanje akcije somborske uljare biće otvorena do 19. marta. Preduzeće Komak-pan doo iz Pančeva, dovodi se u vezi sa sadašnjim vlasnikom Predragom Rankovićem Peconijem.   

savamajstor @ Čet, 08.03.2018. 10:00
beogradska berza fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo mišljenje ponuda za preuzimanje akcija predrag ranković peconi privreda samostalni sindikat sunce sence-nezavisnost sombor sunce uljara
• Predrag Ranković otkupljuje „svoje”?!

Objavljeno je obaveštenje o nameri preuzimanja akcija Sunce ad iz Sombora.

Foto 3507Pismo o zainteresovanosti za preuzimanje paketa akcija somborske fabrike ulja i biljnih masti uputilo je preduzeće Komak-pan iz Pančeva, koje je osnovano pre nešto više od tri meseca. Društvo sa ograničenom odgovornošću je već „prvih radnih dana”, u blok transakciji na Beogradskoj berzi, kupilo gotovo 21,3 odsto udela u Suncu koji je do sada bio u posedu Cesun doo. Inače, Cesun doo posluje na istoj, zemunskoj adresi, kao i „zvanični vlasnik” somborske uljare firma Invej doo. Podudaranje adresa tu ne prestaje. Ono što pobuđuje sumnju da se radi fiktivnoj promeni vlasničke strukture u Suncu jeste i činjenica da poslovni prostor u Žarka Zrenjanina 76, Komak-pan doo iz Pančeva, „sasvim slučajno”, deli sa AD Ratar iz Pančeva, koji pripada Invej grupi, Predraga Rankovića Peconija. Interesantno je i pojavljivanje direktorke, Zorice Mislopoljac. Ona se u brojnim zvaničnim dokumentima, navodi kao kontakt osoba preduzeća-članica Invej grupe. Novoosnovani Komak-pan doo je u obaveštenju o nameri za preuzimanje objavilo da je zainteresovano za otkup kompletne emisije akcija, te da će zvanični zahtev Komisiji za hartije od vrednosti, uputiti u narednih 15 dana, odnosno do kraja ove sedmice.
Akcije Sunca su se u prethodna tri meseca na tržištu Beogradske berze prodavale po 3.500, odnosno aktuelnih, 4.000 dinara i uglavnom su svi ponuđeni vrednosni papiri u kratkom roku dobijali novog vlasnika. Najveći pojedinačni akcionar u somborskoj uljari i dalje je država Srbija (Akcionarski i PIO fond Beograd), sa udelom od gotovo 22,37 odsto. Procenat manje poseduju Komak-pan i Monus distribucija, dok je udeo Inveja 20,6 odsto. Zaloga prvog i viših redova, koja isključuje otuđenje, upisana je na akcije u vlasništvu Monusa, dok za akcije Inveja važi samo zaloga prvog reda.
Udeo u Fabrici ulja i biljnih masti Sunce Sombor poseduje više od 1.200 fizičkih lica, uglavnom bivših i sadašnjih radnika. Neizostavno, aktuelnostima iz Uljare, mora se dodati i informacija sa početka godine po kojoj je Sunce „viđeno” kao deo Bimal sistema iz distrihta Brčko (BiH).
savamajstor @ Pon, 25.12.2017. 10:30
akcionarski fond bimal brčko cesun doo fabrika ulja i biljnih masti invej doo komak-pan doo monus distribucija pio fond predrag ranković peconi privreda ratar ad pančevo sombor sunce ad zorica misopoljac