Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Bimal za 5,26 miliona evra kupio uljaru?!

Završna faza promene vlasnika uljare Sunce iz Sombor.

Foto 3507Foto 36685 Foto 36686 Kako saznaje SOinfo.org portal, pre desetak dana, društvo sa ograničenom odgovornošću Sunce fabrika ulja i biljnih masti upisala je kod Agencije za privredne registre nenovčani ulog od 2.533.230.389 dinara u preduzeću „Novo Sunce” koje je osnovano sredinom decembra 2018. godine. Upisani ulog vredan je gotovo 21,56 miliona evra. Kako su u martu pisali ozbiljni biznis portali u Srbiji i BiH, pismom o namerama o preuzimanju, s kraja prošle godine, predviđeno je da se imovina kompanije Sunce prenese na preduzeće „Novo Sunce”, pre preuzimanja preduzeća od strane Bimal grupe. Kompletan proces preuzimanja trebalo bi da bude realizovan preko preduzeća „Bimal Invest” iz Beograda. Iako su mediji navodili da je  pismom o namerama definisano da će kompanija iz Brčkog, po završetku kupovine, steći udeo od 77 odsto vlasništva u Fabrici ulja i biljnih masti Sunce iz Sombora, Bimal grupa je, po nama dostupnim informacijama, ipak postala apsolutni vlasnik somborske uljare.
Vlasništvo u somborskoj kompaniji je, 11. septembra tekuće godine, od preduzeća zaduženog za otkup akcija, Komak-pana iz Pančeva, preuzeo „Invej” iz Beograda. Kako je objavljeno na sajtu APR-a dan ranije upisani su podaci o potraživanju koje se obavezuje založnim pravom. Osnovni iznos potraživanja je 5,26 miliona evra. Agencija za privredne registre je 11. oktobra donelo rešenje u kome se kaže da je akcionarsko društvo „Invej” Beograd-Zemun preko punomoćnika Relje Zdravkovića, advokata iz Beograda, podnelo registracionu prijavu za brisanje založnog prava i priložilo dokaz o uplati naknade i izjavu o brisanju prava zaloge na pokretnim stvarima zalogodavca u korist založnog poverioca „Bimal Invest” Beograd. Založno pravo na pokretnim stvarima/udelu koje je zalogodavac imao u privrednom društvu „Sunce” doo Sombor bilo je zasnovano sa rokom trajanja od osam meseci. Predviđeno je da založno pravo na 100 odsto udelu u društvu „Sunce” prestane, ako u roku od 30 dana od dana od uplate zajma u skladu sa Ugovorom o novčanom zajmu bude pravosnažno okončan pred nadležnim registrom nepokretnosti, postupak ispisa/brisanja tereta upisanih u raniji red prvenstava u korist Kombank, odnosno ukoliko na dan isteka četvrtog meseca od dana isplate zajma, Sunce kao zajmoprimac/dužnik i „Bimal Invest” kao zajmodavac iz ugovora o novčanom zajmu od 02. jula 2019. godine i aneksa 1 na ugovor o novčanom zajmu od 10. septembra 2019. godine, ne zaključe ugovor o kupoprodaji i prenosu udela ili na dan isteka roka od tri meseca od dana isplate zajma.
Fabrika ulja i biljnih masti Sunce Sombor osnovana je 1972. godine. Kompanija je 2017. godine imala udeo između 10 i 20 odsto na domaćem tržištu sirovog ulja, odnosno oko pet odsto kada je u pitanju rafinisano jestivo suncokretovo, odnosno sirovo sojino ulje.
savamajstor @ Uto, 22.10.2019. 09:00
bimal brčko bimal invest fabrika ulja i biljnih masti invej komak-pan doo novo sunce doo pismo o namerama o preuzimanju privreda relja zdravković sombor uljara založno pravo
• Skupština pa prinudni otkup

Vanredna sednica Skupštine Sunce AD zakazana je za 24. maj.

Foto 3507Kako je objavljeno na sajtu Beogradske berze, početak zasedanja, u prostorijama društva (Uljara) počeće u 11 časova. Dnevni red će činiti pet tačaka, a najbitnija će biti poslednja - donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Akcionarskog društva Sunce, čime će praktično, Komak-pan iz Pančeva postati apsolutni vlasnik Fabrike ulja i biljnih masti Sunce Sombor. Akcionari koji do sada nisu prodali akcije, kako ne bi izgubili pravo da naplate svoj udeo u vlasništvu preduzeća, moraju najkasnije do održavanja Skupštine preduzeća dostaviti potvrdu nesaglasnog akcionara. Ta potvrda im garantuje da će u prinudnom otkupu akcija biti isplaćeni u skladu sa Zakonom koji kaže da je vrednost akcije najviša od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost i procenjena vrednost. Formular potvrde bi trebalo da bude prosleđen uz poziv za skupštinu, a morao bi biti dostupan i u sedištvu društva.
Preduzeće Komak-pan doo iz Pančeva, koje nakon realizovane ponude za preuzimanje, odnosno kupovine udela Akcionarskog fonda, poseduje 91,24 odsto emitovane emisije akcija, predočilo je da će svim akcionarima koji su prihvatili prethodnu ponudu, isplatiti dodatnih 862,98 dinara na ime razlike u ceni. Cena akcije Sunca u ponudi za preuzimanje bila je 3.717 dinara, dok je akcija iz „državnog paketa” plaćana 4.580 dinara.
savamajstor @ Pet, 04.05.2018. 09:00
akcije akcionarski fond fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo nesaglasni akcionari prinudni otkup akcija privreda sombor sunce vanredna skupština akcionara
• Država „napušta” Sunce

Akcionarski fond AD Beograd ponudiće na prodaju svoj udeo u somborskoj fabrici ulja i biljnih masti,

Foto 3507- Ministarstvo privrede je donelo Odluku o prodaji akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, sledećeg izdavaoca hartija od vrednosti Sunce fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor kojom je određeno da se postupak prodaje akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda sprovede na tržištu hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom. Obaveštavamo sve zainteresovane da će se Ministarstvo privrede uključiti u trgovanje akcijama Izdavaoca u vlasništvu Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, a trgovanje će se odvijati u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima poslovanja Beogradske berze - objavljeno je na sajtu Ministarstva privrede. Akcionarski fond će na prodaju ponuditi kompletan udeo u Suncu, koji iznosi 31.197 akcija, odnosno 21,79338 odsto od ukupne emisije akcija. Poslednja cena po kojoj se trgovalo akcijama Sunca iznosi 3.935 dinara.
Pančevačko preduzeće Komak-pan je nedavno kroz javnu ponudu otkupilo nešto više od 21 odsto udela u somborskoj uljari, te od tada upravlja sa 69,44 odsto udela u vlasništvu somborske uljare. Ukoliko kroz trgovanje na Beogradskoj berzi otkupi ponuđeni državni paket Komak-pan će vlasnički udeo podići na preko 90 odsto i time stvoriti uslove za prinudni otkup akcija (uglavnom od malih akcionara), odnosno dobiti mogućnost da akcionarsko društvo pretvori u društvo sa ograničenom odgovornošću, te bez uvida javnosti raspolaže imovinom preduzeća. Takav ishod verovatno vodi ka još prošle godine najavljenoj prodaji somborskog Sunca Bimalu iz Brčkog.
savamajstor @ Sre, 11.04.2018. 10:00
ad sunce akcionarski fond ad beograd beogradska berza bimal brčko fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo privreda sombor
• „Komak-pan” otkupio akcije Inveja i Monusa

Završen je otkup akcija Fabrike ulja i biljnih masti Sunce Sombor.

Foto 3507Pančevačko preduzeće Komak-pan je kroz javnu ponudu otkupilo nešto više od 21 odsto udela u somborskoj uljari, pa po završetku procesa ima vlasništvo nad 69,44 odsto ukupne emisije vrednosnih papira. Komak-pan je kroz ponudu uglavnom otkupio akcije „povezanih preduzeća”, kompanija „Invej” i „Monus”, nedovoljno da bi, barem za sada, mogao organizovati prinudni otkup, odnosno pretvoriti akcionarsko društvo u društvo sa ograničenom odgovornošću. Država Srbija je zadržala svoj paket od 23,37 odsto. Slično su postupili i mali akcionari koji, mahom, nisu želeli da prihvate ponuđeno.
Beogradska berza je u ponedeljak, donela odluku da akcije Sunce AD iz Sombora sa MTP Belex-a preusmere u Open Market tržišni segment, i to nakon zahteva izdavaoca. - Trgovanje akcijama organizuje se metodom kontinuiranog trgovanja počev od berzanskog sastanka organizovanog dana, 3. aprila. Indikativna cena za trgovanje utvrđuje se u visini preovlađujuće cene utvrđene na pojedinačnom berzanskom sastanku - objavljeno je u rešenju Beogradske berze. Akcija Sunca trenutno košta 4.500 dinara. Poslednje trgovanje dogodilo se krajem februara.
savamajstor @ Uto, 03.04.2018. 08:30
ad sunce akcionarski fond ad beograd beogradska berza fabrika ulja i biljnih masti invej komak-pan doo monus open market pančevo pio fond privreda sombor
• Sindikati: Cena niska, zamena ne stimuliše akcionare

Sindikalne organizacije Sunce AD oglasile su se povodom nedavno upućene ponude Komak-pan doo za preuzimanje akcija somborske fabrike ulja i biljnih masti.

Foto 15780Sindikati su u svom mišljenju naveli da je ponuđena cena niska. - Plaćanje na način zamene za akcije drugog izdavaoca nije stimulativno za akcionare - piše u zajedničkom dopisu sindikata „Sunce-nezavisnost” i Samostalnog sindikata Sunce koji je objavljen na stranici Beogradske berze. Inače, ponuđač, preduzeće Komak-pan iz Pančeva je za otkup jedne akcije „Sunca”, ponudilo dve akcije Komercijalne banke. Sindikalne organizacije somborske uljare su u nastavku „mišljenja” navele da „žele da veruje da su navodi ponuđača tačni u smislu zadržavanja osnovne delatnosti preduzeća”, te ocenili strateške planove ponuđača, odnosno kako bi se uspešnost ponude mogla odraziti na buduće poslovanje društva. - Očekujemo da ne bude negativnih promena po pitanju broja zaposlenih i njihovog radno-pravnog statusa - navodi sindikale organizacije Sunce-nezavisnost i Samostalni sindikat Sunce. 
Ponuda za preuzimanje akcije somborske uljare biće otvorena do 19. marta. Preduzeće Komak-pan doo iz Pančeva, dovodi se u vezi sa sadašnjim vlasnikom Predragom Rankovićem Peconijem.   

savamajstor @ Čet, 08.03.2018. 10:00
beogradska berza fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo mišljenje ponuda za preuzimanje akcija predrag ranković peconi privreda samostalni sindikat sunce sence-nezavisnost sombor sunce uljara
>>
12