Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Unapređenje poslovanja uz konsultante i savetnike

U Regionalnoj privrednoj komori Sombor u utorak je priređeno predstavljanje programa podrške malim i srednjim preduzećima, koju pruža Evropska banka za obnovu i razvoj.

Foto 21717Skup koji je održan u utorak, 3. juna otvorila je predsednica RPK Sombor Tatjana Maglić, a prisutne privrednike pozdravila je i Nermina Ljubović, direktorka Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije. Ona je kazala da je Privredna komora Srbije značajno unapredila spektar usluga koje se onlajn ili lično nude članovima komore, a sve su usmerene na poboljšanje poslovne klime u državi. Tatjana Maglić je napomenula da domaća preduzeća moraju bolje da iskoriste strane fondove koji su na raspolaganju.
- Veliki problem naših kompanija je likvidnost, odnosno nelikvidnost. Verujem da će privrednici biti zadovoljni onim što će čuti, jer će biti predstavljeni izvori finansiranja, koji neće biti kamen oko vrata – kazala je predsednica Regionalne privredne komore Sombor Tatjana Maglić.
Bojana Vukosavljević, menadžer za Srbiju programa poslovnih saveta Evropske banke za obnovu i razvoj je navela da je EBRD do kraja 2013. godine plasirala oko 3,5 milijarde evra kredita, a da trenutno postoji preko 150 aktivnih projekata, koji se većinom realizuju u privatnim preduzećima.
Na skupu u Regionalnoj privrednoj komori Sombor predstavljeni su i primeri projekata energetske efikasnosti, koji su finansirani kroz program WeBSEFF. Radi se o kreditnoj liniji za održivu energiju za Zapadni Balkan, u okviru koje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbeđuje sredstva partnerskim bankama, a koje ta sredstva dalje pozajmljuju preduzećima i lokalnim samoupravama koje žele da investiraju u energetsku efikasnost i manje projekte obnovljivih izvora energije.
Svjetlana Opačić, koordinatorka WeBSEFF programa za Srbiju je kazala da se projekti privatnih preduzeća finansiraju u iznosu do dva miliona evra, u slučaju da su zainteresovani da investiraju u moderne tehnologije koje smanjuju potrošnju električne energije ili emisije ugljen-dioksida za najmanje 20 odsto; sanaciju i optimizaciju zgrada, pod uslovom da će ih investicija učiniti energetski efikasnijim bar za 30 odsto, te samostalni projekti obnovljivih izvora energije. Ona je predstavila i nekoliko realizovanih projekata, koji su smanjili potrošnju energije i doneli uštede od nekoliko stotina hiljada evra.
- Jedna firma u okolini Valjeva koja proizvodi pekmez ima dosta otpada, odnosno koštice od šljive. Same koštice imaju visoku energetsku vrednost, tako da su zaključili da ne bi trebalo da ih bacaju, nego treba da ih iskoriste. Povrh svega imali su velike troškove za energiju. Uzeli su kredit preko WeBSEFF-a, investirali su u kotao za biomasu, koji je kao pogonsko gorivo koristio ostatke šljive i drvne pelete. Pored toga uradili su izolaciju zidova, tavanice i hladnjača, zamenili su prozore i vrata. Ukupna investicija iznosila je 247.000 evra, uzeli su kredit od 150 hiljada evra. Njihove ukupne uštede na godišnjem nivou iznosile su oko 140 hiljada evra, smanjenje nivoa gasova udljen dioksida je 700 tona godišnje, a period povraćaja sredstava bio je 1,7 godina. Druga dobra strana projekta jeste upotreba koštica šljiva, što je održiv princip, a ujedno je obezbeđena ugodnija i bolja radna sredina – kazala je Svjetlana Opačić. Ona je kao dobar primer navela i jednu valjaonicu aluminijuma, koja je dobila nešto više od predviđenih maksimalnih dva miliona evra, jer su menjali visoke kotlove, koji su bili izuzetno nerenjntavilni i stari. Opačićeva je objasnila da EBRD može da poveća maksimalni iznos kredita u slučaju da proceni da je to svrsishodno.
triletrip @ Sre, 04.06.2014. 01:14
ebrd evropska banka za obnovu i razvoj privreda regionalna privredna komora sombor sombor tatjana maglić
• Predstavljanje programa podrške malim preduzećima

Regionalna privredna komora Sombor u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u Srbiji predstaviće program “Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji”, koji za ciljnu grupu ima mala i srednja preduzeća - potencijalne korisnike programa i lokalna, odnosno regionalna konsultantska preduzeća.

Foto 21638 Cilj programa, koji finansira Evropska unija, je podrška malim i srednjim preduzećima da kroz korišćenje modela poslovnog savetovanja od strane domaćih konsultanata i međunarodnih savetnika, unaprede svoje poslovanje. Projekat u Srbiji sprovodi EBRD uz podršku Ministarstva privrede, kroz program Small Business Support (SBS). EBRD SBS program pruža podršku u čitavom procesu, počev od osmišljavanja do izvođenja projekta i snosi deo troškova do iznosa od 10.000 evra. Visinu granta opredeljuje veličina i lokacija preduzeća, kao i vrsta potrebne savetodavne usluge.  Sve informacije i kriterijumi za prijavljivanje se nalaze na adresi: www.ebrd.com/knowhow.
Prezentacija projekta „Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji”, malim i srednjim preduzećima i konsultantskim kućama, biće održana u utorak, 3. juna, sa početkom u 11 sati, u sali Regionalne privredne komore. Na kraju prezentacije su predviđeni B2B sastanci sa predstavnicima EBRD SBS tima, Privredne komore Srbije i konsultanata.
Skup će otvoriti predsednica Regionalne privredne komore Sombor Tatjana Maglić i direktorka Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije Nermina Ljubović. Predavanja će održati Bojana Vukosavljević i Miloš Lukić iz EBRD-a, kao i mr Nataša Kecman iz Privredne komore Srbije.
triletrip @ Pet, 30.05.2014. 01:06
ebrd evropska banka za obnovu i razvoj konsultant mala preduzeća nermina ljubović privreda privredna komora srbije regionalna privredna komora sombor srednja preduzeća tatjana maglić