Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• LAP za mlade na javnom uvidu

Obelodanjena je radna verzija novog izdanja Lokalnog akcionog plana za mlade.

Foto 7436- U skladu sa zaključkom Gradskog veća, donetom na 47. sednici, Predlog lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora za period 2017 – 2021 stavlja se na javni uvid mladima i udruženjima koja se bave mladima. Predlozi i sugestije mogu se dostaviti radnoj grupi na e-mail: kancelarijazamlade@yahoo.com do 26. marta 2017. godine - piše u pozivu. Dokument koji se stavlja na uvid je u odnosu na Nacrt LAP-a, dopunjen predlozima koje su dostavili mladi i udruženja mladih prilikom javne rasprave. Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora za period 2017 – 2021. 
Izrada novog četvorogodišnjeg Lokalnog akcionog plana za mlade počela je krajem oktobra prošle godine. Održano je čak 13 sastanaka radne grupe koju su činili: Antonija Kosanović Nađ, Danijela Dubajić, Miodrag Tepavac, Suzana Ralić, Biljana Klipa, David Firanj, Gordana Strilić Stjelja, Dragana Šuša, Jelena Štulić, Jovan Uzelac i Kornel Keseg. Kao prioriteti budućeg akcionog plana definisani su informisanje mladih o zapošljavanju, samozapošljavanju i preduzetništvu, aktivizam mladih, socijalna politika prema mladima, zdravstveno obrazovanje i bezbednost mladih, ekologija i uređenje javnih prostora, stvaralaštvo, kultura, komunikacije i informisanje mladih, te obrazovanje. Predloženo je ukupno 67 mera, koje na godišnjem nivou iziskuju oko 6,5 miliona dinara.
savamajstor @ Pet, 17.03.2017. 04:20
antonija kosanović nađ biljana klipa danijela dubajić david firanj dragana šuša društvo ekologija gordana strilić stjelja javni uvid jelena štulić jovan uzelac kancelarija za mlade kornel keseg lokalni akcioni plan za mlade 2017 - 2021 miodrag tepavac mladi obrazovanje radna grupa socijalna politika sombor suzana ralić zapošljavanje
• Švajcarska podrška lokalnim parlamentima (23)

Predsednik Skupštine grada Sombora primarijus doktor Zoran Parčetić zajedno sa šest odbornika i sekretarom Skupštine Grada, prisustvovao je seminaru u Nišu, pod pokroviteljstvom Švajcarske agencije za saradnju SDC i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP u okviru projekta „Jačanja nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine RS”.

Foto 29306 Seminar je okupio 400 odbornika lokalnih skupština iz četrdeset pet gradova i opština iz cele Srbije.  Pored plenarnih sesija kao osnovnog načina rada na skupu, rad se odvijao i u grupama na osnovu tematskih celina koje obuhvataju i njihov realni rad i angažman. - Među temama koje su obrađivane na skupu, između ostalih, bile su i one koje se tiču položaja lokalnih skupština kao najvišeg organa vlasti u lokalnoj samoupravi, i to: podrška odbornicima u radu i funkcionisanju lokalnih skupština, uvođenje e-parlamenata, vidovi komunikacije sa građanima i medijima. Somborski predstavnici su imali zapaženu aktivnu ulogu u razgovorima i o temama koje su identifikovane od strane učesnika ovog seminara. Sekretarka Skupštine Grada Sombora Vera Baljak izabrana je u fokus radnu grupu koja će analizirati utvrđivanje potreba lokalnih skupština za podrškom i obukom - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu. 
Ispred Skupštine Grada Sombora seminaru u Nišu su prisustvovali odbornici Vesna Lalošević, Danijela Dubajić, Dragana Sekulić, Željko Velebit, Zoran Rus i Darko Popović.
savamajstor @ Čet, 03.11.2016. 03:11
danijela dubajić dartko popović dragana sekulić društvo e-parlament jačanja nadzorne uloge i javnosti u radu narodne skupštine rs komunikacija sa građanima i medijima odbornici sombor vera baljak vesna lalošević željko velebit zoran parčetić zoran rus
• Gradsko veće o subvencijama poslodavcima

Gradsko veće donelo je Rešenje kojim je osnovana Žalbena komisija grada Sombora.

Foto 11856Žalbena Komisija imaće tri člana, a činiće je predsednik i dva člana. Sva tri člana su diplomirani pravnici. Na mandat od pet godina za predsednika Komisije imenovan je Milorad Veljović, a članovi su Perica Matarić i Danijela Dubajić. Ova komisija će odlučivati o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa. Članovi Žalbene Komisije imaju pravo na naknadu za rad u visini od 600 dinara po održanoj sednici, a sve stručno – tehničke i administrativne poslove za Komisiju vršiće Odeljenje za skupštinske i izvršne poslove Gradske uprave.
Gradsko veće je na 13. sednici usvojilo izveštaj o radu Saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2015. godinu, te dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave grada Sombora.
Članovi veća odobrili su raspisivanje javnog poziva za dodelu subvencija poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica na novootvorena radna mesta u 2016. godini. Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Gradsko veće je odobrilo milion dinara za rekonstrukciju hrama Uspenja presvete Bogorodice na Velikom pravoslavnom groblju.
milangagrčin @ Uto, 26.07.2016. 02:01
danijela dubajić društvo gradsko veće konkurs lokalna samouprava mesne zajednice milorad veljović odeljenje za skupštinske i izvršne poslove perica matarić sela sistematizacija sombor srpska pravoslavna crkevena opština subvencija većnici žalbena komisija zapošljavanje