Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Obuka za mlade za rad u civilnom sektoru

U Somboru se već nekoliko godina realizuje projekat „Mlad se promeni, za posao pokreni”.

Foto 34779 U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0“ koji realizuje Grad Sombor, Somborski edukativni centar i Somborski omladinski boom, održana je obuka za mlade od 15 do 30 godina, za jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva. Obuka je održana od 14. do 16. decembra u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.
Polaznici su imali priliku da steknu osnovna znanja i veštine potrebne za radni angažman u organizacijama civilnog društva kao što su: građanska participacija i aktivizam, kreiranje programa, struktura  organizacija, prikupljanje sredstava, upravljanje finansijama, organizovanje događaja, odnosi sa javnošću, timski rad, monitoring, evaluacija i sl. Nakon obuke svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost da borave u nekim od organizacija civilnog društva u Somboru, kako bi stekli praktične veštine i na licu mesta se upoznali sa načinom funkcionisanja udruženja građana.
triletrip @ Pet, 28.12.2018. 00:39
civilni sektor društvo grad sombor mlad se promeni, za posao pokreni 4.0 mladi omladinski klub projekat radionica sec sombor somborski edukativni centar somborski omladinski boom udruženje građana
• Mapiranje izvora nasilnog ekstremizma

Pre nekoliko dana u Somboru je održan prvi Bezbednosni forum na lokalu posvećen mladima.

Foto 34773Foto 34774 U somborskom Omladinskom klubu gostovale su predstavnice Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada. Ta organizacija uz podršku OEBS-a realizuje projekat čiji je cilj prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije kod mladih, a ciljna grupa su osim mladih, i njihovi nastavnici, profesori, odnosno svi koji rade sa mladima. Predstavnica Centra za proizvodnju znanja i veština koja radi u MUP-u u Novom Sadu je govorila o formi i radu Saveta za bezbednost u glavnom gradu Vojvodine, te o prevenciiji ekstremizma, koordinacionom telima i sličnim alatima za prevenciju. Bilo je reči i o definiciiji ekstremizma u psihološkom smislu, o podeli nasilnog ekstremizma, i o uzrocima, pokretačima takvog ponašanja. Tokom radionice u Somboru urađeno je mapiranje mogućih izvora ekstremizma, kao i institucija koje bi mogle da se bave prevencijom, te podrškom ugroženih osoba. U radu Bezbednosnog foruma učestvovali su predstavnici lokalne samouprave, Centra za sociijalni rad, te predstavnici nekoliko organizacija mladih.
triletrip @ Čet, 27.12.2018. 00:46
bezbednosni forum centar za proizvodnju znanja i veština civilni sektor društvo ekstremizam mladi nasilni ekstremizam novi sad omladinski klub sombor
• Konkurs za projekte uključivanja mladih u javni život

Fondacija Ana i Vlade Divac otvorila je konkurs za institucionalnu podršku omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koje se zalažu za učešće mladih u proces donošenja odluka u zemljama Zapadnog Balkana i Turske u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

Foto 32896 Cilj Mreže je da pokrene mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podstakne ih da se uključe, ali i motiviše donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi. U skladu sa tim, Mreža će podržati 15 omladinskih inicijativa u okviru omladinskih politika u 5 obuhvaćenih zemalja – Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Turskoj i Albaniji, koje će postati članica mreže. Podrška će se sastojati iz tri komponente: obuka, finansijska podrška i umrežavanje. 
Ukupan iznos sredstava koja će biti dodijeljena po Konkursu za omladinske inicijative je 188.790 EUR. Iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu kreće se između 10.000 i 14.000 evra. Konkurs je otvoren do 31. januara, a sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci mogu da se pronađu na veb-sajtu Fondacije Ana i Vlade Divac.
triletrip @ Pet, 19.01.2018. 01:52
civilni sektor donacija društvo javni život konkurs mladi odlučivanje projekat sombor udruženje građana
• SEC: Školski pribor za socijalno ugroženu decu

UG „Somborski edukativni centar” do 20. novembra prikuplja dobrovoljne priloge u vidu školskog pribora, koji će biti podeljen deci iz socijalno ugroženih porodica.

Foto 9062„Somborski edukativni centar” je prošle sedmice, 17. oktobra, povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečijeg siromaštva, počeo akciju prikupljanja školskog pribora za đake u socijalno ugroženim porodicama. Akcija će trajati do 20. novembra, odnosno do Međunarodnog dana dečijih prava. Građani koji žele da doprinesu akciji, školski pribor mogu da donesu svakog radnog dana u prostorije Somborskog edukativnog centra na Staparskom putu br. 16, u vremenu od 9 do 17 časova. Aktivisti SEC-a već najavljuju i novu humanitarnu akciju: 20. novembra počeće sa prikupljanjem slatkiša za decu iz ranjive populacije, koji će im biti podeljeni tokom božićnih i novogodišnjih praznika.
triletrip @ Ned, 22.10.2017. 23:43
civilni sektor deca društvo humanitarna pomoć mladi škola školski pribor socijalna zaštita sombor somborski edukativni centar učenici volonterizam
• Bezdanski „Akt” u ozbiljnim planovima (1)

Bezdansko udruženje građana „Akt” već duže vreme radi na uređenju i unapređenju Kanalske obale, a planovi za ovu godinu su veoma ozbiljni: od nastavka započetog na kanalu, do ozbiljnog zauzimanja za planiranje budućnosti mesta u kojem ta organizacija deluje.

Foto 29933Foto 29932 Tokom prošle godine „aktovci” su u Bezdanu na Kanalskoj obali dosta poradili na ozelenjavanju prostora, pa je zahvaljujući projektnoj podršci kroz LAP za mlade Grada Sombora posađeno devet gorskih javora, hrast i živa ograda. Ozelenjeno je i igralište na Somborskom putu. Oko paviljona koji su prošle godine sagradili članovi UG „Akt”, sada su napravljeni suncobrani od trske, nabavljeno je crevo za zalivanje i preduzeti i drugi radovi na uređenju okolnog prostora. Uprkos trudu mladih u Bezdanu, ipak se u prethodne dve godine povremeno našao poneki vandal, pa „aktovci” apeluju na meštane da čuvaju avoju okolinu. UG „Akt” je tokom prošle godine nabavila i tehničku opremu zahvaljujući podršci Sekretarijata za sport i omladinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, što je umanjilo troškove iznajmljivanja opreme potrebne za rad sa mladima, te olakšalo rad te organizacije.
- Prošla godina je bila veoma teška, jer je bila izborna, te je sve bilo tromo, uplata odobrenih sredstava je tekla sporo, a na nekim konkursima, na kojima smo redovno dobijali sredstva nismo prošli iz nama nepoznatih razloga, što nas je dodatno demotivisalo. Zbog toga je većina planiranih aktivnosti realizovana tek krajem 2016. godine - izjavio je predsednik UG „Akt” Neven Ristić.
Planovi za ovu godinu i dalje su dobrim delom usmereni na nastavak uređenja Kanalske obale, kao prostora na kojem se okuplja najveći broj mladih tokom prolećnih i letnjih meseci.
- Nameravamo da podignemo drvenu platformu, koja će biti neka vrsta terase u krošnji drveta tik do paviljona, uz to planiramo i realizaciju prošlogodišnje projektne ideje „Selo u pokretu”. To podrazumeva izgradnju drvene prikolice koja će služiti kao dodatna infrastruktura za razne manifestacije, ne samo u letnjem periodu i na ovom prostoru. Pošto će biti mobilna, služiće i za druge događaje u Bezdanu, a posebno će biti atraktivna, jer će na njoj biti predstavljenje sve lokalne osobenosti - ispričao je Neven Ristić. Prema njegovim rečima, organizaciju očekuju i brojne novosti, jer će biti formirani stručni sektori za lokalni razvoj, u okviru kojih će se razrađivati ideje za unapređenje života u Bezdanu. Ristić je istakao i dobru saradnju sa javnim i privatnim sektorom u Bezdanu, pre svega sa osnovnom školom i mesnom zajednicom.
- Veoma važna odluka naše organizacije je i da počnemo pripreme za naredne izbore za Savet Mesne zajednice, na kojima ćemo kandidovati naše članove, najverovatnije uz onu političku opciju, koju prepoznamo kao građansku i spremnu za unapređenje lokalne zajednice i života mladih - kazao je Neven Ristić.
triletrip @ Čet, 26.01.2017. 02:03
bezdan civilni sektor društvo kanalska obala mladi neven ristić sela sombor udruženje građana ug akt
>>
12