Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Porezi ostaju na nivou od prošle godine

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu koje se proračunava porez na imovinu, ostaje ista i neće se menjati u narednoj godini.

Foto 11856Gradsko veće grada Sombora donelo je Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu. Kao što je već poznato, na teritoriji grada Sombora određeno je pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu jedinstveno za naselja, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada Sombora, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju. 
Prema objavljenom rešenju, cene ostaju na nivou od prošle godine. Cena građevinskog zemljište se kreće od 1.500 dinara u prvoj i drugoj zoni, 660 dinara u trećoj i četvrtoj do 300 dinara u petoj zoni. Poljoprivredno zemljište ima cenu od 70 dinara u petoj zoni, do 100 dinara u prve četiri zone. Cena šumskog zemljišta je 125 dinara za svih pet zona. Prosečna cena kvadrata za stanove kreće se od 17.125 (5. zona) do 55.080 dinara u prvoj zoni, dok se kod kuća za stanovanje prosečne cene po kvadratu kreću od 16.557 dinara u petoj zoni do 48.526 dinara u prvoj zoni grada. Garaže su od 8.886 do 25.288 dinara. 
Kako se navodi, rešenje stupa na snagu danom donošenja, a za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.
milangagrčin @ Pon, 28.11.2016. 09:10
cena kvadrata garaža cena kvadrata kuća cena kvadrata stanova društvo gradska uprava grada sombora gradski većnici gradsko veće građevinsko zemljište pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu poljoprivredno zemljište porez na imovinu prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti sombor šumsko zemljište