Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Budućnost isključena sa berze

Suspendovano trgovanje akcijama čonopljanskog preduzeća.

Foto 5394Beogradska berza donela je rešenje o isključenju akcija Budućnost AD Čonoplja sa MTP Belex, tržišni segment MTP-akcije. Trgovanje akcijama na MTP Belex privremeno je obustavljeno krajem aprila 2018. godine, kada je u čonopljanskom preduzeću pokrenut postupak prinudne likvidacije. Nakon obaveštenja stečajnog upravnika Dragana Veselinovića, od 10. februara 2019. godine, o otvaranju stečaja u Budućnosti AD, akcije su isključene sa berzanskog tržišta.
Privredni sud u Somboru je polovinom januara, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, započeo stečajni postupak u Akcionarskom društvu „Budućnost” poljoprivredna proizvodnja, prerada i promet. Kako je tada navedeno, poverioci u narednih 60 dana mogu prijaviti svoja potraživanja. Privredni sud u Somboru je prvo poverilačko ročište zakazao za 26. februar. Tom prilikom biće formirana i skupština poverilaca.
savamajstor @ Uto, 19.02.2019. 04:11
beogradska berza budućnost ad čonoplja dragan veselinović mtp akcije mtp belex poverilačko ročiste poverioci privreda privredni sud sombor sela sombor stečajni upravnik
• Stečaj u čonopljanskoj Budućnosti

Privredni sud u Somboru otvorio je stečajni postupak u Akcionarskom društvu Budućnost poljoprivredna proizvodnja prerada i promet.

Foto 5394Stečajni postupak otvara se zbog trajnije nesposobnosti plaćanja. Privredni sud Sombor je objavio da je za stečajnog upravnika imenovan Dragan Veselinović iz Sombora. - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi - piše u oglasu.
Privredni sud u Somboru je prvo poverilačko ročište zakazao za 26. februar. Tom prilikom biće formirana i skupština poverilaca. Doneta je i odluka da ispitno ročište povodom stečaja u AD Budućnost iz Čonoplje bude održano 21. maja.
savamajstor @ Sre, 30.01.2019. 03:45
budućnost ad čonoplja dragan veselinović ispitno ročište poverilačko ročiste privreda privredni sud sombor sela sombor stečajni upravnik
• Budućnost „napustila” Berzu

Beogradska bertza je donela rešenje o isključenju akcija Budućnost AD sa MTP Belex – tržišni segment MTP akcije.

Foto 5394- Uvidom u oglas objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre RS (u daljem tekstu: APR) dana 26. aprila, kao i podatke o statusu Izdavaoca upisane u nadležni registar privrednih subjekata APR utvrđeno je da je, na osnovu člana 547. Zakona o privrednim društvima nad Budućnost AD iz Čonoplje pokrenut postupak prinudne likvidacije - navodi se u obrazloženju odluke. Privremena obustava trgovanja akcijama traje do okončanja postupka prinudne likvidacije i promene registrovanih podataka o statusu Izdavaoca s tim u vezi, a najduže godinu dana od dana donošenja ove odluke.
Privredni sud u Somboru je još u martu prošle godine objavio zaključak o prodaji nepokretne imovine Budućnost AD iz Čonoplje koja je tada procenjena na 160.420 evra ili nepunih 19,5 miliona dinara. Bila je organizovana prodaja dve, gotovo identične parcele sa objektima, u Štrosmajerovoj ulici - površine nešto manje od 19 ari na kojoj se nalazila benzinska pumpa sa opremom, ugostiteljski objekat sa opremom, te pekara sa opremom. Problemi u nekadašnjoj zadruzi iz Čonoplje počeli su pre jedne decenije kada je firma imala 50 zaposlenih. Grad Sombor je u septembru 2010. godine sa 300.000 dinara pomoglo reprogram dugova preduzeća prema Direkciji za robne rezerve. Međutim, to je samo odložilo neizbežan kraj još jednog poljoprivrednog giganta koji je bio registrovan za ratarsku, stočarsku, voćarsku proizvodnju, doradu semenske robe i skladištenje zrnastih proizvoda.
savamajstor @ Pon, 07.05.2018. 08:50
benzinska pumpa beogradska berza budućnost ad čonoplja likvidacija poljoprivreda privreda sela sombor
• Dalja prodaja imovine čonopljanske Budućnosti

Privredni sud u Somboru objavio je zaključak o prodaji nepokretne imovine Budućnost AD iz Čonoplje.

Vrednost imovine, kako je navedeno u dokumentu, je 160.420 evra ili nepunih 19,5 miliona dinara. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60 odsto procenjene vrednosti. Javno nadmetanje biće organizovano 5. aprila u kancelariji 23, Privrednog suda u Somboru. Učešće na javnom nadmetanje košta desetinu procenjene cene, odnosno 1,95 miliona dinara.
Zaključkom je predviđena objedinjena prodaja dve, gotovo identične parcele sa objektima, u Štrosmajerovoj ulici. Parcele zauzimaju površinu od nepunih 19 ari. Kako se navodi, na predmetnoj lokaciji nalaze se benzinska pumpa sa opremom, ugostiteljski objekat sa opremom, te pekara sa opremom. Prethodna prodaja dela imovine preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet iz Čonoplje organizovana je polovinom prošle godine.
SOinfo.org je u prvoj verziji vesti napravio nedopustiv propust i umesto Budućnost AD najavio prodaju imovine Napredak AD iz Čonoplje, što nikako nije tačno. Izvinjavamo se zaposlenima i upravi Napredak AD, te čitaocima SOinfo.org portala zbog učinjene greške.
savamajstor @ Sre, 08.03.2017. 03:53
benzinska pumpa budućnost ad čonoplja pekara poljoprivreda privreda prodaja imovine sela sombor ugostiteljski objekat