Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Pokrajina kupuje seoske kuće za parove

Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine raspisao je konkurs za kupovinu seoskih kuća za bračne parove.

Foto 4508Vojvođanski Zavod za ravnopravnost polova izdvojio je 43 miliona dinara za konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za bračne parove i vanbračne parove iz AP Vojvodine. Pravo učešća imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom. 
Učesnici i učesnice konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave: da jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života; da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti; da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina; da je bar jedan supružnik, odnosno partner u radnom odnosu; da imaju najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine; da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000 dinara.
Prijave na konkurs se primaju do 30. septembra, a kompletnu konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti poštom ili lično na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 6. Kompletan tekst konkursa možte da preuzmete iz priloga ove vesti.
triletrip @ Pon, 17.07.2017. 01:48
ap vojvodina bespovratna sredstva bračni par brak društvo sela socijalna zaštita sombor subvencija supružnici vanbračna zajednica zavod za ravnopravnost polova