Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Milion dinara za seosku kuću

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Foto 20918Obezbeđeno je 30 miliona dinara ili sredstva za najmanje 30 kuća, u koje bi do kraja godine trebalo da se usele bračni i vanbračni parovi sa teritorije Vojvodine. Prijavljivanje kandidata traje do 15. aprila tekuće godine. - Konkurs ima za cilj da unapredi ekonomski položaj žena, kroz rast broja žena vlasnica nepokretnosti, te da podstakne razvoj ruralnih sredina i poboljša demografsku strukturu kroz dolazak dece i povećanja nataliteta - piše u pozivu. Pravo učešća imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.
Kriterijumima je predviđeno da jedan od supružnika ne sme biti stariji od 40 godina, da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine. Naknadnim izmenama konkursa, po čemu se ovaj razlikuje od prethodnih pet poziva, uvedena je obaveza da kandidovana nepokretnost za kupovinu ne može imati građevinsku vrednost veću od dva miliona dinara. Konkurs i obrazac za prijavljivanje dostupni su u prilogu vesti.
savamajstor @ Pon, 25.02.2019. 02:32
bračna zajednica društvo konkurs sela seoske kuće sombor vanbračni partneri zavod za ravnopravnost polova
• Bespovratna sredstva za kupovinu kuće na selu

Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Foto 17763- Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu. Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30 miliona dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara - piše u javnom pozivu. 
Namera ovog konkursnog poziva je da podstakne razvoj ruralnih sredina, poveća broj žena vlasnica nepokretnosti, oživi i podmladi vojvođanska sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta, te inicira proces poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti. Pravo učešća na Konkursu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom. Konkurs će biti otvoren do kraja aprila. Javni poziv, obrazac prijave i pravilnici dostupni su na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova
savamajstor @ Pet, 09.03.2018. 09:30
bespovratna sredstva bračna zajednica javni poziv konkurs kupovina kuće sa okućnicom sela sombor vanbračni partneri zavod za ravnopravnost polova žene